Tri najvyššie pokuty, aké vám policajt môže uložiť priamo na ceste. 800 eur je iba začiatok

Sadzobník pokút ukladaných v blokovom konaní sa líši od pokút ukladaných v rámci správneho konania – blokové pokuty sú spravidla nižšie.