Platí značka zákaz zastavenia aj na chodníku? Dopravná poradňa

Na internete nájdete rôzne riešenia, správne je však iba to, ktoré definuje zákon