Už budúci mesiac sa mení maximálna aj minimálna rýchlosť na diaľnici. Prinášame presné znenie zákona

Moderné autá môžu mať problém, pretože ich navigácie budú zobrazovať nesprávnu rýchlosť.
Vydané  Text: 
### Spoločné pravidlá pre lepšie autá V júli vstupuje do platnosti novela zákona o cestnej premávke č. 8/2009, ktorá definitívne zjednotí najvyššiu dovolenú rýchlosť vozidiel na diaľniciach. Účelov tejto zmeny môže byť hneď niekoľko, jedným z tých najdpostatnejších je príprava cestnej infraštruktúry na nové generácie dopravných prostriedkov homologizovaných pre použitie v rámci Európskej únie. Ak majú byť nové automobily inteligentné a čiastočne samojazdiace, musí všade platiť jednotná dopravná politika, a to vrátane takých podstatných záležitostí, ako je platnosť značky práve po ukončenie jej platnosti, ale aj zjednotenie najvyšších dovolených rýchlostí na diaľniciach. Ešte aj dnes na Slovensku podľa zákona o cestnej premávke platí, že ak motorista jazdí po diaľnici, môže ísť rýchlosťou nanajvýš 130 km/h. Ak je táto diaľnica vedená v meste, táto najvyššia dovolená rýchlosť je znížená na 90 km/h. Takýchto úsekov už dnes na Slovensku veľa nenájdete, napokon aj značná [časť bratislavského obchvatu sa nedávno vyňala z mesta](https://www.autoviny.sk/novinky/122770/nie-nejazdite-v-bratislave-na-celom-obchvate-130-kmh-strucne-zhrnutie-dolezitej-zmeny) a platí na nej štandardná maximálna rýchlosť 130 km/h za predpokladu, že rýchlosť nie je upravená dopravným značením. Od 6. júla 2022, teda za mesiac, sa to však zmení. Práve v tento deň nadobúda účinnosť novela zákona o cestnej premávke, ktorá z paragrafu 16 odseku 4 odstráni druhú časť súvetia, ktorá motoristom prikazuje jazdiť na diaľnici v meste rýchlosťou nanajvýš 90 km/h. **§ 16 Rýchlosť jazdy ods. 4)** * do 5. júla 2022 vrátane: Vodič smie v obci jazdiť rýchlosťou najviac 50 km h-1, a ak ide po diaľnici v obci najviac 90 km h-1. * od 6. júla 2022 vrátane: Vodič smie v obci jazdiť rýchlosťou najviac 50 km h-1. V praxi to bude znamenať nasledovné: na každej diaľnici, bez ohľadu na to, či je v meste alebo mimo mesta a bez ohľadu na to, či je úsek spoplatnený alebo nie, maximálna povolená rýchlosť bude 130 km/h. Samozrejme, ak rýchlosť nie je inak upravená dopravným značením. V súvislosti s touto zmenou prechádza malou úpravou aj paragraf 35 odsek 1, z ktorého sa od 6. júla vypustí časť o minimálnej rýchlosti na diaľnici v meste, ktorá bola doteraz 65 km/h. Po novom to bude 80 km/h, teda rovnako, ako v prípade diaľnice mimo mesta. **§ 35 Osobitosti premávky na diaľnici a ceste pre motorové vozidlá ods. 1)** * do 5. júla 2022 vrátane: Diaľnicu môžu používať len vodiči motorových vozidiel; iným účastníkom cestnej premávky je používanie diaľnice zakázané. Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej 80 km h-1. V úseku diaľnice prechádzajúcom cez obec smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej 65 km h-1. * od 6. júla 2022 vrátane: Diaľnicu môžu používať len vodiči motorových vozidiel; iným účastníkom cestnej premávky je používanie diaľnice zakázané. Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej 80 km h-1. ### Čo táto zmena znamená pre motoristov? Bežní motoristi nebudú pociťovať žiadne dôsledky tejto úpravy, pretože im z novinky nevyplývajú prakticky žiadne nové povinnosti – ak nepočítame fakt, že odteraz musia na diaľnici v meste jazdiť rýchlosťou aspoň 80 km/h, teda o 15 km/h rýchlejšie ako doteraz. V prípade hornej hranice ide o nárast až o 40 km/h, hoci bez akýchkoľvek fyzických zmien na cestách. S čím ale predsa len môžu mať niektorí problém, je **neaktuálny softvér v ich navigáciách** v autách. Mapy, ktoré nebudú po 6. júli aktualizované alebo **nezohľadnia legislatívnu zmenu**, budú naďalej upozorňovať na maximálnu povolenú rýchlosť 90 km/h. Motoristi by preto mali sledovať dopravné značenie na týchto úsekoch ešte dôslednejšie ako doteraz a namiesto softvéru auta dôverovať reálnemu dopravnému značeniu a zákonu o cestnej premávke. Na tomto mieste je potrebné podotknúť, že kto bude na diaľnici jazdiť rýchlosťou 90 km/h, pretože mu ju avizuje navigácia, nedopustí sa žiadneho priestupku, keďže minimum je stanovený na 80 km/h. ### Kedy začne táto úprava platiť? Obe úpravy, teda zmena max. povolenej rýchlosti na 130 km/h a zmena najnižšej dovolenej rýchlosti na 80 km/h, začnú platiť 6. júla 2022 vrátane. Nejde teda o návrh, ale reálnu zmenu, ktorú budú motoristi musieť zohľadniť pri svojich jazdách. Recenzia a redakčný test Truune Eight (8)
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ