Magazín

Môžem nacúvať do zákazu vjazdu? A čo bicykle? + sadzobník pokút

Dopravná značka Zákaz vjazdu je bežnou súčasťou našich ciest. Jej význam nemožno spochybňovať alebo bagatelizovať a rozlišuje viaceré druhy a rozsahy zákazov.

Najčastejšie sa môžete stretnúť s nasledovnými zákazovými dopravnými značkami:

  • B1 - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel (v oboch smeroch)
  • B2 - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel z jedného smeru jazdy
  • B18 - Zákaz vjazdu vyznačených vozidiel
  • B3 - Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel (nezakazuje vjazd električke)
  • B5 - Zákaz vjazdu osobných automobilov
  • B6 - Zákaz vjazdu nákladných automobilov

Výber zákazových dopravných značení
Výber zákazových dopravných značení

Povolené cúvanie do zákazu vjazdu? Mýtus.

Možno to poznáte z vlastnej skúsenosti. Hľadáte parkovacie miesto a jediné voľné je to, ktoré tesne za hranicou značky zákaz vjazdu. Nebudete teda ochádzať celý blok ulíc, namiesto toho skrátka do parkovacieho miesta nacúvate. Lenže pri takomto konaní si koledujete o pokutu vo výške 50 € a viac.

Na cestu s uvedeným značením nie je možné vojsť bez ohľadu na to, či vozidlo ide vpred alebo cúva. V jednosmerke je cúvanie vyslovene zakázané. Tvrdenie, že do zákazu vjazdu môžete nacúvať, sa teda nezakladá na pravde.

Je potrebné uvedomiť si zmysel zákazu vjazdu - ak nie je povolená jazda priamym smerom, potom už vonkoncom nie je možné v takejto ulici cúvať a ešte viac jazdou riskovať nehodu.

Zároveň platí § 22 ods. 4 Vodič sa nesmie otáčať a nesmie cúvať na jednosmernej ceste, f); vodič však smie cúvať, ak je to nevyhnutne potrebné najmä na zaradenie do radu stojacich vozidiel alebo na vyjdenie z neho. Využitie tejto výnimky ale v žiadnom prípade neuvažuje nad cúvaním do zákazu vjazdu.


Motorky, bicykle, kolobežky

Ak je na dopravnej značke uvedený zákaz vjazdu všetkých vozidiel, platí to pre motorové i nemotorové vozidlá. Teda pre automobily, motocykle aj bicykle, ale nie pre kolobežky, pretože používateľ kolobežky sa považuje za chodca.

Ak je na chodníku umiestnená značka zákaz vstupu chodcov, platí aj pre kolobežky, hoverboardy a samovyvažovacie zariadenia/vozidlá. Za vjazd bicyklom do zákazu vjazdu všetkých vozidiel je stanovená pokuta vo výške 20 €.

Zákon ale v niektorých prípadoch rozlišuje medzi motocyklom a bicyklom. Často sa môžete stretnúť s dopravnou značkou B3, ktorá zakazuje vjazd všetkým motorovým vozidlám, ale bicyklom prejazd umožňuje.

Motorkár, ktorý svoj motocykel s vypnutým motorom tlačí vedľa seba, má o niečo viac možností. Takáto osoba sa považuje za chodca a môže sa pohybovať po chodníku, ak neohrozuje a neobmedzuje chodcov, v prípade nutnosti môže na presun „nákladu“ (teda motorky s vypnutým motorom, na ktorej nesedí) použiť aj cestu. Takýtomto spôsobom je možné obísť nariadenie o zákaze vjazdu motorových vozidiel a motocyklov - najmä vtedy, keď motorku zaparkujete na chodníku a zachováte voľného 1,5 metra šírky chodníka pre chodcov. Problém ale môže nastať s dokazovaním, že ste na miesto motorku dotlačili a nejazdili ste na nej.

Prečítajte si aj:


Parkovanie motoriek a skútrov na chodníkoch: zákon hovorí jasne

ERIK STRÍŽVýnimky

V mimoriadnych a nevyhnutných prípadoch a za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky, môže sa povoliť výnimka z dopravnej značky označujúcej zákaz vjazdu. Výnimku povoľuje orgán Policajného zboru, ale ak výnimka presahuje územie kraja, povoľuje ju ministerstvo vnútra. Vodič vozidla je povinný mať doklad o povolení výnimky vo vozidle na viditeľnom mieste. Podrobne sa týmto výnimkám, ich platnosti a udeľovaniu venuje § 140 zákona o cestnej premávke.

Výnimka platí tiež pre vozidlá s osobitným evidenčným číslom (§ 126): písmeno P a päť číslic, ktoré oddeľuje štátny znak alebo dvojica číslic a päť číslic, ktoré oddeľuje štátny znak


Súvisiace pokuty (platné k 11.3.2019)

Nerešpektovanie dopravnej značky a dopravného zariadenia:

Zákazová dopravná značka „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel“:

vodičom motorového vozidla 50 € vodičom nemotorového vozidla 20 €

Zákazová dopravná značka „Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel“ vodičom motorového vozidla 50 € vodičom nemotorového vozidla 50 €

Zákazová dopravná značka: „Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu“ s vyznačením hranice 12 ton vodičom motorového vozidla 1000 €

Zákazová dopravná značka: „Zákaz vjazdu nákladných automobilov“, ktorú porušil vodič vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla prevyšujúcou 12 ton alebo vodič jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou hmotnosťou prevyšujúcou 12 ton vodičom motorového vozidla 800 - 1000 €

Jazda v protismernej časti cesty v neprehľadných alebo inak nebezpečných miestach (zákruty, vrcholy stúpania a podobne) 100 € v ostatných prípadoch 60 €

Ohrozenie ostatných účastníkov cestnej premávky pri cúvaní 50 € Otáčanie a cúvanie na mieste, kde je to zakázané (písmeno a/ až g/) 30 - 50€


Zdroj: Zákon č. 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ERIK STRÍŽ
Erik Stríž je redaktorom magazínu Autoviny.sk a časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. V mediálnej oblasti sa pohybuje od roku 2007, okrem konvenčných auto-moto tém sa venuje aj problematike udržateľnej mobility, technológiám a dizajnu.