Nehody a priestupky na požičanom aute: kto platí škody, pokuty a nesie zodpovednosť?

Niektoré priestupky sa posudzujú na mieste, iné metódou objektívnej zodpovednosti.
Vydané  Text: 
**Otázka od čitateľa: Čo mám robiť, keď mi na ceste iný vodič nedal prednosť v jazde a spôsobil tak menšiu nehodu, ale on nie je vlastníkom vozidla? Budem musieť vymáhať náklady na opravu súdne?** Takmer každý deň sa stretávame s tým, že bežní motoristi nemajú vedomosť o tom, čo to vlastne je Povinné zmluvné poistenie (PZP), ako funguje a aké výhody poskytuje. Pritom je to celkom jednoduché: PZP je tu pre ostatných v prípade, že im spôsobíte škody na vozidle, majetku či zdraví. Vaše PZP nekryje vaše škody, ale škody, ktoré ste spôsobili svojím vozidlom. A platí to aj naopak – povinné zmluvné poistenie toho druhého kryje škody na vašom majetku, ak vám práve on spôsobil škody vlastným zavinením. Toľko k **podstate povinného zmluvného poistenia** a vráťme sa k otázke čitateľa o tom, **kto nahradí škodu, ak vinník nehody nie je vlastníkom auta**. Takáto sitácia môže nastať veľmi jednoducho, pretože automobily a motocykle nie sú vždy používané iba ich vlastníkmi. Autá v rodinách sú obyčajne evidované na otcov/manželov, pričom toto auto zvykne používať celá rodina. Podobne je to vo firmách, ktoré ponúkajú zamestnancom benefit služobného vozidla na súkromné účely. Vozidlo musí byť v čase evidencie na dopravnom inšpektoráte už povinne zmluvne poistené (musí mať platné PZP), pričom toto poistenie uzatvára práve vlastník tohto vozidla (ten, ktorý bude zapísaný v evidencii). Toto poistenie ale nie je viazané na túto alebo akúkoľvek inú osobu, pretože sa vzťahuje sa na škody spôsobené vozidlom uvedeným v poistnej zmluve. Dokonca nezáleží ani na evidenčnom čísle vozidla. Podstatné je samotné vozidlo určené VIN číslom. Teda ak napríklad po zmene evidenčného čísla túto zmenu nenahlásite poisťovni a spôsobíte škodu, bude poisťovňa v rámci zmluvy kryť vami spôsobené škody aj tak. Keďže **poistná zmluva PZP nie je viazaná na vlastníka ani prevádzkovateľa vozidla, ale na konkrétne vozidlo**, za volantom môže sedieť ktokoľvek – vlastníkova manželka, zamestnanec či kamarát. Podstatné je, aby bolo dokázané, že vodič daného vozidla je skutočne vinníkom dopravnej nehody alebo škodovej udalosti, pretože až toto preukázanie je základom rozhodnutia o plnení od poisťovne. **Odpoveď na otázku čitateľa je teda nasledovná:** Ak vinník nehody (vodič) nie je vlastníkom vozidla, budú sa náklady na škody kryť z PZP vlastníka tohto vozidla. Súdne prejednanie veci nie je potrebné, ak vinník uzná svoju vinu a splní svoju povinnosť informovať vlastníka o udalosti – a ten musí do svojej poisťovne nahlásiť celý incident. Nezabudnite vyplniť správu o nehode, nafotiť si všetko na mobil a vymeniť si kontakty. ### Kto nesie zodpovednosť za dopravnú nehodu a pokuty na požičanom aute? Je potrebné rozlišovať rozdiel medzi krytím škôd z povinného zmluvného poistenia a zodpovednosťou. Na mieste dopravnej nehody môže službukonajúci policajt uložiť šoférovi blokovú pokutu a vyvodiť mu zodpovednosť za jej vznik bez ohľadu na to, kto je formálnym majiteľom vozidla. Takisto ak motorista na požičanom aute spácha priestupok (napr. nedodrží prednosť v jazde či maximálnu povolenú rýchlosť) alebo trestný čin (napr. jazdou pod silným vplyvom alkoholu), stále padá zodpovednosť na jeho plecia. Ak sa pokuta rieši prostredníctvom metódy takzvanej objektívnej zodpovednosti, častokrát ide o pokuty za prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti alebo jazdy na spoplatnených úsekoch ciest bez diaľničnej známky, vtedy je pokuta adresovaná majiteľovi vozidla, ktoré bolo identifikované evidenčným číslom. V takomto prípade musí pokutu zaplatiť práve majiteľ vozidla a potom od vtedajšieho šoféra vyžadovať preplatenie pokuty. Alternatívnou možnosťou je podanie odporu proti rozhodnutiu o udelení pokuty. V rámci podaného odporu môže prevádzkovateľ vozidla označiť osobu, ktorá v čase spáchania priestupku automobil šoférovala a tak preniesť zodpovednosť na ňu, čomu však bude predchádzať správne konanie. ### Kedy má majiteľ vozidla zodpovednosť, hoci nebol účastníkom nehody? Existuje situácia, keď môže byť zodpovednosť vyvodená aj voči osobe-majiteľovi vozidla, hoci sa dopravnej nehody vôbec nezúčastnil. Ide o situácie, keď svoje vozidlo dal do rúk osobe, ktorá nemala platné vodičské oprávnenie alebo bola pod vplyvom alkoholu. Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 upresňuje podrobnosti nasledovne: **§ 4 Povinnosti vodiča** * (2) **Vodič nesmie** g) **odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie vozidla ustanovené týmto zákonom, osobe, ktorá je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo osobe, ktorej schopnosť viesť vozidlo je inak znížená**. Keď sa vám na požičanom aute stane nehoda, nemusí to dôvod na paniku. Otázka zodpovednosti je závislá aj na okolnostiach, ale pokiaľ ide krytie škôd, spravidla počítajte s povinným zmluvným poistením uzatvoreným na konkrétne vozidlo.

Slovenské cesty sú po zime v zúfalom stave. Čo robiť, keď vám výtlk poškodí auto?

Slovenské cesty s najväčšou pravdepodobnosťou nemusíme motoristom detailne predstavovať, väčšina z nich je totiž rozbitá a v zúfalom stave. V prípade malej nepozornosti za volantom alebo pri zhoršenej viditeľnosti môže vodič naraziť na väčší výtlk, ktorý dokáže poškodiť časť vozidla. Vtedy je potrebné zachovať si chladnú hlavu a v každom prípade stojí za pokus vymôcť zodpovednosť za škodu spôsobenú... Prečítať celé
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉInzercia

Inzercia

Advertisement