Koniec okresných EČV: Budeme musieť meniť značky povinne? Prinášame presné informácie o tom, ako rozhodla vláda

KOMPLETNÉ INFORMÁCIE O NOVINKE | Bratislavčan s autom na značkách KE a GA a naopak. Skončí sa konečne rozdeľovanie motoristov podľa okresu, v ktorom žijú?
Vydané  Text: 
Rozdeľovanie motoristov podľa okresov, ktoré majú uvedené na evidenčnom čísle svojho vozidla, by mohlo byť už čoskoro minulosťou. Vláda SR v stredu 17. marca 2021 na 85. rokovaní vlády schválila novelu zákona, ktorá sa týka aj prideľovania evidenčných čísiel vozidiel, teda EČV, v minulosti volaných ŠPZ. Novela sa týka aj zmiernenia byrokracie pri prepise vozidiel na nových majiteľov. Celý program 85. rokovania vlády [nájdete na jej oficiálnych stránkach](https://rokovania.gov.sk/RVL/Negotiation/1125). Z pohľadu motoristu sú dôležité tri body programu, a to body číslo [4](https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25795/1), [5](https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25797/1) a [6](https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25796/1) týkajúce sa novely Zákona o cestnej premávke. Bod 4 bol schválený, bod 5 neschválený, bod 6 prešiel s pripomienkami. ### Čo sa mení? * Zmena v prideľovaní EČV – značky budú prenosné na iné vozidlo, ale môže na ňom ostať bez ohľadu na nový okres prihlásenia * Zrušenie tzv. dvojkrokového oznamovania prevodu držby vozidla * Rozšírenie kompetencií obcí realizovať porušenia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla * Zápis spájacieho zariadenia a alternatívnych rozmerov pneumatík a ráfikov bude možné vykonať aj elektronicky ### Viazanie EČV na vozidlo Zavedenie možnosti „prenositeľnosti“ tabuľky s evidenčným číslom vozidla z pôvodného majiteľa motorového vozidla na nového majiteľa motorového vozidlo, pričom pôvodnú tabuľku bude môcť použiť bez ohľadu na to, či má v danom okrese naďalej trvalý pobyt. Viazanosť evidenčného čísla vozidla na okres trvalého pobytu vlastníka vozidla sa vypúšťa úplne. Zároveň sa navrhuje možnosť ponechania evidenčného čísla vozidla pre predávajúceho pri zmene držby vozidla na inú osobu. Toto číslo si bude môcť predávajúci prideliť na svoje ďalšie vozidlo. Bude zavedený taký systém prideľovania evidenčných čísel, aby bolo číslo viazané striktne na auto. **Ak ho auto raz dostane, môže ho mať do konca svojho využitia**. Či sa nachádza adresa trvalého pobytu vlastníka v jednom okrese a o určitý čas v inom okrese, stále bude mať jedno evidenčné číslo. Pri kúpe nového vozidla sa vygeneruje evidenčné číslo, ktoré na vozidle ostane do konca životnosti. (text je [celé znenie predkladacej správy](https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25795/1)) Zároveň sa má zaviesť nový tvar evidenčného čísla pre Slovenskú republiku začínajúcu od **AA000AA**, ktorá už definitívne ruší príslušnosť k niektorému z okresov. Evidenčné čísla, ktoré sú na vozidlách teraz, však nebude potrebné meniť za nové. ### Zrušenie tzv. dvojkrokového oznamovania prevodu držby Novela zákona zároveň ustanovuje zrušenie tzv. dvojkrokového oznamovania prevodu držby vozidla na inú osobu, čo znamená, že kompletná zmena držby vozidla na kupujúceho aj s vydaním nového osvedčenia o evidencii časť II sa vykoná na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte. Ak by sa vykonala zmena držby vozidla na dopravnom inšpektoráte, ktorá vyžaduje pridelenie nového evidenčného čísla (nové tabuľky), ktoré nemá tento dopravný inšpektorát na svojom sklade, bude zabezpečené zasielanie nových dokladov a tabuliek s evidenčným číslom vozidla kupujúcemu prostredníctvom kuriérnej služby. (text je [celé znenie predkladacej správy](https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25796/1)). ### Ako to bude fungovať v praxi? Po nadobudnutí platnosti novely zákona bude platiť nasledovný scenár: Kupujúci si od predávajúceho kúpi vozidlo, ktorého súčasťou bude aj evidenčné číslo (ako doteraz). Ak je kupujúci z iného okresu, už nebude musieť dochádzať na dopravný inšpektorát aj s predávajúcim a ten nebude musieť vozidlo odhlasovať na nového majiteľa. Kupujúci – už nový majiteľ vozidla – sa tak vyhne nielen byrokracii, ale bude si môcť ponechať svoje nové vozidlo s pôvodným evidenčným číslom, aj keď jeho tvar nezodpovedá okresu, v ktorom je vozidlo po novom prihlásené. V praxi sa tak môže stať, že Bratislavčan bude mať auto so značkou košického okresu, obyvateľ Popradu bude jazdiť na bratislavských značkách a podobne. Novela ale myslí aj na to, že motoristi nebudú chcieť značku s iným okresom pôvodného prihlásenia vozidla, preto až do doby jedného roka bude mať možnosť priradiť k svojmu novému vozidlo svoje staršie evidenčné číslo. Rovnako nebude potrebné meniť evidenčné číslo vlastného vozidla po zmene trvalého bydliska. ### Viac kompetencií pre obce Schválenou novelou zákona bolo aj rozšírenie kompetencií obcí vydávať pokuty za porušenia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla. Týka sa to predovšetkým porušovania prednostného práva na parkovanie rezidentov. Objektívnu zodpovednosť možno uplatňovať výhradne prostredníctvom polície, obce takúto možnosť nemali, rovnako sa ich obrazové záznamy nepovažovali za dôkazy. Lenže polícia nemá dostatočné personálne ani technické kapacity. Po novom má mať obec možnosť pokutovať držiteľa vozidla za porušenie jeho povinností a tak zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní jeho motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky spočívajúce v zákaze zastavenia alebo státia vozidiel v územnej pôsobnosti konkrétnej obce, [uvádza sa v predkladacej správe k novele zákona](https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25796/1). Návrh zákona je podľa predkladateľov **v súlade s Ústavou Slovenskej republiky**, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, **ako aj s právom Európskej únie**. ### Štát to výjde pomerne draho „*Novela zákona okrem toho zjednoduší a uľahčí aj iné evidenčné úkony – všetky zmeny v evidencii bude možné vykonať na ktoromkoľvek orgáne Policajného zboru či **zápis spájacieho zariadenia a alternatívnych rozmerov pneumatík a ráfikov bude možné vykonať aj elektronicky***,“ dopĺňa Ministerstvo vnútra SR vo svojom stanovisku. Zároveň dodáva, že tieto zmeny budú vyžadovať investície vo výške **800-tisíc eur** v prípade Ministerstva vnútra, ďalších **400-tisíc eur** v prípade Ministerstva dopravy kvôli úprave Jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD) a ďalších **500-tisíc eur** na úpravy v informačných systémoch Národnej diaľničnej spoločnosti. Úprava kompetencií obcí zasa štát výjde asi na **2,2 milióna eur**, pričom sa zmieňuje možnosť čerpania prostriedkov z Európskej únie. ### Odkedy sú tieto zmeny platné? Z dôvodu potreby zabezpečenia zmien v informačných systémoch a potrebnej logistiky pri zmenách v evidencii vozidiel je potrebné dátum účinnosti posunúť na 1. marec 2022. K úprave kompetencií obcí nebol vydaný konkrétny dátum, v stanovisku sa len uvádza, že navrhovaný termín platnosti v máji tohto roka nie je technicky realizovateľný.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ