Aktuality

Tuneri sa hromadne sťažujú na policajta, berie im EČV priamo na ceste. Kedy si to môže dovoliť?

Tuneri sa hromadne sťažujú na policajta, berie im EČV priamo na ceste. Kedy si to môže dovoliť?

Zhrnutie článku:

  • motoristi zo západného Slovenska sa sťažujú na údajne neoprávnené jednanie policajta;
  • motoristi majú spoločnú záľubu v tuningu a zrazoch fanúšikov áut;
  • kedy môže policajt na mieste kontroly odobrať EČV?
  • ako sa brániť v prípade neoprávneného konania policajta?
  • čo na vec hovorí prezídium policajného zboru?
  • je na Slovensku tuning povolený?
 

Prísť o spôsobilosť pre príliš čisté tlmiče a výfuky? Slovenskí motoristi sa sťažujú na toho istého policajta, ktorý hromadne odoberá EČV.

Na stránke fanúšikov automobilových zrazov sa objavila informácia o tom, že sa po západnom Slovensku pohybuje policajt, ktorý cielene odoberá evidenčné čísla automobilom bez korektných dôvodov. Pýtali sme sa motoristov na ich osobnú skúsenosť i polície na to, za akých okolností môže policajt odobrať vozidlu evidenčné číslo priamo na mieste kontroly.

TEST TOYOTA COROLLA

 

Tuneri sa sťažujú na rovnakého policajta

Komunita fanúšikov tuningu a automobilových zrazov je na Slovensku veľmi početná. Niektoré skupiny medzi sebou čiastočne súperia, ale v rámci jednotlivých stránok na Facebooku obyčajne komunikujú o svojich úpravách áut, radia si navzájom ako vyriešiť problémy, kde si zabezpečiť tovar alebo ako organizovať najbližšie stretnutie.

Čas od času sa na stránke objavujú aj upozornenia na policajné hliadky alebo v tomto prípade na konkrétneho príslušníka policajného zboru. Viacerí motoristi sa vyjadrili, že ich v rámci kontroly zastavil istý Tomáš S. a cielene sa snažil nájsť na vozidlách také nedostatky, aby nadobudol právo odobrať vozidlu a jeho držiteľovi evidenčné číslo a tak znemožnil ďalšiu jazdu.  

V prípade odobratia EČV priamo na ceste už nemôže motorista ani len prísť domov na tomto vozidle a musí si zabezpečiť odťah, pretože automobil formálne nie je spôsobilý na prevádzku na verejných komunikáciách.  

Na facebookovej stránke Saturday Danubia Meeting na status upozorňujúci na údajne podozrivé praktiky policajta od admina reagovalo minimálne šesť ľudí, kým bol status zo stránky vymazaný. Uviedli, že s dotyčným mali problémy tiež, niektorým odobral EČV na mieste.
Tuneri sa hromadne sťažujú na policajta, berie im EČV priamo na ceste. Kedy si to môže dovoliť?

 

Zaujímali ma detaily, tak som vyzval poškodených, aby sa k téme vyjadrili.  

Istý Dávid G. tvrdí, že uvedený policajt ho zastavil hneď po skončenom motoristickom zraze v Bratislave na obchvate pri Darexe. Stretol sa vraj s veľmi arogantným a drzým prístupom, ktorý neočakával, pretože mal dovtedy s policajtmi dobré skúsenosti. Alarmujúci je fakt, že policajt kontrolu vykonával údajne bez rúška alebo akejkoľvek ochrany tváre.  

Dávid G. pre AUTOVINY.sk píše: „Keď som sa ho spýtal aký je problém, povedal, že ešte len bude, lebo si začal písať na papierik všetko čo ho napadlo, ako napríklad veľké brzdy, rozpera na tlmičoch, sériové sedačky, ktoré on považoval za športové, predný nárazník kvôli splitteru, na ktorý mám certifikát, len on chcel slovenskú verziu, pretože on nemecky nevie. Ďalej pás,y ktoré som mal prehodené za sedačkou a pripútaný som bol normálnym bezpečnostným pasom a veľa iných nezmyselných sprostostí... ľahol si pod auto začal študovať silenty, že prečo sú žlté a nie sériové a podobne... po tomto všetkom mi oznámil, že si mám okamžite dať dole tabule. Pozrel som, že prosím? Jeho odpoveď, bola že aj kolesa mám určite nezapísané, čo bola jeho blbosť, pretože mám presne tie kolesá zapísané aké mám na aute. On odvetil, že jemu sa to nechce lustrovať, tak že mi neverí.“  

Istý Lukáš H. sa zasa pre AUTOVINY.sk posťažoval na to, že mu policajt odobral EČV pre príliš nízky predný nárazník na staršom vozidle značky BMW.  

Jozef K. uviedol, že mu dotyčný policajt odobral EČV pre fólie na predných oknách.  

Väčšina vyjadrení „poškodených“ však pôsobí dezinformačne a sporne. V zásade každý z uvedených vyčíta policajtovi jeho správanie a konanie, ale zároveň potvrdzuje, že na vozidle predsa len nejaké nedostatky našiel, čo ho fakticky oprávňuje jednať práve práve uvedeným spôsobom.

Ako má postupovať policajt?

Na to, či môže policajt odobrať vozidlu evidenčné číslo po náleze sporného doplnku, som sa pýtal Denisy Bárdyovej, hovorkyne Prezídia PZ:  

„Citujem ustanovenie §72 zákona o cestnej premávke (č.8/2009):
§72 Zadržanie osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II. evidenčného dokladu vydaného v cudzine, technického osvedčenia vozidla a tabuľky s evidenčným číslom

(1) Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine, ak je vozidlo nespôsobilé alebo technicky nespôsobilé na cestnú premávku alebo ak vozidlo bolo vyradené z evidencie alebo z cestnej premávky, b)vodič nepreukázal, že vozidlo bolo v ustanovenej lehote podrobené technickej kontrole alebo emisnej kontrole, c)údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať, d)je podozrenie, že sa v ňom neoprávnene urobili zmeny alebo že je neplatné, e)pominul účel, na ktorý bolo vydané, f)je na vozidle nečitateľná alebo poškodená tabuľka s evidenčným číslom alebo táto tabuľka nie je umiestnená v súlade s týmto zákonom, g)vodič nepredloží potvrdenie o poistení zodpovednosti, h)vozidlo presahuje najväčšie prípustné rozmery a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest, i)vozidlo presahuje najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest alebo nie sú dodržané podmienky prepravy nákladu podľa § 51,j)vodič vozidla poruší ustanovenia osobitného predpisu37c)o organizácii pracovného času v doprave,k)vozidlo nemá zaplatenú úhradu diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest,40)l)bolo vodičovi vozidla uložené opatrenie na úseku bezpečnosti potravín,m)vodič vozidla neuhradí mýto alebo je vodičovi vozidla v blokovom konaní za priestupok na úseku výberu mýta37a) uložená pokuta, je ochotný ju zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste,n)vodič autobusu, vodič nákladného automobilu alebo vodič jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 3 500 kg poruší ustanovenia osobitného predpisu37b) o cestnej doprave.

(2) Policajt je oprávnený za podmienok ustanovených v odseku 1 zadržať aj tabuľku s evidenčným číslom.

Službukonajúci policajt teda môže odobrať motoristovi evidenčné číslo vtedy, ak sú na vozidle evidentne namontované alebo demontované doplnky, ale aj v prípade, že sa jedná iba o podozrenie.Kam sa má motorista obrátiť, ak má podozrenie, že policajt jednal neoprávnene?

Jedným zo sporných bodov „výpovedí poškodených“ bolo, že im policajt neveril, že dané doplnky sú sériové. V skutočnosti policajt nemôže odobrať EČV iba preto, že montované doplnky nie sú sériové, musia byť však riadne zadokumentované - teda buď musia byť zapísané v technickom osvedčení, majiteľ musí mať v prípade potreby pri sebe dokument o odbornej montáži a schválení produktu pre použitie v Slovenskej republike, takzvanú homologizáciu.  

Ak policajt odoberie EČV kvôli údajne nezapísaným kolesám  a pritom tieto kolesá sú uvedené v technickom osvedčení, v takom prípade má motorista možnosť vec riešiť:  

„Sťažnosť je možné podať nadriadenému policajta, ktorý sa dopúšťa protiprávnej činnosti, odboru kontroly, alebo ideálne na úrad inšpekčnej služby – podrobný postup nájdete na stránke ministerstva vnútra: http://www.minv.sk/?urad-inspekcnej-sluzby,“ uvádza Bárdyová.

 

Tuning nie je zločin, ale...

Na Slovensku tuning nie je zakázaný a ani zločin, ako sa niektorí mylne domnievajú. Vylepšovanie áut je v poriadku, ak je vykonávané v súlade s platnými zákonmi.  

Platí totiž jednoduché pravidlo, že ak vozidlo používate na verejných komunikáciách, musí spĺňať aspoň minimálne nároky na bezpečnosť. A aby si zákony neinterpretoval každý po svojom, pravidlá sú dané jednoznačne.  

Ak upravené vozidlo, ktoré nie je evidované na inšpektoráte a nemá pridelené EČV, používate mimo verejných komunikácií, teda v zásade na súkromných pozemkoch, tak môže vyzerať akokoľvek a môžete mať na ňom namontované hoci aj plameňomety.  

Pokiaľ sú na vozidle s platným EČV namontované doplnky, ktoré nie sú schválené a zapísané v technickom osvedčení, potom vozidlo stráca nárok na dané evidenčné číslo.

 

 

 

Azubi Cars Škoda
Erik Stríž je motoristický novinár, šéfredaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.
Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie