Je útek pred políciou trestný čin? Aké sú tresty?

34-ročný motorkár spravil nesprávne rozhodnutie, hoci bol triezvy. Na cestnej kontrole nezastavil a pred policajtmi unikal ulicami poľského mesta.

Dopustil sa tak trestného činu, za ktorý je považovaný útek pred políciou.
Ako je útek pred políciou klasifikovaný na Slovensku?
Vydané  Text: 

Unikajúci motorkár z Poľska

Minulý rok sa do pozornosti predovšetkým domácich médií dostal prípad, keď mladý muž unikal pred políciou z dôvodov, ktoré ostávali neznáme. Celý útek bol nelogický a muž

Policajti z lodžskej posádky zverejnili záznamy z prenasledovania motorkára, ku ktorému došlo ešte v sobotu 10. júna 2023 večer v uliciach Lodže.

Správu k udalosti miestna polícia vydala na svojej webstránke aj s nasledujúcim videom na YouTube:

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Dopravní policajti sa pri kontrole rýchlosti motoristov na Aleja Jana Pawła II v meste Lodža sústredili na skupinu pohybujúcich sa motorkárov. Jeden z nich jazdil na zadnom kolese s ohnutou tabuľkou s evidenčným číslom s nálepkami.

Muži zákona sa rozhodli vodiča podrobiť kontrole a keď jeden z policajtov prikázal motorkárovi zastaviť pomocou značky STOP, motorista pokyn ignoroval, zrýchlil a začal unikať ulicami mesta bez ohľadu na svetelnú a zvukovú signalizáciu.

Inzercia

Inzercia

Policajná tlačová správa uvádza, že motocyklista sa pri úteku dopustil hrubých dopravných priestupkov.

Muž sa, okrem iného, opakovane vysokou rýchlosťou pohyboval po chodníku, nedodržiaval dopravné značenia a svetelnú signalizáciu, ako aj predchádzal na zakázaných miestach.

Prenasledovanie prebiehalo na vozovke, chodníkoch a tiež po koľajniciach cez zelené plochy. Po opustení hliadkového auta policajti pokračovali v prenasledovaní pešo.

Keď motorkár vlastnou chybou spadol, policajti mu zabránili v ďalšom úniku.

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Zadržaným bol 34-ročný muž, ktorý nepodal vysvetlenie, prečo sa rozhodol utiecť.

Test na alkohol ukázal, že bol triezvy.

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Kontrola motorky však odhalila mnohé nezrovnalosti. Išlo o prelepovanie evidenčného čísla, úpravy brzdového systému, nadmerne opotrebovaný dezén pneumatík a použitie ostrých doplnkov, ktoré prečnievali pôdorys motocykla.

Policajti mužovi zadržali vodičský preukaz a registračnú kartu od jeho Yamahy.

Foto: lodzka.policja.gov.pl

Nezastavenie dopravnej kontrole a útek je v Poľsku trestný čin

Teraz sa motorkár postaví pred súd, píše poľský denník moto.pl. V Poľsku platí, že kto úmyselne neuposlúchne príkaz na zastavenie motorového vozidla na cestnú kontrolu vydaný policajtom (alebo inou osobou poverenou kontrolou), dopúšťa sa trestného činu.

Za nezastavenie a pokračovanie v jazde hrozí motoristovi trest odňatia slobody na 3 mesiace až 5 rokov.

Ustanovenia tamojšieho Trestného zákona kvalifikujú ako trestný čin útek nielen pred políciou, ale aj pred inými orgánmi poverenými kontrolou; inšpekciou cestnej dopravy, príslušníkmi colnej a daňovej služby, pohraničnej stráže a vojenskej polície.

 

Policajná kontrola, ilustračná fotografia. Môže vám policajt kontrolovať auto a batožinu?

Slovensko: porušenie dopravných predpisov závažným spôsobom, trestný čin to byť nemusí vždy

Na Slovensku je to s trestaním úteku pred policajnou hliadkou komplikovanejšie, spravidla záleží na okolnostiach konkrétneho prípadu.

Samotné unikanie zastavujúcej policajnej hliadke je iba priestupkom.

Totiž, Trestný zákon (300/2005 Z. z.) nerozlišuje pojmy ako unikanie pred policajtom, útek pred policajnou hliadkou alebo iné obdobné.

Takéto jeho konanie možno podľa § 137 ods. 2 písm. i) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke označiť ako porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom a podľa § 22 ods. 1 písm. k) ako priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Za takýto priestupok možno uložiť vodičovi pokutu od 60 eur do 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov,“ uvádza vo svojom príspevku v titule Poradca policajta JUDr. Adam Samuel (15.2.2019).

Aby bolo možné útek pred políciou kvalifikovať ako trestný čin, musia sa využiť iné súvislosti.

Pokračuje JUDr. Adam Samuel: „Pokiaľ totiž nedôjde k tomu, že unikajúci vodič reálne niekoho zraní, usmrtí či úmyselne poškodí niečí majetok alebo úmyselne ohrozí funkčnosť všeobecne prospešného zariadenia, nie je vyslovene naplnená žiadna skutková podstata trestného činu podľa Osobitnej časti Trestného zákona, ktorá by o takomto protiprávnom konaní vyslovene pojednávala. V praxi sa preto OČTK správne snažia toto konanie vyhodnotiť aspoň ako trestný čin všeobecného ohrozenia podľa § 284 Trestného zákona.“

V praxi možno takéto konanie vyhodnotiť ako trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia či ohrozením pod vplyvom návykovej látky, alebo ako trestný čin všeobecného ohrozenia podľa §284 Trestného zákona.

V niektorých prípadoch môže byť takéto všeobecné ohrozenie trestané odňatím slobody na desať  až pätnásť rokov (§ 284 ods. 2).

V každom prípade platí, že motorista má povinnosť zastaviť svoje vozidlo a podrobiť sa kontrole, ak ho k tomu policajt vyzve príznačným gestom, a to v zmysle Zákona o cestnej premávke č. 8/2009.

Policajná kontrola, ilustračná fotografia. Polícia Slovenskej republiky (zdroj fotografie Ministerstvo vnútra SR)

 

Pokračujte na ďalší príspevok »