Aktuality

ÚPSVaR aj tento rok prepláca vodičský kurz viacerých skupín cez program REPAS+. Žiadosť treba zaslať aspoň 14 dní pred začiatkom kurzu

Program REPAS+ nezahŕňa vodičské oprávnenie skupiny B, čo sú osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá do 3,5 tony (napr. Mercedes-Benz Sprinter na fotografii).
Program REPAS+ nezahŕňa vodičské oprávnenie skupiny B, čo sú osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá do 3,5 tony (napr. Mercedes-Benz Sprinter na fotografii).

Pred niekoľkými dňami sme zaznamenali zvýšený čitateľský záujem o náš príspevok z roku 2021 o programe REPAS+, ktorý ponúka možnosť vynahradenia nákladov na absolvovanie vodičského kurzu na špecifické skupiny vozidiel. Príspevok aktualizujeme, keďže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny medzičasom zverejnil aktualizáciu programu REPAS+ na svojich webových stránkach s platnosťou od 16. februára 2023.


Bratislavský kraj má smolu aj šťastie

Máte vodičský preukaz, ale nestačí vám na výkon zamestnania, do ktorého plánujete nastúpiť? Náklady na absolvovanie takéhoto kurzu nie sú nízke, pohybujú sa v stovkách eur, čo obyčajne býva prekážkou v získavaní nového pracovného uplatenia. Pre uchádzača o zamestnanie, ktorý dlhší čas nemal príjem, je to tak prakticky neriešiteľný problém. Je preto dobré vedieť, že riešenie predsa existuje. Nie je to chyták a ani podozrivá ponuka.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje možnosť rekvalifikácie, aktuálne aj cez program REPAS+ (podľa webstránky platný od 16.2.2023), ktorý platí pre celé Slovensko okrem Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Je to zrejme preto, že v okolí hlavného mesta je podstatne viac možností uplatnenia aj bez rekvalifikácie, než v regiónoch.

REPAS+ je teda zameraný na odbornú rekvalifikáciu. Ak je uchádzač o zamestnanie vyučený čašník, ale má príležitosť pracovať v logistike s vysokozdvižnými vozíkmi či jazdiť autobusom, program rekvalifikácie môže byť určený práve pre neho.

Aké skupiny vodičských oprávnení ÚPSVaR prepláca?

Schopnosť riadiť automobil patrí takpovediac k základnej výbave každého dospelého človeka. Preto je kurz na vodičské oprávnenie na automobily do hmotnosti 3,5 tony spadajúce pod skupinu B spomedzi preplácaných kurzov vyňatý. To znamená, že kurzy na „vodičák skupiny B“ úrad práce neprepláca.

Naopak, ÚPSVaR uchádzačom o rekvalifikáciu preplatia náklady na absolvovanie vodičského oprávenia skupín A/BE/C/CE/D/DE/E/T. To znamená, že vodičák na nákladné vozidlo nad 3,5 tony, autobus, traktor, ale aj motocykle. Do skupiny motorových vozidiel BE patria jazdné súpravy pozostávajúce z ťažného vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3,5 tony.

Popri uvedených skupinách rekvalifikácia pokrýva aj náklady spojené s absolvovaním kurzu na rušňovodiča, kvalifikačnú kartu vodiča, odborníka na plavidle ADN, kurzu na obsluhu motorových vozíkov (vrátane VZV, I II /A/B/C/D/W1), ale aj takého kurzu na získanie oprávnenia obsluhy stavebných strojov, ako sú rýpadlo a nakladač.

Ponuka rekvalifikácie je však podstatne bohatšia, ÚPSVaR prepláca obrovské množstvo kurzov, medzi ktorými sú kvalifikácie na someliéra, realitného makléra, kouča, automechanika či inštruktora fitness, ale aj inštruktora autoškoly.

Nevzťahuje sa na najčajstejšie potrebné „béčko“

V minulosti sa preplácali aj vodičské kurzy na skupiny B, teda na bežné osobné automobily (zdroj).

Problémom je, že aby ktokoľvek mohol získať vodičské oprávnenie skupiny C či D, musí už mať aj platný vodičák na skupinu B. Bez klasického vodičského oprávnenia má možnosť prostredníctvom rekvalifikácie abslvovať iba kurzy na skupiny A (motocykle) a T (traktor), prípadne kurzy na iné pracovné stroje.

Ako si nechať preplatiť kurz?

Je dôležité pripomenúť, že v rámci programu REPAS+ je rekvalifikáciu možné absolvovať len na území Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja (zdroj). Do Bratislavského samosprávneho kraja patria aj okresy Malacky, Pezinok a Senec. Záujemcovia o rekvalifikáciu v týchto oblastiach sa na REPAS+ spoliehať nemôžu.

V prípade záujmu o poskytnutie príspevkov na rekvalifikačný kurz si uchádzač o zamestnanie môže zvoliť rekvalifikačný kurz a poskytovateľa rekvalifikačného kurzu, ktorý kurz zrealizuje, uvádza ÚPSVaR na svojich stránkach a pokračuje: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pre uchádzača o zamestnanie rekvalifikačný kurz nevyhľadáva a ani nezabezpečuje komunikáciu s poskytovateľom rekvalifikačného kurzu.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má záujem o poskytnutie príspevkov na rekvalifikačný kurz si sám z verejne dostupných kurzov vyberie konkrétny kurz, o ktorý má záujem. Najneskôr 14 kalendárnych dní pred predpokladaným začiatkom kurzu je potrebné predložiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny požiadavku na poskytnutie príspevku na rekvalifikačný kurz na predpísanom formulári, vrátane príloh.

V prípade, ak uchádzač o zamestnanie nepredkladá požiadavku osobne, ale zasiela ju napr. poštou, rozhodujúci je dátum doručenia na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Keďže na príspevky na rekvalifikačný kurz nie je právny nárok, nie sú automaticky schválené každému uchádzačovi o zamestnanie, ktorý si o ne požiada. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny každú požiadavku posudzuje osobitne na základe individuálneho zhodnotenia efektívnosti, účelnosti a hospodárnosti poskytnutia príspevku na rekvalifikačný kurz.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí uchádzačovi o zamestnanie po ukončení rekvalifikačného kurzu v zmysle uzatvorenej dohody príspevok na kurzovné vo výške 100 % nákladov na rekvalifikačný kurz a príspevok na cestovné a stravné vo výške 4,76 eur za každý absolvovaný deň vyučovania kurzu realizovaný výlučne prezenčnou formou na základe žiadosti o úhradu príspevkov.

Dôležitá zmena od februára 2023

Od 16.02.2023 budú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijímať len požiadavky vyplnené na formulároch, ktoré sú aktuálne dostupné v dokumentoch na stiahnutie a ktorých platnosť je od 16.02.2023. Požiadavky predložené na formulároch, ktoré sa používali dovtedy, nebudú od tohto dátumu akceptované, uvádza ÚPSVaR na svojej webovej stránke.

Všetky postupy, žiadosti, prílohy a ďalšie podrobnosti nájdete priamo na stránke ÚPSVaR tu.

Azubi Cars Škoda
Erik Stríž je motoristický novinár, šéfredaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.
Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie