Kam sa pohla elektromobilita? Elektrická rekapitulácia roku 2023 a nové plány

Kam sa pohla elektromobilita? Ako sa u nás vyvíja infraštruktúra? Čo chystajú poskytovatelia?