Sú vesty a prilby na kolobežkách povinné? Čo hovorí zákon a aké sú odporúčania?

Aktuálna téma slovenských ciest a chodníkov.
Vydané  Text: 
Počet používateľov kolobežiek na slovenských chodníkoch a cestách rastie, čo môžeme posúdiť na základe vlastnej skúsenosti. Nie sú však k dispozícii žiadne údaje o tom, aký je reálny počet kolobežiek, či už elektrických alebo klasických, pretože nepodliehajú žiadnej evidencii. Rastúci počet používateľov si dokonca vynútil úpravu [Zákona o cestnej premávke č. 8/2009](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/), ktorého aktuálne znenie účinné od 15. mája 2021 **zmieňuje kolobežky celkovo 16-krát**. Používatelia kolobežiek by sa tak už dnes nemali sťažovať, že na nich zákon nemyslí.
Elektrické kolobežky sa stali nesmierne populárnymi aj u nás. Mnohí si ich kupujú ako alternatívu k hromadnej doprave (MHD). Nesprávne sa však domnievajú, že sa tak vyhnú aj povinnostiam.
### Chodec alebo vodič? To, aké majú používatelia kolobežiek povinnosti, v podstate záleží na tom, či sú vodiči alebo chodci. To, či je používateľ kolobežky chodec alebo vodič, zasa záleží na tom, akú kolobežku práve používa: * Ak používa kolobežku bez pohonu, teda odráža sa nohou, vtedy je považovaný za chodca. * Ak je kolobežka vybavená elektrickým pohonom, vtedy ju už zákon považuje za nemotorové vozidlo a jej používateľ je vodič. Tento rozdiel určuje aj to, ako má používateľ kolobežky jazdiť, ako má byť osvetlený/označený a či môže pred jazdou piť alkohol. Pred jazdou na obyčajnej kolobežke môžete piť alkohol, ale počas jazdy na elektrickej kolobežke v meste a na cestičke pre cyklistov môžete mať maximálne 0,5 promile.
Ak elektrickú kolobežku tlačíte vedľa seba alebo na nej jazdíte bez elektriny, už ste považovaný za chodca. Vtedy by ste eventuálne mohli mať aj vypité.
Podľa uvedeného Zákona o cestnej premávke platí, že **klasické kolobežky** spravidla jazdia po chodníku rýchlosťou chôdze, pričom ich používatelia (chodci) nesmú ohroziť peších chodcov.. Môžu používať aj cestičku pre cyklistov, ak tým neobmedzia ani neohrozia cyklistov. Ďalej platí, že chodec nesmie vstupovať na vozovku a musí používať priechod pre chodcov. **Elektrické kolobežky**, teda nemotorové vozidlá, sú jazdiť po pravej krajnici, len ak tým neohrozia a neobmedzia pohyb chodcov. Ďalej platí, že vodič elektrickej kolobežky smie jazdiť po pravej strane chodníka, cestičky pre chodcov alebo priechodu pre chodcov, len ak neohrozí a neobmedzí chodcov, pričom nesmie prekročiť rýchlosť chôdze. Ďalej smie jazdiť po pravej strane vyhradeného jazdného pruhu pre cyklistov, cestičky pre cyklistov alebo priechodu pre cyklistov, len ak neohrozí a neobmedzí cyklistov.
Zákon neurčuje povinnosť mať pri jazde na kolobežke ochranné prvky, napríklad chrániče kolien a lakťov či prilbu, a to ani deťom. Takáto povinnosť platí iba pre deti na bicykloch do veku 15 rokov. Dôrazne však odporúčame všetkým, aby nosili predovšetkým ochranu hlavy.
### Osvetlenie, vesty a prilby **Pre používateľov obyčajných kolobežiek** platia rovnaké pravidlá ako pre chodcov, a to: * Za zníženej viditeľnosti musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev – teda napríklad reflexnú vestu; to znamená, že pri jazde po chodníku nemusí mať používateľ kolobežky vestu a ani mať osvetlenie. * Cyklista mladší ako 15 rokov je povinný počas jazdy na bicykli chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou – považujme teda za prirodzené, že sa to vzťahuje aj na kolobežky, hoci to zákon explicitne neuvádza. * **Naše odporúčanie**: *pri jazde na obyčajnej kolobežke noste prilbu a v noci či počas dažďa/hmly aj reflexnú vestu*. **Pre vodičov elektrických kolobežiek** platí nasledovné: * Elektrické kolobežky smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny viesť len osoba staršia ako 15 rokov; * Počas zníženej viditeľnosti musí byť kolobežka osvetlená (t.j. počas tmy, dažďa, hmly a sneženia); * Používateľ elektrickej kolobežky nie je povinný nosiť prilbu, ale dôrazne odporúčame nosiť ju; * Zákon neuvádza mať oblečenú reflexnú vestu či iné reflexné prvky, avšak odporúčame to. Čím skôr vás vodiči áut zbadajú, tým je menšie riziko prípadnej nehody. * **Naše odporúčanie**: *pri jazde na elektrickej kolobežke vždy noste prilbu aj reflexnú vestu a nedávajte elektrické kolobežky jazdiť osobám mladším ako 15 rokov*.
Podľa zákona na jednomiestnom samovyvažovacom vozidle a na elektrickej kolobežke nie je dovolená jazda viacerým osobám, teda takýmto situáciám, ako vidíte na fotke, by ste sa radšej mali vyhnúť.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement

Inzercia