SOI-ka zakázala predaj týchto výstražných trojuholníkov, sú nebezpečné

SOI kontrolovala výstražné trojuholníky a zistila závažné nedostatky v slovenských obchodoch. Väčšina trojuholníkov má mierne alebo veľmi vážne nedostatky.
Vydané  Text: 
Nebezpečné výstražné trojuholníky podľa SOI © 2019 Slovenská obchodná inšpekcia
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) uskutočnila ešte v mesiacoch apríl a máj 2019 celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na kontrolu výstražných trojuholníkov. Predmetom kontroly boli výstražné trojuholníky určené do motorových vozidiel kategórie M, N, T, C a PS. ### Definícia výstražného trojuholníka Výstražný trojuholník je zariadenie tvarom rovnostranného trojuholníka skladajúceho sa zo samostatného odrazového zariadenia a samostatného fluorescenčného materiálu, alebo len so samostatného fluorescenčného materiálu ### Výsledky kontrolnej akcie Inšpektori SOI v sledovanom období vykonali **celkovo 153 kontrol**, pri ktorých kontrolovali dodržiavanie ustanovení zákona u 152 distribútorov (pričom v zmysle platnej legislatívy sa pod pojmom distribútor rozumie aj predávajúci) a jedného dovozcu. Spolu bolo prekontrolovaných 12 druhov výstražných trojuholníkov v celkovom počte 291 kusov. Na trhu SR bolo zistených celkom 7 druhov výstražných trojuholníkov, ktoré neboli v súlade s predpisom EHK OSN č. 27. Inšpektori SOI opatrením zakázali ich dodávku alebo predaj do vykonania nápravy. Nepriaznivou informáciou pre spotrebiteľov je zistenie, že **až 66 percent kontrolovaných výstražných trojuholníkov nie je v súlade s predpisom** EHK OSN č. 27. To je mimoriadne vysoké číslo. Niekde chýbajú správne označenie, inde sa jedná o nebezpečné vlastnosti produktu. **Nedostatky boli zistené v 30 prevádzkových jednotkách** (ďalej len „PJ“), čo predstavuje 19,60% z celkového počtu kontrolovaných predajných jednotiek. Deväť predajcov dokonca predávalo také trojuholníky, ktoré boli už v minulosti na Slovensku zakázané pre svoje problémové vlastnosti. Z priamej ponuky pre spotrebiteľov bolo po kontrole odobratých 6 druhov výstražných trojuholníkov. Výsledky skúšok potvrdili, že z týchto 6 druhov nebolo v súlade s uvedeným predpisom všetkých 6 druhov (100%), pričom až 5 druhov (83,33%) bolo vyhodnotených ako **nebezpečné výrobky so závažným rizikom ohrozenia zdravia**. Pri preverovaní technických vlastností výstražných trojuholníkov v zmysle predpisu EHK OSN č. 27 v akreditovanom laboratóriu Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. bolo zistené že: * pri všetkých 5 nebezpečných výrobkoch došlo pri skúške stability proti vetru k prevráteniu výstražného trojuholníka už pri minimálnom tlaku; * všetkých 5 nebezpečných výrobkov nevyhovelo predpisu vo fotometrickej skúške, kde hodnoty svietivosti odrazeného osvetlenia nedosahovali ani minimálne požiadavky stanovené predpisom; * pri 4 nebezpečných výrobkoch sa pri skúške odolnosti na palivá výstražný trojuholník rozleptal a zlepil, bez možnosti jeho ďalšieho použitia. ### Ktoré výstražné trojuholníky boli zakázané? Všetkých 5 druhov nebezpečných výstražných trojuholníkov boli zverejnené [na internetovej stránke SOI v sekcii nebezpečné výrobky](https://www.soi.sk/sk/Nebezpecne-vyrobky/Narodny-trh-SR.soi) a taktiež budú oznámené do medzinárodného informačného systému RAPEX pre nebezpečné výrobky. Jedná sa o nasledovné výrobky: * Výstražný trojuholník SHERON/YG s homologizačným číslom E11 27R033936 * Výstražný trojuholník BORGI/YD s homologizačným číslom E9 27R034054 * Výstražný trojuholník s homologizačným číslom E11 27R 043555 * Výstražný trojuholník FUDING s homologizačným číslom E4 27R032734 * Výstražný trojuholník s homologizačným číslom E11 27R 033971
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉInzercia

Inzercia

Advertisement