Magazín

Plánujete kúpu nového auta? Porovnali sme spôsoby financovania!

Financovanie

Pri financovaní nového auta by mali ísť emócie bokom

Vybrať si spôsob financovania svojho nového auta býva často zložitejšie, ako si vyskladať doplnkovú výbavu z cenníka niektorých automobiliek. Keď k hotovosti, úveru alebo lízingu pridáme ešte operatívny lízing, voľba sa ešte viac zamotá. Hoci je na prvý pohľad najzodpovednejšie kúpiť si auto za svoje vlastné peniaze, vďaka rôznym spôsobom financovania to nemusí byť také jasné. Svoju úlohu pri výbere medzi úverom, lízingom či prenájmom zohráva aj spôsob jeho využívania. Dokonca možno povedať, že by to mala byť prvá vec, ktorú si budúci majiteľ riadne premyslí. Kým pre človeka, ktorý jazdí denne 100 alebo viac kilometrov, môže byť vhodnejší operatívny lízing, na občasné jazdenie môže byť lacnejšie využívať kombináciu hromadnej dopravy, taxi a krátkodobého prenájmu. V niektorých krajinách sa okrem týchto možností rozmáha aj zdieľanie áut, takzvaný car sharing.

Určiť presnú hranicu ročného nájazdu kilometrov, pri ktorom je niektorý spôsob financovania ideálny, nie je možné. Okrem toho, iné potreby má rodina s deťmi a iné niekto single. Dôležitým faktorom je aj to, koľko rokov plánuje človek využívať kupované vozidlo. Aké sú teda základné rozdiely medzi jednotlivými formami financovania? Pri využití bezúčelového spotrebiteľského úveru má zákazník spravidla najväčšiu voľnosť – je majiteľom aj držiteľom auta, môže si sám zvoliť poistenie a kým riadne spláca úver, finančnú inštitúciu nezaujíma, čo sa s autom deje. Nevýhodou tohto riešenia je spravidla vyšší úrok a teda aj vyššie preplatenie. Zvýhodnené úverové produkty lízingoviek bývajú lepšie z pohľadu úroku a preplatenia. Na druhej strane to vyvažuje, že motorista nie je majiteľom vozidla, len držiteľom a často si nemôže vybrať poistenie sám. Spravidla mu dá lízingovka na výber dve alebo tri ponuky zo spolupracujúcich poisťovní. Hoci to často znamená drahšie poistenie, netreba túto možnosť zavrhnúť. V kombinácii s nízkym preplatením samotného úveru ide spravidla o výhodnú ponuku.

Do popredia sa v posledných rokoch dostáva operatívny lízing pre jednotlivcov. Donedávna šlo o produkt určený výhradne firmám s flotilami vozidiel, ktoré vďaka tomu ušetrili na celkových nákladoch na vozidlový park. Pre jednotlivcov však taká úspora nemusí byť významná. Oproti firmám totiž nešetria na administratívne a na zamestnancovi, ktorý sa o autá stará. Napriek tomu ide o zaujímavú možnosť, ako si zabezpečiť mobilitu. Na rozdiel od predchádzajúcich možností, kde si človek kupuje auto do svojho vlastníctva, pri operatívnom lízingu ide o dlhodobý prenájom. To znamená, že nie je ani majiteľom, ani držiteľom vozidla a má obmedzenejšie možnosti aj pri poistení vozidla či výbere autoservisu, ktorý bude navštevovať. Výhodou je, že môže mať všetky služby, spotrebný materiál, servis a ďalšie poplatky v jednej nemennej mesačnej splátke. Krátkodobý prenájom auta je pre tých, ktorí potrebujú auto len párkrát ročne. Výhodou sú omnoho nižšie náklady na mobilitu, nevýhodou administratíva pri každom zapožičiavaní auta a zakaždým iné auto.

Financovanie

Lízing hrá pri nových autách stále prím

Zobrať si nové auto na lízing je v súčasnosti najvyužívanejší spôsob financovania pre motoristov. Pod hovorovým názvom lízing sa môžu skrývať dve formy financovania – finančný lízing a viazaný spotrebiteľský úver na kúpu auta. Lízing si slovenskí motoristi obľúbili najmä preto, že kombinuje vlastníctvo auta, aj keď čiastočne obmedzené, s výhodnými podmienkami. Je to dané aj tým, že lízingové spoločnosti reagujú na potreby zákazníkov a majú v ponuke viacero možností, ako si nastaviť splácanie. Okrem pravidelného mesačného splácania si môže motorista zvoliť ročné splácanie na 3 alebo 4 splátky. Vo všetkých týchto prípadoch je možné získať úver s nulovým úročením a nanajvýš 2- až 3-percentným poplatkom za poskytnutie úveru. Za vozidlo tak celkovo zaplatíte menej ako 103 % jeho kúpnej ceny. Pri aute za 15 000 € je to najviac 450 € navyše.

Spravidla je takéto výhodné financovanie podmienené tým, že lízingovka zabezpečí motoristovi aj povinné zmluvné a havarijné poistenie. Kto si ponuku poistenia z lízingovky porovná v niektorom z internetových porovnávačov, zistí, že zaplatí na poistení o čosi viac, ako keby si zvolil niektoré z najlacnejších poistení. Na druhej strane si dokáže rozložiť platbu za poistenie na mesačné splátky, čo štandardne pri individuálnom dohodnutí poistenia nie je možné. Ďalším pravidlom je, že predajcovia vozidiel majú dvornú lízingovku, ktorá sa často skrýva za marketingovým názvom. Napríklad Škoda Financie je značka, za ktorou je Volkswagen Financial Services, alebo za Renault Finance je UniCredit Leasing alebo RCI Finance. Financovanie auta cez dvornú lízingovku nie je podmienkou. Motoristom rozhodne odporúčame osloviť aj iné lízingovky a vypýtať si ponuku financovania. Ak dostanete výhodnejšiu ponuku, najmä pri kombinácii financovania s poistením, máte dve možnosti – akceptovať tú ponuku alebo predložiť túto protiponuku u predajcu. Môžete tak získať výhodnejšie podmienky v dvornej lízingovke predajcu v kombinácii s jednoduchšou byrokraciou.

Pojmom, s ktorým sa pri financovaní na lízing stretnete, je akontácia. V praxi ide o prvú platbu za vozidlo, ktorá môže byť nulová, no spravidla je vo výške 25 % a viac. Napríklad pri kúpe vozidla na „štvrtinky“ je akontácia 25 %, pri „tretinkách“ je to tretina kúpnej ceny. To znamená, že prvú tretinku zaplatíte pri preberaní vozidla, druhú o rok a tretiu po dvoch rokoch jazdenia. Po zaplatení poslednej splátky lízingu čaká motoristu návšteva Klientskeho centra a prepis vozidla na seba. Dovtedy je totiž majiteľom vozidla lízingovka a motorista je vedený ako držiteľ. Predtým musí prebehnúť finálne odkúpenie vozidla od lízingovky. Aj tu sa ponuky jednotlivých spoločností líšia. Kým niektorá si za auto vypýta 1 €, iné môžu chcieť desiatky až stovky eur. S ukončením lízingu sa spája aj možnosť ukončiť poistenie vozidla. Odporúčame prepočítať si cenu poistenia nezávislým finančným sprostredkovateľom alebo na online portáli a porovnať si tieto ceny aj s ponukou, ktorú motoristovi poslala pôvodná poisťovňa od lízingovky.

Financovanie

Volant, pedále, financie. Mať všetko pod kontrolou

Kto chce mať úplnú autonómiu pri svojom aute, ten si zvolí kúpu prostredníctvom bezúčelového spotrebiteľského úveru. Cenou za túto voľnosť je vyšší úrok a tým aj vyššie celkové preplatenie auta. Aj keď sú v súčasnosti úrokové sadzby pri spotrebiteľských úveroch historicky najnižšie, stále hovoríme o 5 až 7 percentách ročne. Pri hypotetickom vozidle v cene 15 000 €, úroku 6 % ročne a splácaní rozdelenom na 3 roky vychádza preplatenosť zhruba 1 430 €. To je o tisíc eur viac ako v prípade jednorazového poplatku 3 %, ktorý je pri lízingu. Úspora na poistení by teda musela byť vyše 330 € ročne, aby boli tieto ponuky rovnocenné. Nájsť takúto ponuku poistenia pre auto v tejto cene je takmer nemožné. Alebo ide motorista do veľkých kompromisov, na ktoré však môže doplatiť.

Často sa totiž hovorí, že v prípade lízingu musí byť vozidlo poistené povinným zmluvným poistením a súčasne havarijným poistením, no pri kúpe za hotovosť alebo cez spotrebiteľský úver je havarijné poistenie dobrovoľné. Pri pohľade na štatistiky za minulý rok, keď sa stalo 14 000 dopravných nehôd, rozhodne neodporúčame jazdiť na novom aute bez havarijného poistenia. Riziko, že skončíte bez auta alebo s drahou opravou, nie je zanedbateľné. Práve naopak. Hrozí teda, že motorista ostane bez auta a s úverom „na krku“. Výhodou úveru je, že si môže klient zvoliť dlhší čas splácania, ako je bežná dĺžka 3 roky pri lízingu. To znamená nižšiu mesačnú splátku úveru. Čím dlhšie je obdobie splácania, tým vyššie je preplatenie. Pri rovnakom príklade, ako je vyššie, by pri splatnosti 5 rokov bolo preplatenie cca 2 400 €. Predĺženie lehoty splatnosti úveru na dlhšie obdobie sa hodí v prípade, ak záujemca o nové vozidlo nemá dostatočne vysoký príjem na kratšiu splatnosť. Rozhodne neodporúčame rozložiť si splácanie úveru na auto na dlhšie ako 5 rokov. V tomto veku už môže byť auto za svojím zenitom a môže si vyžadovať nákladnejší servis.

Financovanie

Auto bez starostí

Novým fenoménom na trhu financovania vozidiel pre nepodnikateľov je operatívny lízing. Je presným opakom spotrebiteľského úveru – nesie so sebou veľa obmedzení výmenou za komfort vo využívaní auta. Podstatou operatívneho lízingu dlhodobý prenájom. To znamená, že vlastníkom vozidla je lízingová spoločnosť a motorista jej platí za poskytnutie mobility. V cene prenájmu sa „spláca“ len rozdiel medzi kúpnou cenou a odhadovanou predajnou cenou po skončení prenájmu. V cene môžu byť aj rôzne ďalšie služby a spotrebný materiál, ako napríklad pravidelné výmeny oleja a filtrov, pneumatiky, poistenia, náhradné vozidlo, daň z motorových vozidiel či registračný poplatok. Zábudlivých určite osloví, že si môžu do platby zahrnúť aj diaľničnú známku. Na jej kúpu už nebudú musieť myslieť. Najdôležitejším parametrom, okrem samotného vozidla, je správne stanovenie ročného nájazdu kilometrov. Od toho sa totiž odvíja výška mesačnej platby. Kilometre navyše sa doplácajú, za ušetrené kilometre lízingovka platí nájomcovi. Spravidla je pomer v cene 2:1 v neprospech motoristu. Dobrou správou je, že lízingovky zvyknú dať klientovi rezervu na nájazd kilometrov 1 000 kilometrov ročne. Za túto rezervu sa platí až v prípade, keď motorista prekročí aj túto hranicu. Na ilustráciu, prekročenie limitu o 10-tisíc kilometrov stojí zhruba 550 až 600 €. Operatívny lízing môže využívať motorista bez zloženia akontácie, keď je mesačná platba vyššia, alebo s akontáciou a vtedy mu klesnú mesačné náklady. Veľkou výhodou operatívneho lízingu je aj to, že si môže motorista rozložiť všetky platby za využívanie auta na mesačné splátky. Nestane sa mu potom, že mu popri iných nákladoch neostanú peniaze pred zimou na kúpu zimných pneumatík alebo ho zaskočí drahší servis vozidla. Komfort si motorista uvedomí aj pri návšteve servisu, či už v prípade pravidelného, alebo pri poistnej udalosti. Pretože všetky platby idú cez lízingovku, nemusí pred prebratím auta uhrádzať nič a zvyčajne nemusí čakať ani na platbu z poisťovne. Všetky úhrady, ktoré nie sú v cene nájmu, ako napríklad spoluúčasť z poistenia, mu bude fakturovať lízingovka dodatočne. Motoristi môžu vnímať ako nevýhodu to, že musia chodiť s autom len do vybraných servisov a pneuservisov a že na tuning auta môžu de facto zabudnúť. Pre tých, ktorí majú auto ako svojho domáceho miláčika alebo „tunerov“, by sme teda túto formu financovania neodporúčali. Kým majitelia vozidiel majú obavy pri predaji auta, nájomcovia sa zase obávajú jeho odovzdávania na konci zmluvy. Zjednodušene však možno povedať, že tak, ako ani majitelia nehumpľujú svoje autá, ani nájomcovia by to nemali robiť.

Financovanie

Požičovne sú pre tých, ktorí jazdia veľmi málo

Vodiči, ktorí jazdia málo a využívajú na dennodenné dochádzanie do práce hromadnú dopravu, uprednostnia pred kúpou auta krátkodobý nájom. Napríklad ak chcú mať auto pri ceste na dovolenku alebo keď idú za rodinou na druhý koniec Slovenska, ale inak ho vlastne nepotrebujú. Z pohľadu nákladov či komfortu to môže byť pre týchto ľudí ideálna možnosť. Nemusia sa starať o servis, platenie poistení či parkovanie, ktoré je v súčasnosti často dosť problematické.

Nevýhodou je byrokracia pri každom preberaní vozidla a kontrola zo strany požičovne pri jeho odovzdávaní. Motorista musí aj pri aute z požičovne počítať s tým, že v prípade nehody bude uhrádzať spoluúčasť. Je dobré si pri študovaní zmluvných podmienok skontrolovať jej výšku, resp. percento zo škody. Nemusí to byť štandardných 5 % zo škody, minimálne 165 €. Požičovne sa kryjú tým, že na kreditnej alebo bankovej karte klienta zablokujú určitú sumu, napríklad 800 €, z ktorej potom uhradia prípadnú spoluúčasť alebo inú škodu, ktorú nájomca spôsobí. Za výhodu v prípade požičovne považujeme aj to, že má motorista stále relatívne moderné a teda aj bezpečné auto a môže si vybrať jeho veľkosť vždy podľa potreby. Teda či chce hatchback, SUV, alebo kombi.

Cenovo však môže byť pre človeka, ktorý jazdí málo, požičovňa bezkonkurenčne najlacnejšia. Rodinné auto strednej triedy na dvojtýždňovú dovolenku s odovzdaním vozidla až nasledujúci deň po návrate (teda 15 dní zapožičania) sa dá požičať za 500 až 650 €. Cena je závislá od konkrétneho vozidla a spoločnosti. Aj keď sa to zdá ako veľká položka, je to okrem paliva jediný náklad na auto počas roka. Kým pri kúpe obdobného auta platí motorista splátku so všetkými nákladmi približne na rovnakej úrovni každý mesiac, takto to zaplatí len raz až dvakrát ročne.

Financovanie

Nepoistené auto sa rúti do problémov

Poistenie je ten typ služby, ktorú si musíme kúpiť v čase, keď ju nepotrebujeme. Platí totiž, že v momente, keď poistenie potrebujeme, nám ho už poisťovňa nepredá. Samozrejmosťou je povinné zmluvné poistenie (PZP), ktoré má povahu poistenia zodpovednosti za škodu a musí si ho uzatvoriť každý držiteľ vozidla. Ak totiž pri vedení vozidla spôsobí motorista škodu na zdraví alebo majetku, poisťovňa túto škodu za neho uhradí. Hoci v minulosti išlo o jednoduchý produkt, poisťovne sa v súčasnosti predháňajú v tom, aké doplnkové krytia do neho pribalia. Asistenčné služby sú už dnes úplným základom a ich úlohou je zabezpečiť v prípade problémov pomoc vodičovi na cestách. Ďalšími doplnkami sú napríklad krytie škody na vlastnom vozidle v prípade živelnej pohromy alebo stretnutia so zverou. Kto jazdí po cestách, vedľa ktorých sa pasú stáda sŕn alebo zajacov, rozhodne by mal zvážiť ponuku zahŕňajúcu aj toto krytie.

Pomerne čerstvou novinkou je zahrnutie škôd na vlastnom čelnom skle do PZP. Keďže napriek stanovisku Národnej banky Slovenska a rozhodnutiam Najvyššieho súdu SR a nižších súdov nechcú poisťovne preplácať z PZP vinníka škodu na čelnom skle poškodeného, toto pripoistenie odbremení motoristu od potenciálnych naťahovačiek s poisťovňou. Hovorí sa, že havarijné poistenie sa oplatí pri vozidle vo veku do 5 rokov. Toto pravidlo však platí najmä pri lacnejších vozidlách, pretože z dôvodu zastarávania a opotrebovania vozidla už vo vyššom veku poisťovňa nepreplatí celú škodu. Aj v ich prípade, ale najmä v prípade drahších vozidiel odporúčame zvážiť havarijné poistenie až do veku 6 - 7 rokov. Rozumným krokom je prehodnotenie ceny poistenia po prvých troch až štyroch rokoch. Havarijné poistenie nemá výhodu len v prípade, že si motorista sám poškodí vozidlo, ale pomáha, aj keď je pri nehode vinníkom druhý vodič. Celú poistnú udalosť totiž rieši poškodený so svojou poisťovňou, ktorá pristupuje k svojmu klientovi predsa len lepšie. Následné preplatenie z PZP vinníka si už riešia poisťovne medzi sebou.

Kto jazdí denne a potrebuje mať vozidlo stále k dispozícii, mal by pri kúpe nového vozidla zvážiť poistenie GAP. Jeho úlohou je, aby v kombinácii s havarijným poistením dostal motorista v prípade totálnej škody vozidla naspäť celú jeho kúpnu cenu. V prípade ak cena opravy prevyšuje v závislosti od poisťovne 70 alebo 100 % hodnoty vozidla v momente nehody, klient dostane z havarijného poistenia len sumu rovnajúcu sa aktuálnej hodnote auta. To môže už po 3 rokoch znamenať polovicu kúpnej ceny. Niektoré poisťovne kryjú autá až do veku 6 rokov, štandardom však je, že toto poistenie sa automaticky skončí, keď auto dosiahne vek 4 alebo 5 rokov.

Financovanie