Nová policajná technika

Vodiči, pripravte sa na novú generáciu alkotesterov. Polícia už objednala 800 kusov, každý po 1660 eur

Podľa polície tieto nové zariadenia prispejú k zintenzívneniu boja proti alkoholu za volantom.

V ktorých krajinách si môžete dovoliť nafúkať a policajti vás pustia ďalej?
Vydané  Text: 

Policajné útvary na Slovensku čoskoro dostanú do výbavy nové moderné analyzátory dychu. Postupne nahradia časť v súčasnosti používaných prístrojov, oprava i prevádzka ktorých prestávajú byť ekonomicky rentabilné. Polícia v súčasnosti pri cestných kontrolách používa analyzátory Dräger a Alcoquant.

Po úspešnom verejnom obstarávaní je novým dodávateľom analyzátorov spoločnosť Dräger Slovensko s.r.o., ktorá ministerstvu vnútra na základe rámcovej dohody a kúpnych zmlúv postupne dodá 800 kusov analyzátorov dychu typu Dräger 7510 s príslušenstvom v celkovej hodnote 1 328 000 €.

Obstarávacia cena jednej sady pozostávajúcej z prístroja, prenosnej tlačiarne a transportného kufríka je 1660 eur.

Súčasťou kontraktu je aj dodávka náustkov, termopapiera pre tlač, ako aj poskytovanie pravidelnej polročnej justáže, profylaktiky a iných servisných služieb po dobu 5 rokov v predpokladanej hodnote 1 790 620 eur.

 

Úspešný uchádzač v porovnaní s ďalšími dvomi záujemcami predložil najvýhodnejšiu ponuku vo verejnom obstarávaní, ktoré ministerstvo vnútra vyhlásilo v apríli 2023. Zmluva o nákupe a servise je publikovaná v Centrálnom registri zmlúv.

Nákup prístrojov je financovaný z prostriedkov získaných z odvodu 8% z povinného zmluvného poistenia za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v zmysle zákona č. 36/2015 Z. z. o poisťovníctve.

Nákupom nových analyzátorov dychu dôjde k navýšeniu celkového počtu prístrojov disponibilných pre priamy výkon činností Policajného zboru, čo prispeje k zintenzívneniu boja proti alkoholu za volantom. Obnova techniky v konečnom dôsledku napomôže k znižovaniu nehodovosti, strát na životoch a škôd na majetku.

Inzercia

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Ilustračné foto: Mnoho vodičov má skúsenosti s tým, že počas policajnej kontroly museli takzvane fúkať. Ide o zistenie stavu alkoholu v dychu rýchlym a efektívnym spôsobom, ktorý je akýmsi základným sitom zachytávajúcich nezodpovedných motoristov a cyklistov. Po pozitívnej dychovej skúške má motorista možnosť nechať si otestovať krv, pričom výsledok takéhoto testu je definitívny.

Inzercia

Tolerancia alkoholu na cestách u nás a v zahraničí

  • Tvrdenie, že alkohol za volant nepatrí, má určite opodstatnený pôvod. Veľká časť nehôd, ktoré sa stávajú na našich cestách, má v pozadí alkohol.
  • Na Slovensku už dlhodobo platí tzv. nulová tolerancia alkoholu v krvi, no nie všade je to rovnaké.
  • V Európe dokonca nájdeme krajiny, kde vás nebudú pokutovať ani za viac ako dve pivá. Ktoré sú to?

Vo všeobecnosti by sme si Európu mohli rozdeliť na tri kategórie. V prvej z nich, do ktorej patrí aj Slovensko, je nulová tolerancia alkoholu.

V tej druhej, ktorá je pomerne početná, je dovolené malé množstvo alkoholu.

Napokon tu máme zopár krajín, ktoré sú skutočne benevolentné.

Začnime teda tou prvou skupinou. V prípade, že ste mali ťažkú noc alebo ste si dali len jedno pivko na osvieženie, určite nesadajte za volant v Albánsku, Bielorusku, Českej republike, Estónsku, Maďarsku, Moldavsku, Rumunsku, prekvapivo aj v Rusku a na Ukrajine. V niektorých štátoch dokonca nemôžete po malom požití alkoholu jazdiť ani len na bicykli. Medzi také patrí napríklad susedné Česko. Taktiež vás za nízku „hladinku“ na bicykli budú pokutovať aj naši príslušníci zákona.

Priemer Európy je 0,5

Druhá kategória by sa vo všeobecnosti dala zaokrúhliť na hladinu 0,5 promile. V závislosti od metabolizmu to vychádza na jedno až dve veľké pivá. Takéto opojenie si za volantom môžete dopriať napríklad v Belgicku, Bulharsku, Čiernej Hore, Dánsku, vo Fínsku, Francúzsku, v Chorvátsku, na Islande, v Taliansku, Lotyšsku, Luxembursku, Macedónsku, Nemecku, Holandsku, Portugalsku, Rakúsku, Slovinsku, Srbsku, Španielsku či vo Švajčiarsku.

Avšak treba brať na vedomie, že aj v týchto krajinách platí nejaké obmedzenie. Napríklad v Belgicku vás nebudú stíhať za alkohol v krvi, pokiaľ šoférujete podľa predpisov.

Na druhú stranu iný meter je použitý pri profesionálnych vodičoch. Zatiaľ čo Čierna Hora dovoľuje 0,5 promile, platí to len pre súkromných vodičov. Profesionál musí mať nulu za každých okolností.

Vo Francúzsku zase platí, že každý vodič musí mať vlastný alkohol tester.

Chorvátsko síce dovoľuje popiť jedno-dve pivá, avšak len pre vodičov, ktorí nie sú profesionáli a zároveň majú viac ako 24 rokov.

Napríklad také Luxembursko je benevolentnejšie. Klasický vodič môže mať maximálne 0,5 promile, ale profesionál len 0,2. Nemecko má taktiež nulovú toleranciu pre vodičov do 21 rokov.

Slovinský systém je nastavený zase tak, že profesionáli majú nulovú toleranciu, rovnako ako vodiči, ktorí majú oprávnenie kratšie ako 2 roky.

Španieli taktiež dovoľujú istú úroveň alkoholu, avšak len pre vodičov, ktorí šoférujú auto s maximálne siedmimi cestujúcimi. Nad túto hodnotu môže byť maximálna hladina alkoholu v krvi len 0,3 promile.

Extrém na Britských ostrovoch

Okrem 0,5 promile je v niektorých štátoch povolené mať 0,2 promile (Nórsko, Poľsko, Švédsko), 0,3 promile (Bosna a Hercegovina) alebo 0,4 promile v Litve.

Napokon tu máme krajiny, ktoré vám dovolia mať vyššiu „hladinku“ ako kdekoľvek v Európe. Sem patrí napríklad Írsko, Veľká Británia a Severné Írsko. Polícia bude tolerovať aj to, keď alkohol teste ukáže hladinu 0,8 promile.

Vo všeobecnosti ale platí, že by ste pred jazdou nemali požívať žiadny alkohol. Aj keď niektoré štáty dovoľujú určitú hladinu v krvi, vaša poisťovňa sa v prípade škodovej udalosti môže od krytia dištancovať. Za prekročené limity v jednotlivých štátoch potom môžu padať aj astronomické pokuty, po prípade vám môže byť odobratý vodičský preukaz.

 

Zdroje:  Ministerstvo vnútra SR, Polícia

ODPORÚČANÉ