Aktuality

Vodič sa snažil ujsť polícii v slepej uličke, nevedel si s ním poradiť ani vyše tucet policajtov

Na videu nižšie môžete vidieť nekonečné štyri minúty, počas ktorých sa údajne opitý vodič snaží uniknúť z miesta policajnej kontroly v slepej uličke. Keďže je jeden koniec cesty blokovaný policajným vozidlom, druhý vysokými obrubníkmi a po stranách sú odparkované vozidlá, vodič jazdí autom od jedného konca cesty k druhému. Následne prichádzajú na pomoc ďalší policajti v ďalších vozidlách a iniciatívni sú aj civilisti, ktorí sa snažia policajtom pomôcť.

Je to groteska alebo smutná realita dneška, v ktorej si ľudia naivne myslia, že sa im podarí z takejto situácie vyviaznuť beztrestne? Môže sa jednať aj o skratové konanie, v ktorom nemožno nájsť akúkoľvek logiku.

V čase 3:30 napokon vodič v zablokovanom vozidle vystúpi, je oblečený len do pol pása a očividne vyzýva policajtov k pästnému súboju. Následne ho početná skupina policajtov pacifikuje, nemožno ale hovoriť o celkom úspešnom postupe.

Uvedené video pochádza zo zahraničia, údajne zo Španielska. Kuriózne je, že na mieste incidentu sa nachádzal viac ako tucet policajtov, no aj tak mali veľký problém vodiča zastaviť.

Prečítajte si aj:


Video zo Slovenska: Vodič vynadal policajtom za kontrolu a ušiel. Aké má polícia možnosti?

Redakcia


Čo môžu policajti robiť, keď im za takýchto okolností vodič uteká z miesta kontroly?

Za okolností zachytených na videu vzniká dôvodné podozrenie, že vodič je pod vplyvom alkoholu, návykových látok alebo že sa dopustil trestného činu, ktorý takýmto správaním maskuje. Je možné, že na zadnom sedadle vezie unesené dieťa, mŕtveho človeka alebo náklad drog, zbraní či kradnutý tovar.

V takomto prípade policajti musia vykonať konvenčný postup, ktorý zahŕňa zvukové a vizuálne upozornenia vodiča, aby zastavil vozidlo, v prípade ďalšieho unikania sú oprávnení použiť streľnú zbraň na zastavenie automobilu, pričom by mali najprv vykonať varovný výstrel. Polícia je oprávnená v podobných prípadoch privolať posily a fyzicky obmedziť pohyb vozidla a osôb, ktoré sa v ňom vezú, napríklad aj zablokovaním ďalšej jazdy vlastným automobilom.

Vodič unikajúceho automobilu musí byť po zastavení vozidla obmedzený na slobode a zadržaný.

Čo hovoria slovenské zákony - výber a úplné znenie súvisiacich odsekov

§ 63 Oprávnenie na zastavovanie vozidiel

(1) Dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnený policajt, vojenský policajt v rovnošate, profesionálny vojak a vojak mimoriadnej služby v rovnošate s vonkajším označením „POLÍCIA“; dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnená aj iná osoba, ak to ustanovuje osobitný predpis

§ 69 Všeobecné oprávnenia

(3) Osoba nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré jej vzniknú v súvislosti s uplatňovaním oprávnení policajta, vojaka vo vojenskej rovnošate s vonkajším označením „POLÍCIA“ alebo vojenského policajta podľa odsekov 1 a 2.

§ 70 Zadržanie vodičského preukazu

(1) Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom iného štátu, ak a) možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla,

(5) Policajt je oprávnený postupovať podľa odseku 1 písm. a) aj vtedy, ak vodič nepredložil policajtovi ku kontrole vodičský preukaz, o čom mu bezodkladne vydá potvrdenie o jeho zadržaní. Vydaním potvrdenia sa považuje vodičský preukaz za zadržaný, aj keď tento nebol policajtovi na mieste predložený. Ustanovenia odsekov 2 až 4 a 6 až 8 sa použijú primerane.

Vybrané články

  1. 1

    TEST Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC: Dobrý, lepší, najlepší – ktorý z nich je elektrický Mercedes?

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie