Magazín

Od tradície k pokroku

Ing. Pavel Roman (42), vyštudoval na ČVUT Praha, v roku 2001 absolvoval MBA Pfeiffer University Charlotte North Carolina prostredníctvom IPFM Praha. Pre Bosch pracoval od roku 1997 ako marketingový riaditeľ spoločnosti Robert Bosch odbytová s.r.o. Praha. Od roku 2002 prevzal zodpovednosť za korporátnu komunikáciu Bosch Group v Českej republike a na Slovensku. V minulosti pôsobil v obchodných a marketingových funkciách firiem Lafarge ČR s.r.o., Auchan ČR s.r.o., Multiservis a.s. a Air Products s.r.o.

Značka Bosch má dlhú históriu. Ako vznikla a aké boli jej prvé roky?

Roman: Firmu založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861-1942) ako „Dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. V roku otvoril 1898 svoje prvé zastúpenie vo Veľkej Británii, o rok neskôr vo Francúzsku a v roku 1906 v USA. Prvá výroba mimo územia Nemecka sa rozbehla v roku 1905 v Paríži.

A súčasnosť?

Bosch Group dnes tvorí firma Robert Bosch GmbH a jej zhruba 300 dcérskych a regionálnych spoločností vo viac ako 50 krajinách. Bosch Group je popredný globálny dodávateľ technológií a služieb. Za obchodný rok 2006 dosiahla spoločnosť celosvetový obrat 43,7 miliardy eur v oblastiach automobilovej a priemyslovej techniky, spotrebného tovaru a technického vybavenia budov.

Aké boli hlavné medzníky vo forme nových vynálezov a technických riešení firmy Bosch pre motorizmus?

Čoskoro po založení svojej firmy začal Robert Bosch s vývojom a výrobou magnetoelektrického zapaľovača, ktorý už na začiatku 20. storočia zdokonalil na systém zapaľovania pre automobily. Nasledovali svetelné systémy v roku 1913, vstrekovacie systémy pre dieselové motory v roku 1927 a vstrekovacie systémy pre benzínové motory v roku 1951. Už v roku 1979 bolo s príchodom digitálnej elektroniky možné integrovať do vozidiel zapaľovanie a vstekovacie systémy pre benzínové motory ako kompletné riadenie motora. V oblasti automobilovej techniky dnes spoločnosť Bosch zaujíma prvé miesto na svete. V tomto odbore urobila celý rad ďalších priekopníckych objavov, vďaka ktorým je jazda autom bezpečnejšia, ekologickejšia, úspornejšia a pohodlnejšia Ako príklady môžeme uviesť common-rail, ABS, ESP alebo navigačné a asistenčné systémy pre vodičov.

Koľko má dnes Bosch zamestnancov na svete a v koľkých krajinách?

Bosch svoje výrobky vyrába v 270 pobočkách, z toho viac ako 200 neleží na území Nemecka. Začiatkom roku 2007 bolo 150 tisíc zamestnancov z celkového počtu 260 tisíc zamestnaných mimo územia Nemecka.

Môžete nám podrobnejšie priblížiť aktivity značky v oblasti bezpečnosti?

Od uvedenia na trh v roku 1995 vyrobil Bosch už viac ako 20 miliónov systémov ESP, pričom sa neustále pridávajú ďalšie inovácie, ktoré ešte zvyšujú bezpečnosť a umožňujú prepojiť systém ESP s ďalšími bezpečnostnými prvkami automobilu. Z prieskumu vyplýva, že plošným zavedením programu ESP sa zníži počet samostatných nehôd osobných automobilov o 34 percent a pri SUV o 59 percent. Ako samostatné nehody sú označované nehody, ku ktorým došlo bez vplyvu iných účastníkov cestnej premávky. Napríklad Úrad bezpečnosti dopravy v USA (NHTSA) plánuje od septembra 2008 prijať ustanovenie o povinnom používaní elektronického stabilizačného programu ESP pri novo vyrobených vozidlách. Cieľom je výrazne zvýšiť bezpečnosť na amerických cestách.

Bezpečnostnými stratégiami sa však zaoberajú aj európske úrady....

Áno. Prvoradým cieľom Európskej komisie pre európsku dopravnú politiku je znížiť počet obetí dopravných nehôd v priebehu desiatich rokov do roku 2010 na polovicu. Iniciatíva EU eSafety, zriadená za týmto účelom, vidí v použití aktívnych bezpečnostných systémov ako ESP rozhodujúci spôsob, ako tento cieľ dosiahnuť. Ďalším opatrením je Európska charta pre bezpečnosť cestnej premávky pod heslom „Zachráňme 25 000 životov.“ Firma Bosch podpísala túto Chartu ako jeden z prvých podnikov v apríli 2004.

ESP však nie je jedinou bezpečnostnou technikou značky Bosch. Čo nám môžete povedať o niektorých ďalších?

Bosch intenzívne pracuje na novej technike v oblasti asistenčných systémov pre vodičov, na „senzitívnom automobile“. Auto bude čoskoro vidieť všetko v okolí. K tomu potrebuje mimoriadne výkonné elektronické systémy: kamery, ultrazvukové a radarové senzory. Orientácia je zaistená informáciami z máp a určovaním pozície pomocou satelitných navigačných systémov. So získanými informáciami budú dávať vodičom pokyny, odľahčia ich a budú ich podporovať. V kritických okamihoch zlepšia vodičovu pozornosť a budú ho varovať. Prepájame tieto systémy do sietí tak, aby si svoje informácie mohli navzájom vymieňať. Tým môžeme priniesť celkom nové funkcie, ako napríklad automatické núdzové brzdenie alebo parkovacieho asistenta. Aj keď tieto systémy pomáhajú, vodič musí byť vždy schopný „prehlasovať“ systémové funkcie a uplatniť vlastnú zodpovednosť. Tak je to pri automatickej jazde v kolónach s naším aktívnym tempomatom Adaptive Cruise Control (ACC) s technológiou Stop&Go, pri asistenčnom systéme pre udržiavanie jazdného pruhu alebo pri našom parkovacom asistentovi, ktorý automobil dokáže viesť tak, aby samočinne zaparkoval.

Veľmi silno dnes rezonujú ekologické témy. Čo napríklad hovoríte na pripravované normy emisií CO2?

V súčasnosti znamená moderný vznetový motor jednoduchú rovnicu: viac dieselov = menej CO2. Pre vznetové motory znamená „moderné“ nutnosť použiť elektronicky regulované vstrekovanie. Bosch má riešenie: common-rail. S touto modernou vysokotlakovou technikou dosahujeme zníženie emisií. Ďalej však potrebujeme sadu zahŕňajúcu systém nastavenia teploty, vysoko účinný generátor a systém Start/Stop. Vďaka svojej mimoriadnej úspornosti majú vznetové motory veľké šance presadiť sa tiež v krajinách, kde boli doteraz málo populárne. V USA preto vytvárame všetky potrebné technické predpoklady: Diesel s naším systémom dávkovania močoviny Denoxtronic bude už na budúci rok spĺňať prísnu emisnú normu US07 BIN5. S nutnosťou redukcie CO2 sa budú ďalej rozširovať aj úsporné varianty zážihových motorov, systémy priameho vstrekovania benzínu. Rozbiehame našu druhú generáciu – tá je základom pre rad nových podnetov na znižovanie spotreby: Lúčom riadené spaľovacie postupy, riadenie sacích a výfukových ventilov a predovšetkým prepĺňanie, čo opäť umožní zmenšovanie veľkosti agregátov. Tento „downsizing“ sme už zaviedli do sériovej výroby pri štyroch motoroch a ďalšie projekty sú pripravené.

Jednou z ciest, ktorými sa vývoj snaží znižovať emisie, sú hybridné pohony a alternatívne palivá. Pridávate sa aj k tomuto trendu?

Výhody použitia hybridných vozidiel sa na rozdiel od už spomenutých technologických paketov nedokážu samofinancovať ani napriek značnému zníženiu spotreby paliva. Ale aj tu ešte ďalej pracujeme. Preto sme už získali zákazky na obdobné systémy – a to nielen pre hybridné vozidlá so zážihovými motormi, ale aj pre hybridné vozidlá so vznetovými motormi. O našej všestrannosti svedčia aj naše komponenty pre pohon zemným plynom a manažment motora Flex-fuel pre pohon etanolom dôležitý v Južnej Amerike.

Čo nové môžeme očakávať v najbližšom období z dielní a laboratórií Bosch?

Okrem už zmienených dokonalejších asistenčných systémov musí byť naším dlhodobým cieľom dosiahnuť jazdu automobilom nielen s nižšími emisiami, ale úplne bez emisií. To sa môže podariť len vďaka technológii palivových článkov, ktoré pracujú s regeneračne vytváraným vodíkom. Tu je však nutné ešte prekonať niektoré prekážky. Technikou na ich preklenutie je určite hybridný pohon. Z neho sa súčasne dá prevziať know-how pre elektrické vozidlá budúcnosti.

A spaľovací motor? Je odpísaný?

Myslím si, že nie. Zásoby fosílnych palív sú síce konečné, aj tu však vidíme východisko, napríklad Sunfuel, syntetické palivo vyrábané na rastlinnej báze. Aj na tento druh paliva budeme nastavovať naše systémy vstrekovania. To umožní pohon automobilu využiteľnou obnoviteľnou energiou a súčasne bude možné využívať vznikajúcu infraštruktúru a techniku.