LEGISLATÍVA

Máte riadne vyplnený riadok 12 na svojom vodičskom preukaze? Čo znamenajú tie číselné kódy?

Neznalosť zákona neospravedlňuje. Ak nemáte riadok 12 riadne vyplnený, mali by ste vec riešiť.

Je potrebné mať zapísané aj takzvané kódy na používanie s obmedzeniami.
Vydané  Text: 

Harmonizované kódy EÚ platia aj na Slovensku

Podľa paragrafu 32 Vyhlášky č. 9/2009 z dielne Ministerstva vnútra SR zadná strana vodičského preukazu môže obsahovať aj doplnkové informácie špecifické pre konkrétny vodičský preukaz. Ide o takzvané harmonizované kódy EÚ, ktorých tvar stanovuje Príloha č. 9 k vyhláške č. 9/2009 Z. z..

Ide o číselné kódy, pod ktorými sa skrývajú zdravotné problémy vodiča, ktoré musia byť zo zákona zapísané v karte vodiča, ale aj úpravy na vozidle a ďalšie náležitosti týkajúce sa vozidla alebo vodiča. Napríklad: ak sa na riadku č. 12 nachádza kód 10.02, ktorý znamená Automatická voľba prevodového pomeru, držiteľ tohto vodičského oprávnenia môže šoférovať len vozidlo s automatickou prevodovkou. To je však prípad pomerne malého podielu z celkového množstva motoristov na Slovensku. Podstatne väčšieho množstva ľudí sa týkajú kódy začínajúce na 01., 02. a 03., čo sú zápisy týkajúce sa zdravotného stavu.

Vo vodičskom preukaze musí byť aj to, čo tam možno nechcete

Vedeli ste, že už od roku 2009 je v platnosti zákon, podľa ktorého sú lekár a psychológ povinní nahlásiť zmenu zdravotnej spôsobilosti, ktorá by mohla ovplyvniť šoférovanie, najneskôr do piatich pracovných dní Policajnému zboru?

Inzercia

Inzercia

Medzi diagnózy, ktoré vám môžu zabrániť šoférovať, patria ochorenia zraku a sluchu, poruchy pohyblivosti, srdcovo-cievne choroby, choroby nervovej sústavy, obličiek, diabetes mellitus, závislosť od alkoholu a iných návykových látok a tiež psychické ochorenia.

Každá zdravotná komplikácia však šoférovanie nevylučuje.

Napríklad kódy 600.09 a 600.10 sa vo vodičskom preukaze neuvádzajú, tie sa však týkajú psychickej spôsobilosti na prepravu zásielok, nebezpečných vecí či prácu v taxislužbe.

Čo sa určite vo vodičskom preukaze uvádzať musí, sú kódy označujúce zdravotné obmedzenia a tiež špecifiká vozidla, ktoré vodič riadi. Podľa Prílohy č. 9 k vyhláške č. 9/2009 Z. z. ide o nasledovné kódy a významy:

 • 01. Korekcia a/alebo ochrana zraku
 • 01.01. Okuliare
 • 01.02. Kontaktná šošovka (šošovky)
 • 01.05. Ochrana očí
 • 01.06. Okuliare alebo kontaktné šošovky
 • 01.07. Špecifická optická pomôcka
 • 02. Sluchová pomôcka/komunikačná pomôcka
 • 03. Protéza/ortéza končatín
 • 03.01. Protéza/ortéza hornej končatiny
 • 03.02. Protéza/ortéza dolnej končatiny

Pre vodiča to znamená, že aj keby tieto údaje nechcel mať zapísané v preukaze, lekár je povinný tieto reálie nahlásiť a vodič v čase riadenia musí mať uvedené pomôcky riadne osadené. Ak máte vo vodičskom preukaze zápis, že nosíte okuliare (v našom kontexte do diaľky), musíte ich mať počas jazdy.Platí to aj pre kontaktné šošovky, načúvacie prístroje či protézy/ortézy končatín.

Ak je v zápise kód 25.04 (Ručne ovládaný akcelerátor), môže vodič šoférovať iba také vozidlo, ktoré má plynový pedál prerobený na ručné ovládanie. Zákon rozlišuje aj akcelerátor a prevádzkovú brzdu ako kombinovaný systém ovládaný jednou rukou (kód 32.01) či kompletne nožné riadenie (kód 40.09).

Menej zvyčajné kódy

Kuriozitou, s ktorou sa bežný motorista snáď nikdy nestretne, sú takzvané kódy na používanie s obmedzeniami. Ide aj o takéto záznamy:

 • 61. Obmedzenie viesť vozidlo len počas dňa (napríklad v čase od jednej hodiny po východe slnka do jednej hodiny pred západom slnka)
 • 62. Obmedzenie jazdy v okruhu … km od miesta bydliska držiteľa preukazu alebo len vnútri mesta/regiónu …
 • 63. Vedenie vozidla bez spolucestujúcich
 • 64. Obmedzenia na jazdu rýchlosťou maximálne … km/h
 • 67. Jazda po diaľnici a rýchlostnej ceste nepovolená
 • 68. Požitie alkoholu nepovolené
 • 69. Len pre vedenie vozidiel vybavených alkoholovým imobilizérom

Zoznam všetkých používaných harmonizovaných kódov nájdete v spomenutej prílohe k vyhláške č. 9/2009.

Neznalosť zákona neospravedlňuje – čo to ale znamená v praxi?

Ak vás policajt zastaví kvôli cestnej kontrole a zistí, že nosíte okuliare, hoci ich nemáte zapísané vo vodičskom preukaze, spravidla vám nebude robiť problémy. To ale neznamená, že by ste mali takúto povinnosť podceňovať a bagatelizovať.

Ak sa vám zhoršuje zrak alebo sluch, je vo vašom vlastnom záujme navštíviť špecialistu, aby ste sa podrobili vyšetreniu a zistili, ako svoj zdravotný problém riešiť alebo kompenzovať. Je potrebné uvedomiť si, že výborný zrak a sluch sú kľúčové pre bezpečnú prevádzku vozidiel v cestnej premávke a nesebakritickým prístupom ohrozujete nielen seba, ale aj ostatných ľudí.

Nemusíte sa obávať, že by vám lekár zakázal šoférovanie, takéto obmedzenie sa týka špecifických zdravotných komplikácií, napríklad cukrovky, o ktorých sme písali v samostatných príspevkoch.ODPORÚČANÉ