Magazín

Poradňa: Pre Segway platia iné pravidlá ako pre kolobežky

Sortiment samovyvažovacích vozidiel dnes nepredstavuje iba Segway a jeho alternatívy od iných výrobcov, ale aj hoverboardy, ktoré sa stali obľúbené medzi deťmi. Zákon však na hoverboardy nemyslí a neuvádza, ako by sa mali ich používatelia správať, považuje ich za chodcov. Za chodcov sú považovaní aj používatelia kolobežiek a elektrických kolobežiek a v stručnosti pre nich platí, že sa majú pohybovať po chodníkoch, prechodoch pre chodcov a ideálne po pravej strane chodníka.

Tak, ako kolobežky nie sú určené na jazdu na ceste pre motorové vozidlá a cyklistov, platí to aj pre hoverboardy.

Naopak, na Segwaye slovenský cestný zákon myslí a tieto zariadenia nazýva samovyvažovacie vozidlá.

Otestujte sa zadarmo, máme všetky testy autoškoly | AUTOSKOLA.AUTOVINY.SK

Minimálny vek a výbava

Zákon určuje najnižší možný vek pre riadenie samovyvažovacieho zariadenia 15 rokov. Zároveň ukladá povinnosť používať ochrannú prilbu a počas zníženej viditeľnosti musí vodič nosiť reflexné prvky.

Môže používať aj cyklopruhy, aj chodníky

Špeficifikom samovyvažovacích vozidiel je možnosť využívať nielen chodníky (ako kolobežky), ale aj cestičky pre cyklistov. Platí, že musia jazdiť po pravej strane cyklopruhu a nesmú nijakým spôsobom ohroziť alebo obmedziť cyklistov.

Ak sa takéto samovyvažovacie vozidlo pohybuje po chodníku, nesmie prekročiť rýchlosť bežnej chôdze, čo je približne 5 km/h. Platí, že na chodníku nesmie vodič tohto vozidla obmedzovať ani ohrozovať chodcov a vždy musí používať pravú stranu chodníka.

Vodič Segwaya môže prechádzať aj cez prechod pre chodcov a nemusí pritom zoskakovať z vozidla, ako to platí pre cylistov.

Zákon exaktne neuvádza, či môže vodič samovyvažovacieho vozidla používať cestu určenú pre motorové vozidlá. Zmieňuje sa iba o chodníku a cestách vyhradených pre cyklistov, zároveň je súčasťou paragrafu 55 o cyklistoch, ktorí môžu používať aj vozovku pre automobily a motocykle.

Berme za dané, že samovyvažovacie vozidlá ako Segway nepatria na cestu pre motorové vozidlá.

Alkohol a telefonovanie

Paragraf 55a cestného zákona nezmieňuje alkohol, preto sa na neho vzťahujú nariadenia z iných paragrafov cestného zákona. Cyklisti dnes môžu pred jazdou vypiť jedno pivo bez postihu v prípade náhodnej kontroly, ale ak by sa zaplietli do dopravnej nehody, bude na nich nazerané ako pod vplyvom alkoholu. Platí to pre cyklistu jazdiaceho po cestičke pre cyklistov, ak množstvo alkoholu v jeho organizme nepresiahne hodnotu 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu.

Pripravovaná novela cestného zákona plánuje aj túto toleranciu zrušiť, alkohol u cyklistov bude tolerovaní iba v špecifických prípadoch.

Pre vodičov samovyvažovacích vozidiel ale neplatí výnimka z § 4, ods. 2 d). Vodič samovyvažovacieho vozidla nesmie byť pod vplyvom alkoholu, návykových látok a ani nesmie počas jazdy telefonovať inak ako cez handsfree.


Úplné znenie cestného zákona, časti o samovyvažovacích vozidlách:

§ 55 Osobitné ustanovenia o cyklistoch: § 55a Jazda na samovyvažovacom vozidle

(1) Samovyvažovacie vozidlo smie viesť len osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je povinná chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou a mať počas jazdy za zníženej viditeľnosti na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

(2) Vodič samovyvažovacieho vozidla smie jazdiť po pravej strane chodníka, cestičky pre chodcov alebo priechodu pre chodcov, len ak neohrozí a neobmedzí chodcov, pričom nesmie prekročiť rýchlosť chôdze.

(3) Vodič samovyvažovacieho vozidla smie jazdiť po pravej strane vyhradeného jazdného pruhu pre cyklistov, cestičky pre cyklistov alebo priechodu pre cyklistov, len ak neohrozí a neobmedzí cyklistov.

(4) Vodiči samovyvažovacích vozidiel smú jazdiť len jednotlivo za sebou. Vodič samovyvažovacieho vozidla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá s výnimkou prípadu, keď dáva znamenie podľa tohto zákona, nesmie viesť počas jazdy psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie vozidla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky.

(5) Na prechádzanie vodiča samovyvažovacieho vozidla cez cestu alebo cez vozovku sa primerane vzťahuje § 53 alebo § 55 ods. 8.

ERIK STRÍŽ
Erik Stríž je redaktorom magazínu Autoviny.sk a časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. V mediálnej oblasti sa pohybuje od roku 2007, okrem konvenčných auto-moto tém sa venuje aj problematike udržateľnej mobility, technológiám a dizajnu.