Magazín

Dostaneme za dojazdovú rezervu pokutu?

Rezervy v batožinovom priestore
Rezervné koleso v kufri Jeep Compass Trailhawk

Dojazdová rezerva je nielen podstatne užšia než klasická pneumatika ale čo je nemenej dôležité, má aj iný dezén. V letnom období to až tak veľmi nevadí. Ale čo v zime? Väčšinou je totiž dezén tejto pneumatiky skôr symbolický a zimným by ho nazval iba skutočne veľký optimista. Ako ju správne použiť, keď defekt dostaneme na ceste pokrytej snehom a ľadom? Môžeme ju použiť na ľubovoľné koleso, alebo radšej nie?

Čo hovorí zákon

Problematike používania pneumatík sa venuje zákon č. 8/2009 Z. z. v § 38: Osobitosti premávky v zimnom období. V zákone sa píše:

Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže také vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak je toto vozidlo na všetkých nápravách vybavené pneumatikami na jazdu na snehu označené horským symbolom alebo pneumatikami s označením „M+S“, „M.S“ alebo „M&S“; motorové vozidlá kategórie M2, M3, N2 a N3 musia byť vybavené takými pneumatikami aspoň na jednej z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca a v prípadoch, ktoré sú uvedené v časti vety pred bodkočiarkou

Ustanovenie odseku 1 neplatí:
A, Pri núdzovom dojazde, ak je na náprave namontovaná náhradná pneumatika alebo pneumatika na núdzový dojazd.
B, Pre terénne motorové vozidlo.
C, Pre motorové vozidlo používané v obci v súvislosti s plnením úloh na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu. Vodič motorového vozidla je povinný zabezpečiť splnenie podmienky podľa odseku 1, ak vzhľadom na ročné obdobie možno predpokladať, že na trase, ktorou bude s motorovým vozidlom prechádzať, bude sa na vozovke nachádzať súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza. Z uvedeného vyplýva, že dojazdovú rezervu v zimnom období použiť môžeme v podstate ľubovoľne. Možno však takéto auto považovať za jazdy spôsobilé aj na ceste pokrytej ľadom?

Ako zareaguje policajt, ktorý bude k takejto nehode privolaný?

Odpovedá: pplk. Ing. Denisa Bárdyová, hovorkyňa Prezídia PZ Každý prípad je potrebné skúmať individuálne, preto sa nedá vopred prejudikovať, či by išlo o priestupok alebo trestný čin napríklad s následkami na živote. Čo je však dôležité povedať, každý vodič je povinný prispôsobiť jazdu svojim schopnostiam a aj poveternostným podmienkam, v prípade dojazdu na núdzovej pneumatike je potrebné samozrejme okrem spomenutých opatrení aj znížiť rýchlosť.

Aby toho nebolo málo, problematike používania dojazdových pneumatík sa venuje aj vyhláška 134 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. V § 14: Kolesá, pneumatiky a snehové reťaze je v bode 13 uvedené: Ak sa pre náhradné koleso použije pneumatika na normálne použitie, musí byť rovnakej veľkosti ako pneumatiky namontované na vozidle, nahustené najmenej na tlak zodpovedajúci najväčšiemu predpísanému husteniu pneumatík na vozidle. Koleso s pneumatikou na dočasné použitie a pneumatikou na núdzový dojazd možno použiť len na vozidlách kategórie M1 a N1, pričom uvedené pneumatiky musia byť homologizované podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 64.

Rezerva v batožinovom priestore
Rezerva v batožinovom priestore Citroen C5 Aircross (v redakčnom teste Autoviny.sk a auto motor a šport, 2019)

Jedna vec sú zákony a vyhlášky a druhá prax

A tak sme si namodelovali situáciu. Počas jazdy po zasneženej ceste sme dostali defekt na prednom kolese a s takto vybaveným autom sme spôsobili dopravnú nehodu. Čo sa stane? Ako zareaguje naša poisťovňa. A tak sme sa opýtali:

Ako bude vaša poisťovňa postupovať v prípade dopravnej nehody ak vozidlo v čase, keď sú povinné zimné pneumatiky, malo na prednej (hnanej) náprave dojazdovú rezervu, ktorá zjavne zimný dezén nemá? Pristúpite ku kráteniu poistného plnenia z HP a PZP?

Vyjadrenia oslovených poisťovní uverejňujeme v plnom rozsahu:

Odpovedá: Ing. Helena Kanderková, špecialistka externej komunikácie, Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 
Povinnosť používať pri jazde zimné pneumatiky ukladá všeobecne záväzný predpis, konkrétne zákon o cestnej premávke (zákon č. 8/2009 Z.z.). Podľa neho musí mať vodič osobného auta zimné pneumatiky ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza. Vodič nákladného auta musí mať zimné pneumatiky v čase od 15. novembra do 31. marca.

Poistná zmluva a poistné podmienky samostatne neupravujú používanie zimných pneumatík, poistník je však povinný riadiť sa všeobecne záväznými predpismi. V prípade, ak na letných pneumatikách (resp. na dojazdovej rezervnej pneumatike) spôsobíte nehodu, pri takýchto škodách si Allianz - SP zväčša neuplatňuje zníženie poistného plnenia. K zníženiu plnenia alebo jeho zamietnutiu by poisťovňa pristúpila vtedy, ak by jednoznačnou príčinou spôsobenej škody (v havarijnom poistení) boli neprezuté pneumatik.

Odpovedá: Mgr. Beata Lipšicová, PR špecialista, UNIQA poisťovňa a.s.
V prípade takejto poistnej udalosti by sme skúmali dôvod použitia rezervného kolesa ako aj dobu, počas ktorej vodič na tomto vozidle s náhradnou rezervou jazdil. Zároveň by sme brali do úvahy skutočnosti, že podľa zákona nemá byť vozidlo prevádzkované v cestnej premávke, ak nie je spôsobilé na jazdu a v zimnom období musí mať vodič na vozidle zimné pneumatiky, ak sa na vozovke nachádza súvislá vrstva snehu alebo ľadu. V takýchto prípadoch preto vždy odporúčame radšej  kontaktovať asistenčnú službu poisťovne, ktorá zabezpečí odťah vozidla a vyhnúť sa jazde na rezerve, ktorá nemá zimný dezén.

V prípade, že by nastala dopravná nehoda za situácie, ktorú popisujete (jazda na rezervnej pneumatike bez zimného dezénu) a šetrením by sa zistilo, že vodič nepostupoval podľa predpisov, mohli by sme pristúpiť v prípade havarijného poistenia ku kráteniu poisteného plnenia. V prípade PZP by sme vyplatili všetky nároky poškodeným a následne by sme mohli vyplatenú sumu alebo jej časť regresovať od vodiča.  

Odpovedá: Matej Neumann, špecialista externej komunikácie a hovorca Union poisťovňa, a.s.
Pri povinnom zmluvnom poistení musí byť preukázaná príčinná súvislosť medzi vznikom udalosti. To znamená, že musí byť preukázané, že ku škode došlo v dôsledku technickej nespôsobilosti auta. Poistné plnenie by prináležalo poškodenému a voči poistenému by bo uplatnený regres. Pri havarijnom poistení by sa poistné plnenie nekrátilo.

Odpovedá: Mgr. Katarína Kukurová, špecialista externej a internej komunikácie Generali Poisťovňa, a.s.
Na preplatenie škôd, ktoré spôsobia vodiči na ceste iným vodičom, slúži povinné zákonné poistenie – známe ako PZP. Škody na vlastnom aute kryje vodičom zasa havarijné poistenie.

Poistné udalosti súvisiace s nesprávnym použitím pneumatík riešime individuálne. Pri rozhodovaní o krátení/odmietnutí plnenia z dôvodu použitia nesprávnych pneumatík sa vždy preukazuje príčinná súvislosť medzi nesprávnymi pneumatikami a vznikom škody.

Ak sa preukáže, že priamou príčinou nehody bolo použitie nevhodných pneumatík, poisťovňa môže pri havarijnom poistení pristúpiť k zníženiu poisteného plnenia.

V prípade povinného zmluvného poistenia plníme v našej poisťovni poškodenému vodičovi škodu v plnej výške, keďže tento nehodu nespôsobil, netrestáme ho teda za chybu vinníka nehody, ktorý jazdil na nevhodných pneumatikách.

V našej poisťovni nepredpisujeme klientom, aké pneumatiky majú používať. Vodiči však majú povinnosť jazdiť na pneumatikách vhodných do aktuálnych prírodných podmienok. Pneumatiky musia byť tiež vo vyhovujúcom technickom stave (nezjazdené, nepoškodené a podobne). Nie je pritom rozhodujúce, či ide o pneumatiky letné, zimné alebo celosezónne, ale o to, či boli v danom okamihu vhodné na vozovku a v akom technickom stave boli.

Rezervy v batožinovom priestore
Sada na opravu defektu v BMW X1

Náš názor

Hoci zákon, vyhláška ako aj odpovede našich respondentov nie sú jednoznačné, veľa napovedajú. Pri používaní dojazdovej rezervy treba v zimnom období poriadne zvažovať stav a povahu cesty, po ktorej budeme pokračovať v jazde. Osobne by som takúto pneumatiku na prednú nápravu nedal. Radšej by som, napriek zlému počasiu, urobil výmenu. Dojazdovku by som dal dozadu a funkčnú zimnú pneumatiku premontoval dopredu. Jedna vec je totiž dostať pokutu a druhá, oveľa dôležitejšia, ohroziť zdravie a životy mojej posádky ako aj posádok automobilov, ktoré s podstatne ťažšie riaditeľným autom môžem ohroziť. Pre pochybovačov odporúčam jednoduchý test. Skúste po chodníku pokrytom ľadom kráčať tak, že na jednej nohe budete mať zimnú topánku s masívnym vzorom podrážky a na druhej v spoločenskej topánke s hladkou koženou podrážkou. Je to veru veľký rozdiel, že?