Nulová tolerancia za prekročenie rýchlosti na Slovensku a 10 percent benevolencie: opora v legislatíve či mýtus?

Porušovanie predpisov je súčasťou našej kultúry rovnako ako domnienky a mýty medzi motoristami.
Vydané  Text: 
### Porušujeme predpisy vedome Jazda rýchlosťou vyššou ako maximálnou povolenou je nebezpečná a nezodpovedná, okrem toho aj nezákonná. Napriek tomu na Slovensku väčšina motoristov najvyššiu dovolenú rýchlosť prekračuje a vlastne už tomu ani nevenuje zvýšenú pozornosť. Ide o súčasť našej „cestnej kultúry“ a asi iba málokto dokáže v sebe účinne potlačiť pud porušovať predpisy. Ani ja nie som výnimkou, hoci som za celé tie roky jazdenia na rôznych dopravných prostriedkoch dostal pokutu za prekročenie rýchlosti iba dvakrát. Boli nespravodlivo nízke, pretože som zodpovednosť prijal, nebránil som sa ani nevyhováral, získal som tak „zľavu“. To však moju vinu nebagatelizuje, pravdou je, že som jazdil zbytočne rýchlo a vedome nerešpektoval dopravné predpisy, o ktorých sám už roky píšem články so stovkami tisíc čitateľmi. ### Nulová tolerancia je relatívna záležitosť Je celkom nepochybné, že dôvodom je jednak slovenská nátura, ale aj príliš nízke tresty, ktoré nie sú pre nás dostatočnou výstrahou. V tomto kontexte by bolo ideálne zaviesť nulovú toleranciu prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti, čo však obnáša aj určité špecifiká. Napríklad **meracie zariadenia nie sú natoľko presné, aby vedeli s presnosťou na 1 km/h určiť okamžitú rýchlosť** sledovaného vozidla; do merania vstupuje viacero vonkajších faktorov. Druhým faktorom je **presnosť tachometrov vo vozidlách**, či už na automobiloch alebo motocykloch. Iba málokedy sa nám stalo, že by vo vyššej rýchlosti tachometer ukazoval rovnakú rýchlosť ako radar s displejom popri ceste a mobil sledujúci rýchlosť podľa GPS. Motorista tak aj pri najlepšej vôli môže jazdiť inou skutočnou rýchlosťou, než ktorá je vyobrazená na prístrojovej doske. Už len z týchto dôvodov je nepravdepodobné, že by sme sa v blízkej budúcnosti stretli s absolútne nulovou toleranciou. Aspoň zopár km/h v prospech sledovaného vozidla bude vždy potrebné zohľadniť. ### Ako je to s toleranciou? Zákon o cestnej premávke vodičom nariaďuje povinnosť dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť vozidiel, ktorá je spravidla 50 km/h v obci, 90 km/h mimo obce a 130 km/h na diaľniciach. V obytných, školských i peších zónach je maximálna povolená rýchlosť vozidiel 20 km/h. Ak je na danom úseku cesty zvislá dopravná značka s inou maximálnou povolenou rýchlosťou, platí práve táto rýchlosť, a to až do najbližšej križovatky alebo do ukončenia ďalšou značkou. Ako ale vyzerá prax? Ak vodiči vidia zvislé dopravné značenie o max. povolenej rýchlosti 60 km/h, zvyčajne ním pochopia povinnosť jazdiť rýchlosťou aspoň 60 km/h. Toto mentálne nastavenie je nesprávne, hoci často prehliadané aj samotnými policajnými hliadkami. Niektoré krajiny, napríklad Švajčiarsko, majú až na počiatočnú odchýlku nulovú toleranciu prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti a tvrdé sankcie, zatiaľ čo policajti na Slovensku a v Českej republike v súkromných rozhovoroch otvorene hovoria o približne 10-percentnej tolerancii. Zákon toleranciu zohľadňuje, ale iba relatívne. Blokovú pokutu možno uložiť vodičovi, ktorý v obci prekročil max. povolenú rýchlosť už o 7 km/h, a to vo výške 10 až 30 eur. Ak by sme uvažovali nad max. povolenou rýchlosťou 50 km/h, jednalo by sa o 14-percentnú toleranciu. Lenže v prípade max. povolených rýchlostí 30 alebo 20 km/h už ide o stále väčšie tolerancie, v prípade 20 km/h až o 35-percentnú toleranciu. V praxi a v zákone sa ale samotný pojem tolerancia nevyskytuje, pre policajnú hliadku sú smerodajné absolútne hodnoty o prekročení rýchlosti v jednotkách km/h. Prekročenie max. povolenej rýchlosti do 6 km/h sa rieši napomenutím vodiča – tak to uvádza sadzobník pokút ukladaných v blokovom konaní. Zdroj: Sadzobník pokút ukladaných políciou v blokovom konaní – účinný od 1. apríla 2020 a naďalej platný (pdf, 979,4 kB)
Pokuta za prekročenie rýchlosti v obci mimo obce
Sadzobník pokút najviac o 6 km/h najviac o 6 km/h napomenutím
platný od 1.7.2018 o 7 až 10 km/h o 7 až 15 km/h 10-30 €
o 11 až 15 km/h o 16 až 25 km/h 35-40 €
o 16 až 20 km/h o 26 až 30 km/h 45-50 €
o 21 až 25 km/h o 31 až 35 km/h 100-150 €
o 26 až 30 km/h o 36 až 40 km/h 180-220 €
o 31 až 35 km/h o 41 až 45 km/h 250-280 €
o 36 až 40 km/h o 46 až 50 km/h 300-330 €
o 41 až 45 km/h o 51 až 55 km/h 350-370 €
o 46 až 50 km/h o 56 až 60 km/h 380-400 €
o 51 až 55 km/h o 61 až 65 km/h 500-600 €
o 56 až 60 km/h o 66 až 70 km/h 650-750 €
o viac ako 60 km/h o viac ako 70 km/h 800 €

Dizajn nových policajných áut na Slovensku. Do vozového parku sa nový dizajn začlení postupne a bude existovať súbežne s tým starým.
### Cestný zákon uvádza odlišné výšky pokút Zákon o cestnej premávke však na rozdiel od pokút uvádzaných Ministerstvom vnútra SR uvádza odlišný sadzobník pokút i odlišné rozpätia prekročení max. povolených rýchlostí – ide totiž o pokuty ukladané mimo blokového konania, a to nasledovne: #### § 139a Osobitné ustanovenia o správnych deliktoch držiteľa vozidla (1) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. a), orgán Policajného zboru uloží pokutu 249 eur. (*6a Povinnosti držiteľa vozidla uvádzame na konci článku*) (2) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. b), orgán Policajného zboru uloží pokutu vo výške 798 eur, ak bola prekročená rýchlosť o viac ako 10 km h-1 v mieste merania hmotnosti podľa § 6a písm. g) označenom dopravnou značkou alebo dopravným zariadením. (3) **Držiteľovi vozidla, ktorý porušil v obci povinnosť** podľa § 6a písm. b), orgán Policajného zboru uloží pokutu, ak nie je v odseku 2 uvedené inak, * a) **15 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o 6 až 10 km h-1, * b) **39 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o 11 až 15 km h-1, * c) **66 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o 16 až 20 km h-1, * d) **96 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o 21 až 25 km h-1, * e) **141 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o 26 až 30 km h-1, * f) **201 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o 31 až 35 km h-1, * g) **270 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o 36 až 40 km h-1, * h) **342 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o 41 až 45 km h-1, * i) **402 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o 46 až 50 km h-1, * j) **471 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o 51 až 55 km h-1, * k) **540 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o 56 až 60 km h-1, * l) **600 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o 61 až 65 km h-1, * m) **699 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o 66 až 70 km h-1, * n) **798 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o viac ako 70 km h-1. (4) **Držiteľovi vozidla, ktorý porušil mimo obce povinnosť** podľa § 6a písm. b), orgán Policajného zboru uloží pokutu, ak nie je v odseku 2 uvedené inak, * a) **30 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o 11 až 15 km h-1, * b) **42 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o 16 až 20 km h-1, * c) **66 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o 21 až 25 km h-1, * d) **99 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o 26 až 30 km h-1, * e) **162 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o 31 až 35 km h-1, * f) **201 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o 36 až 40 km h-1, * g) **270 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o 41 až 45 km h-1, * h) **342 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o 46 až 50 km h-1, * i) **402 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o 51 až 55 km h-1, * j) **471 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o 56 až 60 km h-1, * k) **540 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o 61 až 65 km h-1, * l) **600 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o 66 až 70 km h-1, * m) **699 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o 71 až 75 km h-1, * n) **798 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o viac ako 75 km h-1.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement