Zákazy vjazdu pre staršie autá v Poľsku platia aj pre našincov. Rozširujú nízkoemisné zóny, môžu byť už kdekoľvek

Nákupy v Poľsku sa môžu pre návštevníkov skomplikovať.
Vydané  Text: 
Minulý týždeň v Poľsku vstúpili do platnosti nové nariadenia týkajúce sa nízkoemisných dopravných zón. Novely zákona o elektromobilite a alternatívnych palivách pridala obciam a mestám nové právomoc, čo sa má premietnuť do zákazov eventuálne až pre milióny motoristov, uvádza poľský denník [Gazeta](https://moto.pl/MotoPL/7,88389,27942681,zmiany-w-prawie-juz-w-wigilie-chodzi-o-strefy-czystego-transportu.html) prostredníctvom svojho portálu Moto. ### V poľských mestách budú zóny čistej dopravy Štedrý deň bol radostný nielen pre ľudí oslavujúcich Vianoce, ale aj pre samosprávy v Poľsku, ktoré žiadali voľné ruky vo vytváraní nízkoemisných zón vo svojich mestách a obciach. Do platnosti vstúpili dlho očakávané legislatívne zmeny. Poľské samosprávy majú viac kompetencií pri zavádzaní takzvaných **čistých dopravných zón**, respektíve [nízkoemisných zón](https://autoviny.sk/obsah/znacka/emisie) NEZ, a to bez ohľadu na počet obyvateľov. Znamená to, že mestá a obce v Poľsku budú môcť (ale nebudú musieť) v rámci svojho územia určiť zóny, do ktorých budú mať zakázaný vjazd vozidlá so spaľovacími motormi **starších emisných noriem**, napríklad normy EURO 3 a nižšie. Zatiaľ čo mnohí majú z takejto možnosti radosť, na druhej strane stoja milióny poľských motoristov a tiež návštevníkov, ktorých sa tieto zmeny môžu dotýkať negatívne. Vrátane tých zo Slovenska. V krajine na rieke Visla je totiž pomerne starý vozový park a nákup jazdených automobilov je stále veľmi populárny. Nové predpisy by tak mali prispieť aj k omladeniu poľského automobilového trhu. [Legislatívne zmeny](https://autoviny.sk/obsah/znacka/legislativa) znamenajú, že obce a mestá majú právo určiť si hranice lokalít, ktoré budú nízkoemisnými zónami, ale nemajú takú povinnosť. Môžu si dokonca určiť aj to, ako striktné tieto obmedzenia budú. Podľa denníka Gazeta sa do nízkoemisných zón pravdepodobne nedostanú autá vo veku 15 či 20 rokov a staršie, teda podobne ako v západnej Európe. Autority však môžu vylúčiť aj všetky vozidlá so spaľovacími motormi a povoliť vjazd iba [elektromobilom](https://autoviny.sk/obsah/znacka/elektromobil) či automobilom s pohonom využívajúcim [vodík](https://autoviny.sk/obsah/znacka/vodik). Vodiči si budú musieť pred vjazdom do mesta prečítať presné predpisy týkajúce sa zón čistej dopravy v konkrétnej lokalite, ideálne prostredníctvom vyhľadania a preštudovania sa si **oficiálnych webstránok konkrétnych miest a obcí**. Nemalo by však ísť o obmedzenie vyslovene naftových automobilov. ### Čo rezidenti alebo osoby so zdravotným postihnutím? Čo bude s majiteľmi starších automobilov, ktorí nemajú možnosť dopravovať sa inak? To býva častá otázka v súvislosti so zavádzaním nízkoemisných zón a sú tým myslení predovšetkým ľudia s telesnými hendikepmi, resp. [osoby s ťažkým zdravotným postihnutím](https://autoviny.sk/obsah/znacka/tzp). Na takéto osoby sa obyčajne myslí tým, že im je vjazd umožnený na výnimku. Podobný prístup by mestá mohli zvoliť napríklad pre rezidentov, napríklad vo forme prechodného obdobia, počas ktorého by si rezidenti mali zadovážiť novšie vozidlá alebo si sa vlastníctva automobilu vzdať. Podľa projektu [Popular Air](https://populair.sk/sk/actual/nizkoemisne-zony-preukazatelne-zlepsuju-kvalitu-ovzdusia) početné výskumy dokazujú, že nízkoemisná zóna preukázateľne a významne znižuje znečistenie ovzdušia najmä prachovými časticami (PM2.5, PM10) a oxidmi dusíka (najmä NO2) a európske krajiny zavádzajú nízkoemisné zóny už 25 rokov – väčšinou ide o centrá väčších miest. ### Nízkoemisné zóny na Slovensku Zriaďovanie nízkoemisných zón na Slovensku je predmetom sporov a dodnes sme sa reálnych obmedzení nedočkali, ale iniciatíva v tejto oblasti existuje. Nízkoemisnú zónu je možné zriadiť aj u nás v zmysle platného Zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. Konkrétne ide o paragraf 9 odsek 3: (3) S cieľom obmedzenia znečistenia ovzdušia z dopravy môže obec všeobecne záväzným nariadením zriadiť nízkoemisnú zónu, do ktorej je povolený vjazd len cestným motorovým vozidlám * a) na elektrický pohon a vodíkový pohon označených emisnými plaketami, * b) určenej emisnej triedy alebo vyššej emisnej triedy označených príslušnou emisnou plaketou, Zriadiť nízkoemisnú zónu možno len na základe súhlasného stanoviska okresného úradu ako cestného správneho orgánu a obec môže všeobecne záväzným nariadením povoliť vjazd cestných motorových vozidiel, ktorých prevádzkovateľ má na území nízkoemisnej zóny pobyt. Kľúčové pojmy v tejto téme: ### nízkoemisná zóna ### nízkoemisné zóny v Poľsku ### nízkoemisné zóny na Slovensku ### zákaz vjazdu starších áut
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ