HECHT COCIS a COCIS ZERO: Informácia o nebezpečnom výrobku