POKUTY

Tri najvyššie pokuty, aké vám policajt môže uložiť priamo na ceste. 800 eur je iba začiatok

Sadzobník pokút ukladaných v blokovom konaní sa líši od pokút ukladaných v rámci správneho konania – blokové pokuty sú spravidla nižšie.

Napriek tomu poznáme niekoľko takých, ktoré môžu poriadne zamávať rodinným i firemným rozpočtom.
Vydané  Text: 

Aký je rozdiel medzi pokutou ukladanom v blokovom konaní a pokutou uloženou v správnom konaní? Tá bloková môže je odvodená aj od slova blok, bloček, pretože je uložená priamo na mieste spáchania priestupku, uloží vám ju službukonajúci policajt a zaplatíte (v ideálnom prípade) priamo na mieste, pričom po platbe dostanete štandardizovaný pokutový blok.

Dnes už môžete platiť pokuty aj pomocou platobnej karty, mobilu či hodiniek. Ešte pred zopár rokmi to ale bežná prax nebola, museli ste policajtom vyplácať hotovosť. Ak ste ju nemali, mohli vás odprevadiť k blízkemu bankomatu.

Ak na úhradu pokuty peniaze nemáte, policajt je oprávnený dočasne vám zadržať doklady až do doby zaplatenia pokuty na polícii.

Pokuty sú v sadzobníku

Pokuty ukladané na mieste spáchania dopravného priestupku definuje Sadzobník pokút ukladaných v blokovom konaní zverejnený na stránke Ministerstva vnútra SR, ktorý nadobudol aktuálnu platnosť k termínu 1.8.2022. Odvtedy sa neaktualizoval, hoci v minulosti sa menil pomerne často: od 2. februára 2009, kedy bol zverejnený v nadväznosti na vtedy zavedený Zákon o cestnej premávke č. 8/2009, sa aktualizoval celkom 14-krát, teda v priemere raz ročne.

Tento zoznam pokút za priestupky obsahuje rôzne výšky pokút, od 10 €, ktoré sa však týkajú znečisťovania verejného priestranstva, až po 1000 € za porušenie zákazu vjazdu.

Motoristov často zaujímajú najvyššie možné pokuty, ktoré im priamo na mieste môže uložiť policajt, vybrali sme preto tri takéto najvyššie sankcie zo sadzobníka.

Inzercia

Inzercia

#3: 800 € za jazdu príliš vysokou rýchlosťou

Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti ustanovenej pravidlami cestnej premávky alebo prekročenie rýchlosti obmedzenej dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je na Slovensku potrestané finančnou sankciou vo výške nula až 800 eur. Nulou je v tomto prípade napomenutie, ktoré od policajta dostanete v prípade prekročenia rýchlosti o 6 km/h. Za prekročenie o 7 km/h je už pokuta 20 €. Výška pokuty následne stúpa v závislosti od toho, či motorista prekročil dovolenú rýchlosť v meste alebo mimo mesta.

Najvyššou pokutou je tá za 800 € za prekročenie rýchlosti o viac ako 60 km/h v meste alebo o viac ako 70 km/h mimo mesta.

Inzercia

Keď prekročenie rýchlosti nameria radar, príde vám pokuta poštou. Ak vám ju nameria policajt, platíte na mieste blokovú pokutu. Tolerancia na Slovensku nie je, ale do 6 km/h nad limit vyviaznete iba s napomenutím.

#2: 900 € za jazdu na ceste III. triedy nedovoleným vozidlom

Porušenie zákazu jazdy nákladným motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 12 ton alebo jazdným súpravám s najväčšou prípustnou hmotnosťou presahujúcou 12 ton na ceste III. triedy je „odmenené“ pokutou vo výške 800 €.

Na tento bod v sadzobníku sa však vzťahujú niektoré výnimky definované v Zákone o cestnej premávke ( § 39 ods. 3 písm. a), b), d) a f) až l) a § 39 ods. 4 a 5), ktoré by mal vodič vozidla poznať ešte pred zahájením jazdy.

#1: 1000 € za porušenie zákazu vjazdu za špecifických okolností

Najvyššia pokuta ukladaná v blokovom konaní má hodnotu rovných tisíc eur, ale väčšina slovenských motoristov môže byť pokojná. Zatiaľ čo vodiči motorových vozidiel dostanú za porušenie zákazu vjazdu 50 € a vodiči nemotorových vozidiel 20 €, porušenie zákazu vjazdu do vozidlom s hmotnosťou viac ako 12 ton je už sankcionované sumou 1000 eur.

V sadzobníku je táto tisícová položka uvedená pre dva podobné prípady: prvý, ak značka zakazuje vjazd vozidlám nad 12 ton a vodič takéhoto vozidla ju nerešpektoval; druhý ak sa zákaz vjazdu týka akýchkoľvek nákladných automobilov a vodič vozidla alebo jazdnej súpravy s vyše 12 tonami ho nerešpektoval.

 
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ