PORADŇA

Ako požiadať o medzinárodný vodičský preukaz, koľko stojí a prečo ho musíte mať pri sebe?

V niektorých krajinách vodiči potrebujú medzinárodný vodičský preukaz. Rozlišujú sa pritom verzie podľa Viedenského a Ženevského dohovoru.

V tomto príspevku vysvetľujeme, kde je potrebný, koľko stojí jeho vybavenie a na čo ho nemôžete použiť.
Vydané  Text: 

Slovenská motoristická verejnosť v týchto mesiacoch v súvislosti s vodičskými preukazmi registruje najmä tému potreby výmeny starých vodičských preukazov za nové. Platnosť starých vodičských preukazov sa tento rok končí a hoci je ich výmena relatívne rýchlou a bezproblémovou záležitosťou, dá sa očakávať, že prevažná časť motoristov si túto povinnosť splní až na poslednú chvíľu.

Motoristi cestujúci do zahraničia sa môžu stretnúť aj s potrebou vydania takzvaného medzinárodného vodičského preukazu. O čo ide?

Medzinárodný vodičský preukaz je nevyhnutný pri cestách do krajín, ktoré umožňujú šoférovať so zahraničným vodičským preukazom len s úradným prekladom. Slúži ako medzinárodne uznávaný doklad národného vodičského preukazu a uľahčuje komunikáciu s miestnymi úradmi v zahraničí. Medzinárodný vodičský preukaz teda zabezpečuje správne porozumenie vodičského preukazu, napr. na vozidlá skupiny B, pokiaľ oprávňuje šoférovať aj niektoré iné skupiny vozidiel.

V medzinárodnom vodičskom preukaze sa uvádzajú osobné údaje o jeho držiteľovi a rozsah vodičského oprávnenia podľa platného vodičského preukazu vrátane prípadného obmedzenia jeho rozsahu a ďalších obmedzujúcich podmienok viesť motorové vozidlá. Medzinárodný vodičský preukaz ďalej obsahuje fotografiu jeho držiteľa a jeho podpis, uvádza rezort vnútra.

Vydávajú sa dva typy medzinárodných vodičských preukazov:

MEDZINÁRODNÝ VODIČSKÝ PREUKAZ VYDÁVANÝ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE PODĽA ŽENEVSKÉHO DOHOVORU 

MEDZINÁRODNÝ VODIČSKÝ PREUKAZ VYDÁVANÝ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE PODĽA VIEDENSKÉHO DOHOVORU

Potrebujem medzinárodný vodičský preukaz v EÚ?

Nie, ak máte platný vodičský preukaz, môžete s ním pokojne jazdiť v rámci EÚ alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Tieto krajiny nesmú vyžadovať medzinárodný vodičský preukaz ani preklad. Akceptované sú aj staré papierové  verzie v sivej alebo ružovej farbe.

Inzercia

Týka sa to krajín EÚ, ako aj Švajčiarska, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Turecka a s obmedzeniami aj Ukrajiny a Bieloruska.

V ktorých krajinách potrebujem medzinárodný vodičský preukaz?

Vo viacerých. Dokument je nevyhnutný pre USA, pretože slovenský/európsky vodičský preukaz je bez neho neplatný. Medzinárodný vodičský preukaz sa odporúča aj v Albánsku, MoldavskuRusku.

Inzercia

Ak dočasne cestujete do Austrálie alebo na Nový Zéland, stačí overený preklad slovenského/európskeho vodičského preukazu. To isté platí pre Japonsko.

Pre Thajsko platí len medzinárodný vodičský preukaz podľa viedenského vzoru z roku 1968. Ak chcete v krajine jazdiť dlhšie ako 3 mesiace, potrebujete si tam zadovážiť ich národný vodičský preukaz.

Dôležité: medzinárodný doklad je platný jedine v spojení s národným vodičským preukazom, ktorý musíte mať pri sebe.

Môžem jazdiť v zahraničí s medzinárodným vodičským preukazom napriek zákazu šoférovania na Slovensku?

Nie, počas trvania zákazu šoférovania na Slovensku musia byť všetky vodičské preukazy vydané slovenskými orgánmi zadržané a zneplatnené. Každý, kto jazdí na vozidle v zahraničí, musí počítať s pokutami alebo sankciami, z ktorých niektoré môžu byť naozaj prísne.

Ak držiteľ medzinárodného vodičského preukazu prestane byť držiteľom vodičského preukazu alebo sa jeho vodičský preukaz stane neplatný, neplatným sa stane aj jeho medzinárodný vodičský preukaz.

Dodajme tiež, že medzinárodný vodičský preukaz neoprávňuje jeho držiteľa na vedenie motorových vozidiel v SR, ak bol vydaný v SR alebo ak bol vydaný v cudzine a jeho držiteľ má pobyt na území SR.

Ako si vybaviť medzinárodný vodičský preukaz?

Na vydanie medzinárodného vodičského je príslušný orgán Policajného zboru podľa miesta udelenia vodičského oprávnenia alebo podľa miesta, kde si žiadateľ podá žiadosť o vydanie vodičského preukazu.

Žiadateľ o vydanie medzinárodného vodičského preukazu je povinný predložiť fotografiu tváre, ktorá musí byť vyhotovená v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami. V odôvodnených prípadoch je možné zo zdravotných alebo náboženských dôvodov predložiť fotografiu tváre s prikrývkou hlavy, ktorá ale nesmie zakrývať tvárovú časť spôsobom, ktorý by znemožňoval jeho identifikáciu. Fotografia tváre musí byť ostrá, neretušovaná s rozmermi 3, 5 cm x 4, 5 cm, vyhotovená na hladkom, lesklom polokartóne, s výškou tvárovej časti hlavy minimálne 2 cm od brady po temeno, so svetlým pozadím.

Dobrou správou je, že medzinárodný vodičský preukaz vybavíte na počkanie.

Koľko stojí vydanie medzinárodného vodičského preukazu?

Podľa aktuálneho sadzobníka správnych poplatkov je vydanie medzinárodného vodičského preukazu spoplatnené sumou 6,50 €, teda rovnakou ako za vydanie európskeho vodičského preukazu.

Každé vydanie MVP a každé ďalšie z dôvodu rozšírenia VO uvedeného vo VP a skončení jeho platnosti (do 30 dní) je za 6,50 €, rovnako stojí aj náhrada za zničený, stratený odcudzený alebo poškodený preukaz.


Zdroje:

 
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ