Magazín

Spaľovacie motory po roku 2035 nebudú jazdiť na benzín ani naftu! Čo to znamená?

Tankovanie, čerpacia stanica, benzín, nafta, palivá

Nemecko na poslednú chvíľu vyjadrilo nesúhlas s návrhom redukcie emisií CO2 v osobnej automobilovej doprave na nulu, ktorý by efektívne zakázal predaj automobilov so spaľovacím motorom v roku 2035. Požaduje výnimku pre rozvoj syntetických palív, ktoré by mohli v spaľovacích motoroch fungovať ako ekologická náhrada nafty a benzínu.

Nemecko sa tak snaží získať záruky, že EÚ skutočne predloží ustanovenia o tom, že syntetické palivá bude možné používať v autách so spaľovacím motorom aj po roku 2035.

Čo sú syntetické palivá?

Umelo vytvorené (syntetické) palivá ako napríklad e-kerozín, e-metán alebo e-metanol, sa vyrábajú syntézou zachytených emisií CO2 a vodíka vyrobeného pomocou obnoviteľnej elektriny alebo elektriny bez emisií CO2.

Tieto palivá pri spaľovaní v motore uvoľňujú CO2 do atmosféry. Podstata udržateľnosti však tkvie v tom, že tieto emisie sa rovnajú množstvu, ktoré sa z atmosféry odoberie pri výrobe paliva – spaľovanie syntetických PHM je teda celkovo CO2 neutrálne. Aspoň na papieri.

Tankovanie, čerpacia stanica, benzín, nafta, palivá

Nemecko a Taliansko chcú od EÚ jasnejšie záruky, aby predaj nových automobilov s vnútorným spaľovaním mohol pokračovať aj po roku 2035, ak budú poháňané palivami s neutrálnymi emisiami CO2. K Nemecku a Taliansku sa tiež pridali aj niektoré stredoeurópske krajiny – Česká republika, Poľsko, Rumunsko, Maďarsko či Slovensko.

Zatiaľ experimentálne

Väčšina veľkých výrobcov automobilov dnes pri znižovaní emisií CO2 využíva batériové elektrické vozidlá - technológiu, ktorá je už široko dostupná. Dodávatelia a veľké ropné spoločnosti však obhajujú e-palivá. Tie sú podľa niektorých výrobcov lepšie pre motoristov, ktorí nemajú prístup k nabíjacej infraštruktúre a ročne najazdia veľký počet kilometrov. Význam syntetických palív rastie pri použití v nákladnej, lodnej či leteckej doprave.

E-palivá sa zatiaľ nevyrábajú vo veľkom, čo prirodzene navyšuje priemernú cenu za liter. Prvý komerčný závod na svete bol otvorený v Čile v roku 2021, podporuje ho spoločnosť Porsche a jeho cieľom je vyrábať 550 miliónov litrov paliva ročne.

Skoda Octavia 2.0 TSI 4x4 (auto motor a šport č. 2/2023)

Medzi ďalšie plánované závody patrí Norsk e-Fuel v Nórsku, ktorý má začať vyrábať v roku 2024 so zameraním na letecké palivo.

Batérie sú efektívnejšie

Nespornou výhodou syntetických palív je možnosť ich využitia v súčasných vozidlách so spaľovacím motorom pod kapotou. To znamená, že vybudovaná infraštruktúra, ako aj návyky motoristov, sa nemusia prispôsobovať novým technológiám.

Zástancovia tvrdia, že e-palivá ponúkajú spôsob, ako znížiť emisie CO2 nášho súčasného vozového parku osobných automobilov bez toho, aby sme museli každé vozidlo nahradiť elektrickým.

Kritici naopak zdôrazňujú, že výroba e-palív je veľmi nákladná a energeticky náročná. Podľa vyjadrenia Nature Climate Change z roku 2021 vyžaduje výroba a používanie e-palív približne päťkrát viac obnoviteľnej elektrickej energie ako prevádzka plne elektrického vozidla.

Oplatí sa ešte nabíjať?

Túto skutočnosť priznávajú aj odborníci. Tí tvrdia, že Európa nebude mať dostatok voľnej energie z obnoviteľných zdrojov na výrobu e-palív vo veľkom množstve a bude ju musieť dovážať z iných regiónov.

Niektorí tvorcovia politík tiež tvrdia, že e-palivá by mali byť vyhradené pre ťažko dekarbonizovateľné formy dopravy, ako je už spomínaná lodná a letecká doprava.

Peter Orosz
Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!