Môžeme parkovať aspoň dvomi kolesami na obrubníku? A čo minútové zastavenie na vyloženie nákladu?

Motoristi majú naďalej nejasnosti o tom, čo si vlastne môžu dovoliť bez toho, aby im bola uložená pokuta.