V Žiline dostali pokutu za to, že jedli v aute pri drive-in. Ak sú proti, vraj majú ísť na súd

Ak by mali auto s elektrickým pohonom, mohli sa pokute vyhnúť.
Vydané  Text: 
**Dostali pokutu za to, že jedlo vydané v okienku zjedli v aute**. Na takýto prípad upozornil denník Nový čas vo svojom dnešnom článku [Maturanti zostali v šoku, keď im policajti zaklopali na okienko: Pokuta za jedenie hamburgera v aute!](https://www.cas.sk/clanok/1118082/maturanti-zostali-v-soku-ked-im-policajti-zaklopali-na-okienko-pokuta-za-jedenie-hamburgera-v-aute-bezfb/). Jedná sa o kuriózny prípad, ktorý si zaslúži zvýšenú pozornosť. Nový čas sa vo svojom príspevku venuje prípadu dvoch maturantov spred niekoľkých týždňov, ktorý sa odohral na parkovisku nákupného centra blízko časti Žilina-Vlčince. Príslušník mestskej polície mal zaklopať na okno auta, v ktorom mladí stravníci sedeli a pripomenúť im, že sa takýmto konaním dopúšťajú porušenia zákazu vychádzania. V čase odohrania incidentu síce ešte nebol v platnosti tvrdý zákaz vychádzania po 20. hodine, ale platilo, že sa mimo pracoviska či domova nemáte vzdiaľovať bez preukázateľného dôvodu. Za takýto dôvod je akceptovaný aj nákup stravy prostredníctvom výdajného okna v takzvanom drive-in, v takomto prípade si však má zákazník prevziať jedlo a ísť ho zjesť domov či na pracovisko. Podstatou teda nie je fakt, že sa stravovali v aute, ale to, že kde mali počas tohto stravovania auto odparkované. Službukonajúci policajt konal iba svoju povinnosť a podľa Nového času „na parkovisku policajti nachytali desiatky Žilinčanov“. Policajt mal pritom na zmiernenie situácie obom mladým ľuďom povedať, že on sám nemá motiváciu rozdávať pokuty za tieto priestupky, ale musí tak robiť kvôli svojej povinnosti a kamerovému systému na parkovisku. „*Povedali, že je zákaz vychádzania a môžu mi dať najvyššiu pokutu 1 650 eur*,“ povedal pre denník Daniel Pavlík (18), ktorý sedel v aute spoločne so svojím kamarátom. **Obaja napokon dostali pokutu po desať eur v blokovom konaní**. To, že z celej situácie vyviazli len s desaťeurovými bločkami, môžeme považovať za šťastné vyvrcholenie, lenže mladí ľudia aj tak nie sú presvedčení o správnosti udelenia pokuty. **Proti blokovej pokute nie je možné odvolanie** a **blokové konanie je preskúmateľné súdom**, dodáva pre denník hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík. Je to tak – ak má ktokoľvek problém s pokutou, ktorá mu bola udelená v blokovom konaní, má možnosť nechať ju preskúmať súdom. Ale v tomto prípade možno očakávať, že by súd rozhodol v neprospech pokutovaných.

Vodič a spolujazdec nesmú počas jazdy jesť ani piť. Vieme, na ktoré vozidlá sa zákon vzťahuje

Asi to neviete, ale zrejme ste slovenský zákon o cestnej premávke porušili už veľakrát.

Otázkou je, aký má praktický zmysel niesť si takto nakúpenú teplú stravu až domov a konzumovať ju až tam. Podstatou drive-in reštaurácií rýchleho občerstvenia je rýchla príprava obyčajne teplého jedla, ktoré je okamžite pripravené na konzumáciu. Ak už vodič absolvoval cestu vo svojom zatvorenom aute, mal pri sebe negatívny test na ochorenie COVID-19, prekrytie dýchacích ciest a všetky potrebné doklady, jeho odchod z parkoviska už mobilitu nezníži. Ďalej sa môže stať, že vodič automobilu sa môže v drive-in reštaurácii zastaviť cestou z práce domov, kam vedie pomerne dlhá cesta. A je predsa podľa Zákona o cestnej premávke č. 8/2009, paragrafu 4 Povinnosti vodiča, odseku 2) vodič nesmie viesť motorové vozidlo, keď je unavený alebo pociťuje nevoľnosť. A s prádnym žalúdkom sa môže cítiť unavený a privodiť si aj nevoľnosť. Nie je pritom alibizmus, predsa každý človek sa dokázateľne potrebuje stravovať a riešením sú aj reštaurácie.
Pri viacerých reštauráciách rýchleho občerstvenia sú nabíjacie stanice pre elektromobily a plug-in hybridy. Počas stravovania si tak môže vodič v rovnakom čase nabíjať automobil.
**Majitelia elektromobilov a plug-in hybridov by ale za určitých okolností pokutu nedostali**. Pri viacerých reštauráciách typu drive-in sú dnes nabíjacie stanice pre elektrifikované vozidlá a teda počas konzumovania jedla môžu čerpať energiu pre ďalšiu jazdu. Vieme, že čerpanie energie pre elektrifikované automobily je časovo podstatne náročnejšie, ako tankovania tekutých či plynných palív, preto tráviť čas na parkovisku nachádza opodstatnenie. Prakticky tak platí, že mali títo mladí ľudia elektromobil alebo plug-in hybrid pripojený k nabíjacej stanici, vyhli by sa aj tým pokutám za desať eur.

Mestská vs. štátna polícia: Aké majú právomoci?

Množstvo vodičov dodnes nepozná odlišné právomoci štátnej a obecnej či mestskej polície. Rozdiely sú značné a je dobré ich poznať.

ODPORÚČANÉInzercia

Inzercia

Advertisement