Na semaforoch možno pribudne ďalšie svetlo. Aký bude jeho význam?

Na semaforoch v budúcnosti možno pribudne ďalšie svetlo. Bude priamo prepojené s autonómnymi vozidlami. Zlepší sa tým plynulosť dopravy a bezpečnosť na križovatkách.

Vydané  Text: 

Semafory dnes patria k najjasnejším a najjednoduchším dopravným značeniam na cestách. Svetelná signalizácia v mnohých mestách urýchľuje premávku a vďaka nej vzniká menšie množstvo nehôd. Aktuálne je zaužívaný štandard použitia troch základných svetiel, ktorých význam je jasne špecifikovaný vo [vyhláške 30/2020 Z.z. o dopravnom značení](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/30/vyhlasene_znenie.html). Je však možné, že k trom hlavným farbám na semaforoch v budúcnosti pribudne aj štvrtá, biela.

Vyskúšajte si už teraz nové testy pre autoškoly. Došlo k ich zásadnej zmene!

Chcete si skúsiť nové testy pre autoškoly už dnes? Máme pre vás návod ako na to!

### Biela je nová zelená

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Ak sa pozrieme do spomenutej vyhlášky, konkrétne jej paragrafu § 15 s názvom Svetelné signály pre vozidlá, zistíme, že červená, žltá a zelená farba majú dnes presne predpísaný význam. Podobne to má byť aj pre biele svetlo, ktoré bude mať úzku spojitosť s modernými autonómnymi vozidlami. Biele svetlo navyše umožní ešte efektívnejšie riadenie premávky, pretože sa nebude vzťahovať len na autonómne vozidlá, ale aj na klasické autá riadené človekom.

Jeho význam a odôvodnenie je [podrobnejšie popísané v štúdii](https://news.ncsu.edu/2023/02/traffic-light-for-autonomous-cars/) autorov zo Štátnej univerzity v Severnej Karolíne (North Carolina State University). Biele svetlo v jednoduchosti znamená voľný prejazd križovatkou, ale len vtedy, pokiaľ je pred vami autonómne vozidlo. Ako to funguje?

### Komunikácia s križovatkou

Inzercia

Inzercia

Inzercia

*„Koncept, ktorý navrhujeme nazývame ako „biela fáza“. Využíva výpočtovú silu jednotlivých zúčastnených autonómnych vozidiel,“* vysvetľuje v štúdii jeden z autorov, Ali Hajbabaie. *„Koncept bielej fázy zahŕňa nový dopravný signál určujúci vodičom ich ďalšie správanie. Červené svetlá aj naďalej znamenajú STOP. Zelené taktiež stále poukazujú na voľný prejazd križovatkou. Avšak biele svetlo v jednoduchosti povie vodičovi, aby nasledoval autonómne vozidlo pred ním.“*

Na Slovensku sa začína používať nová dopravná značka. Viete čo znamená?

Motoristi sa na slovenských cestách mohli v posledných mesiacoch stretnúť s novým dopravným značením. Ide o malú zelenú šípku umiestnenú na semafore.

Biela fáza svetelnej signalizácie spočíva v komunikácii medzi autonómnym vozidlom a počítačom riadiacim jednotlivé nastavenia svetelnej signalizácie. Ak sa ku križovatke priblíži autonómne vozidlo, aktivuje sa biele svetlo. Ide zároveň o dôkaz, že jednotlivé autonómne autá o sebe vedia a navzájom koordinujú svoj pohyb. Ostatným vodičom nasledujúcim autonómne vozidlo, bude po rozsvietení bielej farby umožnený prejazd križovatkou až do jej opätovného zhasnutia. Ak autonómne vozidlo pred autom riadeným človekom zastaví, zastaví aj vodič za ním. Pokiaľ v križovatke nie je žiadne autonómne vozidlo, semafor sa vracia do klasického režimu s tromi farbami.

### Všetko je podložené dátami

Na zistenie výhod bielej fázy svetelnej signalizácie boli vyhotovené jednotlivé simulácie a merania. Z ich výsledkov je zrejmé, že samotné autonómne vozidlá zlepšujú plynulosť premávky bez ohľadu na bielu fázu. Tým sa samozrejme znižuje aj spotreba paliva a s tým spojený ekologický dopad na prostredie. Okrem toho je zaujímavým porovnaním, že čím častejšia je na semaforoch biela fáza, tým rýchlejšia je samotná premávka.

Autori štúdie uvádzajú, že pokiaľ je v premávke prítomných 10% autonómnych vozidiel, plynulosť sa zlepšuje o 3%. Ak by autonómnych vozidiel bolo 30%, plynulosť premávky by sa zlepšila o 10,7%. Korelácia medzi dátami vykresľuje jasný benefit využitia autonómnych vozidiel, ktorým je zlepšenie plynulosti dopravy a tým aj skrátenie času stráveného vo vozidle. K nasadeniu štvrtého svetla na semaforoch do praxe však tak skoro nedôjde. Všetko totiž závisí predovšetkým od legislatívy, ktorá by umožnila autonómnym vozidlám prevádzku na verejných komunikáciách. Okrem toho sú momentálne autonómne vozidlá skôr v štádiu laboratórnych testov a ich uvedenie na trh je ešte relatívne vzdialené.

Križovatka s dvomi riešeniami prednosti v jazde? Spojenie troch ciest je bežné, no môže robiť problémy

Križovatka Školskej, Malinovskej ulice a cesty č. 510 je príkladom celkom bežnej križovatky, v ktorej môžu mať motoristi pochybnosti o využívanie prednosti sprava.


Zdroje:  AUTOVINY.SK
Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.

Pokračujte na ďalší príspevok »Predstavujeme AUDI Q6 e-tron: Technologický skok

  • Toto nie je vylepšenie, ani evolúcia. Audi Q6 e-tron predstavuje úplne novú generáciu elektromobilov Audi.

     Nová platforma, nový dizajn, nové technológie, nové riešenia. Také významné, že budú základnými stavebnými kameňmi pre Audi ešte na mnoho ďalších rokov.  Model Q6 e-tron je priekopníkom, ktorý prináša tieto riešenia ako úplne prvý.
  • SERVIS

    Inovatívny rad legálnych žiaroviek OSRAM NIGHT BREAKER® LED W5W je dostupný už aj na Slovensku

  • ams OSRAM, svetový líder v oblasti optických riešení, rozšíril rodinu na Slovensku legálnych LED žiaroviek OSRAM NIGHT BREAKER® LED o žiarovku W5W.

     Osvedčenie Ministerstva dopravy SR o vnútroštátnom typovom schválení komponentu je aktuálne udelené pre náhradné LED svetelné zdroje typu: H1-LED, H4-LED, H7-LED, H7-LED (24 V), a novo aj pre W5W-LED.