Platí prednosť sprava, keď má ten vpravo STOPku? Čo ak červený nezastaví a stane sa nehoda?

Vraciame sa k téme, ktorá na internete naďalej vyvoláva dva názorové tábory.
Vydané  Text: 
Je to situácia, s ktorou sa motoristi a cyklisti stretávajú každý deň. Križovatka ciest, ktorá spája hlavnú a dve vedľajšie cesty (prípadne viac), z ktorej tá vpravo má na hranici križovatky dopravné značenie STOP. Kým sa na križovatke naraz nestretne viac vozidiel, situácia je celkom jasná: na stopke je potrebné zastaviť na mieste, z ktorého je dostatočný rozhľad, dať prednosť iným vozidlám idúcim z hlavnej cesty a následne pokračovať vjazdom do križovatky. Ak sa naraz stretnú dve vozidlá na dvoch vedľajších cestách, môžu motoristi začať pochybovať o správnom riešení tejto dopravnej situácie. Niektorí sa totiž môžu **domnievať, že dopravná značka STOP im prikazuje dať prednosť všetkým ostatným účastníkom cestnej premávky**; nie je to však pravda.
* **Otázka**: Na uvedenej križovatke sa k hlavnej ceste pripájajú dve vedľajšie. V akom poradí majú prejsť červené a zelené vozidlo, ak červené prichádza vzhľadom k zelenému sprava a na hranici križovatky má červené vozidlo dopravnú značku STOP? * **Odpoveď**: Správna postupnosť vozidiel v uvedenej križovatke je: prvé červené, druhé zelené auto; pretože sa tu uplatňuje prednosť sprava, teda pravidlo pravej ruky.
* **Otázka 2:** Vodič zeleného vozidla vie, že má dať červenému vozidlu prednosť, avšak počíta s tým, že aj tak musí červené zastaviť na stopke. Preto rovno prejde križovatkou, ale vodič červeného nezastavil, a tak sa vozidlá zrazili. Kto je na vine? * **Odpoveď 2:** V tomto prípade je vinníkom nehody vodič zeleného vozidla, pretože nedal prednosť v jazde červenému vozidlu, hoci mu to tak predpisy prikazujú. Vodič červeného vozidla však nerešpektoval dopravné značenie STOP, čím sa tiež dopustil porušenia predpisov a prináleží mu udelenie zodpovedajúcej pokuty.
### Vysvetlenie Dopravná značka STOP účastníkovi cestnej premávky udáva povinnosť zastaviť na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na križovatku, a dať prednosť v jazde vozidlám na hlavnej ceste. Ak má križovatka dve vedľajšie cesty, medzi nimi platí povinnosť dávať prednosť sprava, teda sa uplatňuje takzvané pravidlo pravej ruky. Je potrebné zdôrazniť, že značka STOP neurčuje poradie predností medzi vozidlami na týchto dvoch vedľajších cestách, spravidla sa využíva na miestach, kde je zvýšené riziko nehody alebo vôbec horší výhľad. ### Pokuta za nezastavenie na STOPke Podľa aktuálne platného sadzobníka pokút ukladaných v blokovom konaní, teda na mieste službukonajúcim policajtom, za nezastavenie pred križovatkou na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde“ na takom mieste, odkiaľ má vodič na križovatku náležitý rozhľad, hrozí pokuta vo výške 50 €. V správnom konaní bude takáto pokuta vyššia. ### Súvisiaca legislatíva **[Zákon o cestnej premávke č. 8/2009](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/)** **§ 20 Jazda cez križovatku** * (1) Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“, je povinný dať prednosť v jazde vozidlám a ostatným účastníkom cestnej premávky prichádzajúcim po hlavnej ceste okrem chodcov, ktorí neprechádzajú cez križovatku v organizovanom útvare. * (2) Ak prednosť v jazde nevyplýva z odseku 1, vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu sprava. * (4) Na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad.

Definitívne riešenia: Kedy nemusíte zastaviť na STOPke a ako je to s druhým autom v poradí?

Aj v čase, keď je aktuálne znenie zákonov dostupné kedykoľvek a každému, si motoristi málokedy dohľadajú odpovede na otázky súvisiace s dopravou.

Zdroje:  AUTOVINY.SK

ODPORÚČANÉ