Ako zistiť, ktorý radar naozaj pošle pokutu a koľko takéto zariadenie stojí? Odpovede vás asi celkom prekvapia

Všetky merače sa nepoužívajú na pokutovanie prirýchlych vodičov, rozlíšiť sa dajú v podstate jednoducho.
Vydané  Text: 
Merače rýchlostí vozidiel sa stali samozrejmou súčasťou našich ciest. Niektoré majú za úlohu pristihnúť vodičov, ktorí prekračujú rýchlosť a následne ich prostredníctvom pokuty potrestať a takto ich motivovať k dodržiavaniu rýchlostných limitov, iné vám rýchlosť zmerajú, ale bez akejkoľvek sankcie za porušenie obmedzenia. V našom kontexte rozlišujme medzi radarom a meračom rýchlosti a za merač rýchlosti považujme to, čo je na titulnej fotografii tohto článku. Aj ich súčasťou je radar, obyčajne ním ale rozumieme samostatné zariadenie. Účel meračov rýchlosti, ktoré nie sú ľudovo povedané prepojené s políciou a teda neposielajú majiteľom vozidiel pokuty, je predovšetkým psychologický. Keď vodič pri vjazde do obce alebo aj v počas jazdy v nej vidí červené čísla upozorňujúce na jeho príliš vysokú rýchlosť, má prirodzene uberať z plynu. Keď sa táto technologická vymoženosť začala objavovať na našich cestách, nepochybne bola účinným spôsobom, ako upokojovať dopravu. Po rokoch sa však z upozornení na prekročenú rýchlosť stala rutina a vodiči, predovšetkým v dôverne známych lokalitách, dnes tento inak výrazný prvok ciest celkom ignorujú. Niektoré tieto merače s LED tabuľami iba prostredníctvom radaru zmerajú rýchlosť vozidla, vodiča o nej informujú a do pamäte ukladajú fakticky len anonymné údaje o počte vozidiel, ktoré prekročili rýchlostný limit. Iné LED tabule s meračmi rýchlostí sú vybavené nielen radarmi, ale aj optickými kamerami, tie majú technologický potenciál zaznamenať fotografiu inkriminovaného vozidla. Tým rozumejme, že majiteľovi daného vozidla príde domov pokuta s využitím inštitútu objektívnej zodpovednosti. Pri nej nezáleží na tom, kto v danej chvíli vozidlo riadil, zodpovednosť za sankcie nesie majiteľ vozidla. Je to praktické opatrenie, ktoré odbremeňuje štát od sporov s určovaním vinníkov, pretože ten prechádza na majiteľa a držiteľa vozidla. Napríklad autopožičovne na to môžu doplácať v značnej miere, pretože ak ich zákazníkovi policajt neudelí pokutu v blokovom konaní, príde pokuta do sídla tejto autopožičovne. A ona potom musí od zákazníka vyžiadať nielen preplatenie jej plnej výšky, ale aj poplatkov navyše za administratívne úkony a ďalšie trovy.

Ako teda rozlíšiť merače rýchlosti?

Rozlíšiť merač rýchlosti so psychologickým účinkom od toho, ktorý aj ukladá fotografie vášho vozidla a má tak potenciál podať dôkaz pre udelenie pokuty, sa zdá byť pomerne jednoduché. Ak sa pri tomto merači rýchlosti nachádza optická kamera, v takomto prípade vás pri prekročení maximálnej povolenej rýchlosti dokáže odfotiť. Spravidla má táto kamera pracovať ako v klasickom viditeľnom, tak aj v infračervenom optickom spektre, aby vedela zabezpečiť dostatočne kvalitné fotografie aj počas noci. Radar s fotoaparátom dokáže uložiť fotografie do pamäte na 270 dní a ak to prevádzkovateľ zabezpečil, aj odosielať tieto dáta ďalej cez 3G a 4G, prípadne si ich môže technik vytiahnuť zo zariadenia cez Bluetooth či dátový kábel. Fotografie majú veľkosť do 6 megapixelov.
Merač rýchlosti s radarom so psychologickým účinkom nie je vybavený kamerou/fotoaparátom pre vyhotovovanie fotografií rýchlo idúcich vozidiel. Finančný rozdiel medzi týmito typmi meračov je totiž mimoriadne veľký, počíta sa v tisícoch eur.
Ak je merač rýchlosti s radarom schopný zaznamenávať fotografie rýchlo jazdiacich vozidiel, musí byť vybavený kamerou/fotoaparátom. Spravidla má vedieť pracovať aj v infračervenom obore kvôli nočným záberom.

Drahý špás

Na internete dnes takéto kamery kúpite aj vrátane funkčného infračerveného nočného videnia za niekoľko eur, prípadne niekoľko desiatok eur. Sami takéto kamery používame na vlastnom parkovisku a vskutku prekvapujú tým, aké veľké výkyvy počasia sú schopné vydržať, hoci stáli iba niekoľko desiatok eur. Lenže použitie v otvorenom exteriéri, so zárukou funkčnosti za fakticky akýchkoľvek podmienok a s vysokou odolnosťou proti vandalizmu, si vyžaduje vyššie výrobné náklady a tak aj vyššiu nadobúdaciu cenu. A tá sa v prípade meračov rýchlostí pohybuje v tisícoch eur. Napríklad známy slovenský predajca podobných zariadení má v ponuke klasické merače rýchlosti (radar + LED tabuľa) za ceny okolo dvetisíc eur, zatiaľ čo komplet schopný fotografického záznamu stojí už takmer sedemtisíc eur. A to sú ceny bez DPH. Práve vo veľkom cenovom rozdieli spočíva dôvod, pre ktorý väčšinou merače rýchlosti nie sú vybavené obrazovým záznamom.
Merač rýchlosti s radarom, ktorého vyústenie je označené červenou šípkou

Ako vlastne funguje radar/merač rýchlosti?

V praxi sa obyčajne stretávame s použitím takzvaného Dopplerovho radaru. Jedná sa o radar, ktorý využíva pomerne jednoduchý fyzikálny princíp s názvom Dopplerov jav. Vysielať mikrovlnného žiarenia vysiela signál určitým smerom, pričom toto žiarenie-signál sa vracia späť odrazom od objektov. Ak objekt a radar stoja, späť do prijímača sa vracia žiarenie s rovnakou frekvenciou, ako bolo odoslané. Lenže ak sa niektorý z týchto objektov pohybuje, pri odraze sa trocha zmení aj frekvencia žiarenia, čo prijímač zachytí a v zlomku sekundy vyhodnotí a prepočíta ako rýchlosť pohybujúceho sa objektu – vozidla. Presnosť býva plus mínus 1 km/h. Ak by ste si niekedy všimli, že rýchlosť vozidla na tachometri sa výraznejšie odlišuje od údaju zobrazeného na merači rýchlosti, vedzte, že takúto skúsenosť majú skoro všetci. Dôvody spočívajú ako v nepresnosti radaru, tak aj v nepresnosti samotného tachometra vo vašom aute. Miera jeho nepresnosti zvyčajne rastie spolu s rastúcou rýchlosťou, čo si elegantne viete overiť pomocou telefónu s nainštalovaným virtuálnym tachometrom, ktorý využíva GPS signál.  

ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement