Magazín

Pretáčavý vs. nedotáčavý šmyk: Ako sa z neho dostať?

VIDEO

Pretáčavosť

Prirodzene sa objavuje pri automobiloch so zadným náhonom, no za určitých okolností ho možno dosiahnuť aj na vozidle s predným náhonom. Priamou príčinou pretáčavého šmyku je strata adhézie na zadnej náprave.

Pri pretáčavom šmyku zatočí predná časť automobilu do zákruty, pričom zadná časť pokračuje pôvodným smerom. To môže spôsobiť pretočenie automobilu do protismeru alebo nekontrolovateľnú rotáciu. K základnej korekcii pretáčavého šmyku je nutné prudko zatočiť volantom na opačnú stranu, než je priebeh zákruty. V rovnakom čase je možné šmyk zadnej nápravy korigovať aj prostredníctvom akcelerátora. Adhéziu je tak možné najjednoduchšie získať znížením tlaku na plynový pedál.

Pretáčavý šmyk

Nedotáčavosť

Prirodzene sa objavuje pri automobiloch s predným náhonom a priamou príčinou nedotáčavého správania vozidla je strata adhézie na prednej náprave. Pri nedotáčavosti auto nereaguje na smerové pokyny vodiča, pričom vozidlo pokračuje priamym smerom a nekopíruje uhol natočenia volantu.

V takom prípade by mal vodič len jednoducho ubrať plyn a počkať, kým kolesá na hnacej náprave opäť nezískajú priľnavosť. V žiadnom prípade sa však neodporúča začať prudko brzdiť alebo prehnane natočiť volant, pretože to by mohlo viesť k ešte väčšej strate priľnavosti pneumatík.

Nedotáčavý šmyk