Aktuality

Teraz môžete získať vodičský preukaz zadarmo! Termín podania prihlášky je do konca mája

Toyota chce vyrobiť „blbovzdornú“ manuálnu prevodovku, uplatnenie by našla v autoškolách.

Nadácia Volkswagen Slovakia dlhodobo podporuje deti vyrastajúce v centrách pre deti a rodiny (nový názov pre detské domovy). V tomto duchu realizuje v spolupráci s organizáciou Úsmev ako dar projekt, vďaka ktorému sa im snaží uľahčiť uplatnenie sa na trhu práce. Dvadsiatim šiestim deťom či mladým dospelým pokryje náklady na vodičský preukaz! Zapojiť sa môžu aj odchovanci z centier pre deti a rodiny – študujúci na vysokej škole alebo pracujúci – z domovov na pol ceste. Doposiaľ v podobných projektoch spolupráce Nadácia pomohla týmto užitočným spôsobom už viac ako 220 deťom.

Ako môžeš získať príspevok na vodičský kurz?

  • Prihlásiš sa prostredníctvom online prihlášky, ktorú nájdeš tu.
  • Dôležitá je tvoja motivácia, ktorú uvedieš do prihlášky.
  • Hodnotiaca komisia vyberie 26 z vás, ktorí získajú finančný príspevok na vodičský preukaz.
  • Týmto dvadsiatim šiestim budú pridelené autoškoly, v ktorých absolvujú vodičské kurzy. Vlastný finančný vklad bude predstavovať iba 50 €.

Časový harmonogram:

  1. – 31. máj 2020 -> prijímanie žiadostí

Jún 2020 -> zasadnutie komisie a výber 26 uchádzačov

Júl 2020 – júl 2021 -> absolvovanie vodičských kurzov

Pravidlá projektu nájdete tu.

TEXT: Nadácia Volkswagen

VIDEOTESTY AMŠ

Peter Orosz
Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie