ÚPSVaR aj tento rok prepláca vodičský kurz viacerých skupín cez program REPAS+. Žiadosť treba zaslať aspoň 14 dní pred začiatkom kurzu

V rámci programu REPAS+ môžu uchádzači o zamestnanie žiadať o preplatenie kurzu na získanie vodičského oprávnenia a rôznych ďalších kurzov na pracovné vozidlá a stroje.

Vydané  Text: 

Pred niekoľkými dňami sme zaznamenali zvýšený čitateľský záujem o náš [príspevok z roku 2021 o programe REPAS+](https://www.autoviny.sk/novinky/122548/aktualne-vodicak-zadarmo-aj-na-slovensku-upsvar-preplaca-vodicsky-kurz-viacerych-skupin-cez-program-repas), ktorý ponúka možnosť vynahradenia nákladov na absolvovanie vodičského kurzu na špecifické skupiny vozidiel. Príspevok aktualizujeme, keďže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny medzičasom zverejnil aktualizáciu [programu REPAS+ na svojich webových stránkach](https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/repas-pre-uchadzacov-o-zamestnanie-okrem-bsk.html?page_id=908624) s platnosťou od 16. februára 2023.


### Bratislavský kraj má smolu aj šťastie
Máte vodičský preukaz, ale nestačí vám na výkon zamestnania, do ktorého plánujete nastúpiť? Náklady na absolvovanie takéhoto kurzu nie sú nízke, pohybujú sa v stovkách eur, čo obyčajne býva prekážkou v získavaní nového pracovného uplatenia. Pre uchádzača o zamestnanie, ktorý dlhší čas nemal príjem, je to tak prakticky **neriešiteľný problém**. Je preto dobré vedieť, že riešenie predsa existuje. Nie je to chyták a ani podozrivá ponuka.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje možnosť rekvalifikácie, aktuálne aj cez program REPAS+ (podľa webstránky platný od 16.2.2023), ktorý platí pre celé Slovensko okrem Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Je to zrejme preto, že v okolí hlavného mesta je podstatne viac možností uplatnenia aj bez rekvalifikácie, než v regiónoch.

Inzercia

**REPAS+ je teda zameraný na odbornú rekvalifikáciu**. Ak je uchádzač o zamestnanie vyučený čašník, ale má príležitosť pracovať v logistike s vysokozdvižnými vozíkmi či jazdiť autobusom, program rekvalifikácie môže byť určený práve pre neho.

### Aké skupiny vodičských oprávnení ÚPSVaR prepláca?
Schopnosť riadiť automobil patrí takpovediac k základnej výbave každého dospelého človeka. Preto je kurz na vodičské oprávnenie na automobily do hmotnosti 3,5 tony spadajúce pod skupinu B spomedzi preplácaných kurzov vyňatý. To znamená, že **kurzy na „vodičák skupiny B“ úrad práce neprepláca**.

Naopak, ÚPSVaR uchádzačom o rekvalifikáciu preplatia náklady na absolvovanie vodičského oprávenia skupín A/BE/C/CE/D/DE/E/T. To znamená, že vodičák na nákladné vozidlo nad 3,5 tony, autobus, traktor, ale aj motocykle. Do skupiny motorových vozidiel BE patria jazdné súpravy pozostávajúce z ťažného vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3,5 tony.

Popri uvedených skupinách rekvalifikácia pokrýva aj náklady spojené s absolvovaním kurzu na **rušňovodiča**, kvalifikačnú kartu vodiča, odborníka na plavidle ADN, **kurzu na obsluhu motorových vozíkov** (vrátane VZV, I II /A/B/C/D/W1), ale aj takého kurzu na získanie oprávnenia obsluhy stavebných strojov, ako sú rýpadlo a nakladač.

**Ponuka rekvalifikácie je však podstatne bohatšia**, ÚPSVaR prepláca obrovské množstvo kurzov, medzi ktorými sú kvalifikácie na someliéra, realitného makléra, kouča, automechanika či inštruktora fitness, ale aj inštruktora autoškoly.

Inzercia

### Nevzťahuje sa na najčajstejšie potrebné „béčko“
V minulosti sa preplácali aj vodičské kurzy na skupiny B, teda na bežné osobné automobily ([zdroj](https://kosice.korzar.sme.sk/c/20953071/urad-prace-preplaca-nezamestnanym-vodicaky-tie-ktore-by-vyuzili-najviac-vyskrtli.html)).

Problémom je, že aby ktokoľvek mohol získať vodičské oprávnenie skupiny C či D, musí už mať aj platný vodičák na skupinu B. Bez klasického vodičského oprávnenia má možnosť prostredníctvom rekvalifikácie abslvovať iba kurzy na skupiny A (motocykle) a T (traktor), prípadne kurzy na iné pracovné stroje.

Inzercia

### Ako si nechať preplatiť kurz?
Je dôležité pripomenúť, že v rámci programu REPAS+ je rekvalifikáciu možné absolvovať len na území Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja ([zdroj](https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/repas-pre-uchadzacov-o-zamestnanie-okrem-bsk.html?page_id=908624)). Do Bratislavského samosprávneho kraja patria aj okresy Malacky, Pezinok a Senec. Záujemcovia o rekvalifikáciu v týchto oblastiach sa na REPAS+ spoliehať nemôžu.

V prípade záujmu o poskytnutie príspevkov na rekvalifikačný kurz si uchádzač o zamestnanie môže zvoliť rekvalifikačný kurz a poskytovateľa rekvalifikačného kurzu, ktorý kurz zrealizuje, [uvádza ÚPSVaR na svojich stránkach](https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/repas-pre-uchadzacov-o-zamestnanie-okrem-bsk.html?page_id=908624) a pokračuje: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pre uchádzača o zamestnanie rekvalifikačný kurz nevyhľadáva a ani nezabezpečuje komunikáciu s poskytovateľom rekvalifikačného kurzu.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má záujem o poskytnutie príspevkov na rekvalifikačný kurz si sám z verejne dostupných kurzov vyberie konkrétny kurz, o ktorý má záujem. **Najneskôr 14 kalendárnych dní pred predpokladaným začiatkom kurzu** je potrebné predložiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny požiadavku na poskytnutie príspevku na rekvalifikačný kurz na predpísanom formulári, vrátane príloh.

V prípade, ak uchádzač o zamestnanie nepredkladá požiadavku osobne, ale zasiela ju napr. poštou, rozhodujúci je dátum doručenia na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Keďže na príspevky na rekvalifikačný kurz nie je právny nárok, nie sú automaticky schválené každému uchádzačovi o zamestnanie, ktorý si o ne požiada. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny každú požiadavku posudzuje osobitne na základe individuálneho zhodnotenia efektívnosti, účelnosti a hospodárnosti poskytnutia príspevku na rekvalifikačný kurz.

**Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí uchádzačovi o zamestnanie po ukončení rekvalifikačného kurzu** v zmysle uzatvorenej dohody príspevok na kurzovné vo výške 100 % nákladov na rekvalifikačný kurz a príspevok na cestovné a stravné vo výške 4,76 eur za každý absolvovaný deň vyučovania kurzu realizovaný výlučne prezenčnou formou na základe žiadosti o úhradu príspevkov.

### Dôležitá zmena od februára 2023
Od 16.02.2023 budú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijímať len požiadavky vyplnené na formulároch, ktoré sú aktuálne dostupné v dokumentoch na stiahnutie a ktorých platnosť je od 16.02.2023. Požiadavky predložené na formulároch, ktoré sa používali dovtedy, nebudú od tohto dátumu akceptované, uvádza ÚPSVaR na svojej webovej stránke.

> **Všetky postupy, žiadosti, prílohy a ďalšie podrobnosti nájdete [priamo na stránke ÚPSVaR tu](https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/repas-pre-uchadzacov-o-zamestnanie-okrem-bsk.html?page_id=908624).**

Zdroje:  AUTOVINY.SK

ODPORÚČANÉ