Aktuality

SOI-ka zakázala predaj týchto výstražných trojuholníkov, sú nebezpečné

Nebezpečné výstražné trojuholníky podľa SOI © 2019 Slovenská obchodná inšpekcia
Nebezpečné výstražné trojuholníky podľa SOI © 2019 Slovenská obchodná inšpekcia

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) uskutočnila ešte v mesiacoch apríl a máj 2019 celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na kontrolu výstražných trojuholníkov.

Predmetom kontroly boli výstražné trojuholníky určené do motorových vozidiel kategórie M, N, T, C a PS.

Definícia výstražného trojuholníka

Výstražný trojuholník je zariadenie tvarom rovnostranného trojuholníka skladajúceho sa zo samostatného odrazového zariadenia a samostatného fluorescenčného materiálu, alebo len so samostatného fluorescenčného materiálu

Výsledky kontrolnej akcie

Inšpektori SOI v sledovanom období vykonali celkovo 153 kontrol, pri ktorých kontrolovali dodržiavanie ustanovení zákona u 152 distribútorov (pričom v zmysle platnej legislatívy sa pod pojmom distribútor rozumie aj predávajúci) a jedného dovozcu.

Spolu bolo prekontrolovaných 12 druhov výstražných trojuholníkov v celkovom počte 291 kusov.

Na trhu SR bolo zistených celkom 7 druhov výstražných trojuholníkov, ktoré neboli v súlade s predpisom EHK OSN č. 27. Inšpektori SOI opatrením zakázali ich dodávku alebo predaj do vykonania nápravy.

Nepriaznivou informáciou pre spotrebiteľov je zistenie, že až 66 percent kontrolovaných výstražných trojuholníkov nie je v súlade s predpisom EHK OSN č. 27. To je mimoriadne vysoké číslo. Niekde chýbajú správne označenie, inde sa jedná o nebezpečné vlastnosti produktu.

Nedostatky boli zistené v 30 prevádzkových jednotkách (ďalej len „PJ“), čo predstavuje 19,60% z celkového počtu kontrolovaných predajných jednotiek. Deväť predajcov dokonca predávalo také trojuholníky, ktoré boli už v minulosti na Slovensku zakázané pre svoje problémové vlastnosti.

Z priamej ponuky pre spotrebiteľov bolo po kontrole odobratých 6 druhov výstražných trojuholníkov. Výsledky skúšok potvrdili, že z týchto 6 druhov nebolo v súlade s uvedeným predpisom všetkých 6 druhov (100%), pričom až 5 druhov (83,33%) bolo vyhodnotených ako nebezpečné výrobky so závažným rizikom ohrozenia zdravia.

Pri preverovaní technických vlastností výstražných trojuholníkov v zmysle predpisu EHK OSN č. 27 v akreditovanom laboratóriu Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. bolo zistené že:

  • pri všetkých 5 nebezpečných výrobkoch došlo pri skúške stability proti vetru k prevráteniu výstražného trojuholníka už pri minimálnom tlaku;
  • všetkých 5 nebezpečných výrobkov nevyhovelo predpisu vo fotometrickej skúške, kde hodnoty svietivosti odrazeného osvetlenia nedosahovali ani minimálne požiadavky stanovené predpisom;
  • pri 4 nebezpečných výrobkoch sa pri skúške odolnosti na palivá výstražný trojuholník rozleptal a zlepil, bez možnosti jeho ďalšieho použitia.

Ktoré výstražné trojuholníky boli zakázané?

Všetkých 5 druhov nebezpečných výstražných trojuholníkov boli zverejnené na internetovej stránke SOI v sekcii nebezpečné výrobky a taktiež budú oznámené do medzinárodného informačného systému RAPEX pre nebezpečné výrobky.

Jedná sa o nasledovné výrobky:

  • Výstražný trojuholník SHERON/YG s homologizačným číslom E11 27R033936
  • Výstražný trojuholník BORGI/YD s homologizačným číslom E9 27R034054
  • Výstražný trojuholník s homologizačným číslom E11 27R 043555
  • Výstražný trojuholník FUDING s homologizačným číslom E4 27R032734
  • Výstražný trojuholník s homologizačným číslom E11 27R 033971

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie

Škoda Octavia Combi Ambition 2.0 TDI (foto: Tomáš Kelement)
Testy

Test Škoda Octavia Combi 2.0 TDI: Vzorný zamestnanec

Keď z jedného modelového radu predáte za 24 rokov viac ako 7 miliónov vozidiel z troch generácií, možno bez akýchkoľvek okolkov hovoriť o úspechu. Štvrtá generácia Octavie, ktorá prichádza na náš trh, má latku nastavenú naozaj vysoko. Dokáže ju preskočiť? Zisťovali sme so základným naftovým motorom.