Viete, kto má prednosť na tejto križovatke? Mnohí vodiči v nej robia zásadnú chybu

Viete, ako správne vyriešiť túto križovatku?

Vydané  Text: 

Aj keď riešenie križovatiek patrí medzi základné body každého kurzu autoškoly, mnohým vodičom dokážu tieto dopravné situácie narobiť poriadne problémy. Hlavne ak si dopravná situácia vyžaduje rýchlu reakciu, môže dôjsť k veľkým chybám. Z osobnej skúsenosti vieme, že práve tento typ križovatky mnohým vodičom robí problém a viacerí ju nedokážu vyriešiť správne.

 

### Jednoduchá križovatka, nejasné riešenie?

Ide o klasickú križovatku v tvare kríža, ktorá umožňuje vodičovi červeného vozidla odbočiť vpravo spoločne s vodičom modrého vozidla, ktorý zo svojho pohľadu odbočuje vľavo. Podobnú križovatku nájdeme na viacerých cestách na Slovensku. Ako ju ale vyriešiť a kto má na nej skutočne prednosť?

Niekto by si mohol povedať, že nakoľko majú autá možnosť napojiť sa do dvoch samostatných jazdných pruhov, tak to znamená, že môžu odbočiť naraz. To je však chyba. Podobná situácia síce nie je podrobne popísaná v zákone, avšak samotný vzťah medzi vodičom odbočujúcim vľavo a vodičom odbočujúcim vpravo tu definovaný nájdeme. Konkrétne hovoríme o [Zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/). Jeho § 19 s názvom „Odbočovanie“ v odst. 4 hovorí jasne:

Inzercia

Inzercia

### Definícia v zákone

„*Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch, vozidlám idúcim vo vyhradenom jazdnom pruhu po jeho ľavej strane, cyklistom idúcim súbežne s cestou a chodcom prechádzajúcim cez vozovku. Vodič motorového vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde električke, ak je povolená jazda pozdĺž električky vľavo a vozidlu idúcemu vo vyhradenom jazdnom pruhu po jeho pravej strane.*“

Inzercia

Musím dávať smerovku pokiaľ som na hlavnej cesta a tá mení smer? Odpoveď je jednoduchá!

Situácia, ktorá trápi mnohých vodičov, má veľmi jednoduchú odpoveď. Viete, ako sa zachovať?

Znamená to teda, že vodič modrého vozidla musí dať prednosť vodičovi červeného vozidla. Vodič červeného vozidla si pritom môže vybrať, ktorý jazdný pruh využije. Na podobnú tému upozornili aj kolegovia z portálu auto.cz. Z osobnej skúsenosti pritom vieme, že častokrát sa stáva, že práve autá odbočujúce vpravo dávajú prednosť vozidlám idúcim vľavo. Môžu tak vzniknúť komplikované dopravné situácie či dokonca dopravné nehody. Pamätajte teda, že v podobnej dopravnej situácii má prednosť vozidlo odbočujúce vpravo a to dokonca aj s možnosťou voľby jazdného pruhu.

Na ktorú stranu zapnúť smerovku na takejto križovatke? Máme ju vôbec použiť, keďže ideme vlastne rovno ďalej?

Skutočný tvar niektorých križovatiek vyvoláva dojem, že správne je zapnúť smerovku vľavo aj vpravo.

Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.


ODPORÚČANÉ