Slovensko čoskoro prijme úplne novú legislatívu. Tá napríklad umožní autonómnym autám jazdiť aj po chodníku.

Autonómne vozidlá sú u nás opäť bližšie k zlegalizovaniu. Predkladaná novela zákona mení a charakterizuje hneď viacero vecí, ktoré im umožnia napríklad aj jazdu po chodníku.
Vydané  Text: 
Autonómne vozidlá sú čoraz bližšie k bežnej prevádzke. Viaceré svetové automobilky pracujú na pokročilých systémoch, ktoré by umožnili autám jazdiť aj bez zásahu vodiča. Najďalej vo vývoji samoriadiaceho auta je americká Tesla, ktorá už dnes umožňuje svojim zákazníkom jazdu bez väčšieho zásahu do riadenia. Avšak v mnohých krajinách a prípadoch vývoj brzdí legislatíva, ktorá doteraz neumožňovala pohyb áut neriadených človekom po verejných komunikáciách. Teraz sa to všetko mení a Slovensko bude v tomto kontexte premiantom v Európe. ### Vodič už nebude len ten, kto vedie vozidlo **[Ministerstvo dopravy SR totiž predložilo návrh zákona](https://lrv.rokovania.sk/236012022-/?csrt=5496267817301943605), ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s rozvojom automatizovaných vozidiel.** Novela zákona, ktorá stále čaká na prerokovanie v parlamente, prináša viacero zásadných zmien dnes zaužívaných pojmov a predpisov. Všetko s cieľom zlegalizovania autonómnych vozidiel. Novinky sa však nebudú týkať len osobných áut, ale napríklad aj kuriérskych dodávok či iných služieb. Samotný predkladaný návrh napríklad mení aj definíciu pojmu „vodič“. V pôvodnom znení [Zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/20220801) sa v § 2, odst. 2, písm. v) hovorí, že vodičom je osoba, ktorá vedie vozidlo. Táto formulácia je v predkladanej novele pozmenená a pridáva sa do nej nasledovná klauzula: „**Vodičom je osoba, ktorá vedie vozidlo alebo osoba, ktorá vykonáva dohľad nad vozidlom, ktoré na jazdu využíva automatizovaný systém riadenia.**“ Tým pádom sa rozširuje definícia toho, kto je vodičom. Následne je nové vymedzenie pojmu „vodič“ aplikované aj v iných legislatívnych bodoch navrhovanej novely zákona.
### Vymedzenie nových pojmov To ale nie je jediná zmena tohto paragrafu. Pribudli doň aj odstavce ac), ad) a ae), ktoré bližšie popisujú stupne autonómnych vozidiel, na ktoré sa novela vzťahuje. Znenie týchto odstavcov je uvedené nižšie. * *ac) Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie automatizovaným vozidlom motorové vozidlo navrhnuté a skonštruované tak, aby sa dokázalo určitý čas samostatne pohybovať bez nepretržitého dohľadu vodiča, pri ktorom sa ale zásah vodiča predpokladá alebo vyžaduje,* * *ad) Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie plne automatizovaným vozidlom motorové vozidlo navrhnuté a skonštruované tak, aby sa dokázalo pohybovať samostatne bez dohľadu vodiča,* * *ae) Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie automatizovaným systémom riadenia systém vozidla, ktorý na zabezpečenie dynamickej kontroly nad vozidlom trvalo využíva hardware a software.* ### Autonómne autá na chodníku **Úplnou novinkou je aj možnosť využívania chodníku autonómnymi vozidlami**. Tu sa však berie dôraz na to, že nesmie ísť o akékoľvek autonómne vozidlo. Preto sa pôvodné znenie paragrafu 52 a jeho odstavcu 2 mení na: „*Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla, **pre automatizované doručovacie vozidlo**, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla, kolobežky s pomocným motorčekom alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.*“ **Z návrhu zákona teda jasne vyplýva, že sa vstup na chodník umožňuje autnómnym vozidlám určeným na doručovanie tovaru**. Táto problematika je bližšie popísaná v novom paragrafe 55b, kde jeho odstavec 2 popisuje: „*Automatizované doručovacie vozidlo môže jazdiť aj po chodníku a iných miestach, po ktorých môžu chodiť chodci; v takom prípade smie jazdiť rýchlosťou najviac 6 km/h a musí dodržiavať pravidlá týkajúce sa chodcov. Automatizované doručovacie vozidlo môže jazdiť aj po komunikáciách, po ktorých môžu jazdiť cyklisti; v takom prípade smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h a musí dodržiavať pravidlá týkajúce sa cyklistov. Pri jazde po vozovke smie automatizované doručovacie vozidlo jazdiť rýchlosťou najviac 45 km/h.*“
Autonómne doručovacie vozidlá budú môcť čoskoro beztrestne jazdiť aj po chodníkoch.
### Čo je to automatizované doručovacie vozidlo? Zo znenia predkladanej novely zákona vyplýva, že **automatizované doručovacie vozidlá sú malé automatizované vozidlá, malé plne automatizované vozidlá alebo malé na diaľku ovládané vozidlá, ktoré sa pohybujú čiastočne alebo úplne bez dohľadu vodiča a slúžia na prepravu nákladu. Nejde teda o veľké dodávky alebo kamióny, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť chodcov na chodníku**. Ak navrhovaná novela prejde schvaľovacím procesom, **do platnosti by mala vstúpiť už 1. decembra tohto roku**. Tým pádom sa Slovensko dostane medzi prvé krajiny Európy, ktoré umožňujú a legalizujú jazdu autonómnych vozidiel po verejných komunikáciách. Takýchto áut je však v súčasnosti na trhu malé množstvo. Do budúcna sa však očakáva značný nárast podielu týchto áut nielen na našom trhu.

Autonómne jazdiaca Tesla realitou? Pozrite si video.

O plne autonómnej jazde hovorí Elon Musk už dávno. Zverejnené video naznačuje, že by sa mohla stať realitou už čoskoro. Bude však pre každého?
Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.


ODPORÚČANÉInzercia

Inzercia

Advertisement