Aktuality

Poľsko rieši alkohol za volantom: Opitému vodičovi zabavia auto, aj keď nespôsobí nehodu, alebo zaplatí pokutu v cene auta

Alkohol imobilizér
Už čoskoro sa stane povinnou súčasťou každého nového auta alkoholový imobilizér
Zdroj: Pixabay

Poľský prezident Andrzej Duda podpísal novelu zákona, ktorá je považovaná za dôkladnú reformu trestného zákona. Medzi najdôležitejšie zmeny pre vodičov patrí zavedenie konfiškácie áut a vyššie trestov pre opitých vodičov.

Prečítajte si aj:


Polícia od 1. decembra spúšťa novú dopravno-bezpečnostnú akciu. Na koho sa zameria tentokrát?

David Hecl


Poľsko: Konfiškácia áut opitým vodičom už od 0,5 promile

1,5 promile je hranica, od ktorej sa prepadnutie auta stáva v Poľsku regulérnym nástrojom na trestanie jazdy v opitosti, aj keď takýto vodič nespôsobí nehodu. A kto spôsobí nehodu s 0,5 a viac promile alkoholu, tomu auto prepadne automaticky.

V prípade recidívy, teda opakovanej jazdy pod vplyvom alkoholu, prepadne vozidlo už pri nameraní hodnoty 0,5 promile.

V takýchto prípadoch polícia vozidlo dočasne zaistí na 7 dní, následne prokurátor auto zabezpečí a súd nariadi prepadnutie auta. Vo výnimočných prípadoch bude môcť súd od príkazu na prepadnutie veci upustiť, ak ide o prípad odôvodnený osobitnými okolnosťami.

Prečítajte si aj:


Známy motoristický novinár nafúkal 1,5 promile! Alkohol mu nalievali aj policajti v službe

Juraj Hrivnák


Vedenie cudzieho auta a zabavenie auta

Čo sa stane, ak auto opitého vodiča nie je jeho výhradným majetkom? Ak vozidlo používa napríklad na základe lízingovej či pracovnej zmluvy, súd nariadi prepadnutie hodnoty vozidla.

Vtedy budú poľské autority môcť uplatniť tradičné postupy, ako napríklad exekúciu majetku v zodpovedajúcej hodnote. Má ísť pritom o cenu vozidla pred nehodou, t.j. hodnotu nezníženú následkom poškodenia. Hodnota auta bude odhadnutá na základe priemernej trhovej hodnoty vozidla, prípadne sa môže uplatňovať individuálny odhad hodnoty.

Prísnejšie tresty pre opitých vodičov

Sprísnenie trestov pre opitých vodičov Poľsko zdôvodnilo štatistikou, ktorá len za jeden polrok hovorí o 684 nehodách spôsobených opitými vodičmi. Zahynulo 68 ľudí a 841 bolo zranených. V súčasnosti môže byť za opakované vedenie motorového vozidla v opitosti uložený ako náhradný trest pokuta alebo trest obmedzenia osobnej slobody. Po nadobudnutí účinnosti novely zákona bude na opitého vodiča uvalený trest odňatia slobody.

V súčasnosti je v Poľsku za spôsobenie vážnej nehody v opitosti zavedený trest odňatia slobody na 2 až 12 rokov. Po nadobudnutí účinnosti nových predpisov bude za ťažké ublíženie na zdraví uložený minimálny trest 3 roky a za spôsobenie smrti aspoň 5 rokov väzenia. Za spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti bude opitému páchateľovi nehody hroziť trest odňatia slobody až do 16 rokov.

Koniec s výhovorkami

Poliaci vyriešili aj častý problém, ktorý je spojený s vyvodzovaním zodpovednosti za zistený alkohol v dychu alebo krvi. Vodiči, ktorí sa chceli vyhnúť trestnej zodpovednosti, často tvrdili, že si vypili až po nehode, pretože boli nervózni. Podľa nových predpisov však budú takíto motoristi znášať rovnaké sankcie, ako keby pili pred jazdou.

Nové poľské predpisy o prepadnutí auta vstúpia do platnosti rok po oznámení zákona, t. j. v decembri 2023.

  • Príspevok je voľným prekladom článku poľského auto motor i sport. Slovenská verzia auto motor a šport vychádza v rovnakom vydavateľstve ako denník AUTOVINY.SK.

Stálo by za zváženie, či by podobná novela mohla byť zavedená aj na Slovensku. V uplynulom období žije celá krajina správami o tragických nehodách spôsobených práve vodičmi pod vplyvom alkoholu. Prax nám ukazuje, že medializované prípady sú iba vrchoľom obrovského ľadovca, ktorým je všeobecne tolerovaný a spoločnosťou podporovaný alkoholizmus a každodenné pitie alkoholu aj priamo pred jazdou. Napriek kultúrnym zvyklostiam je však z hľadiska zákona neprípustné, aby bola osoba riadiaca motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu.

Pôvodný príspevok z 6.12.2022 bol aktualizovaný a doplnený 8.12.2022

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie