Aktuality

Autoškoly: Zákon verzus prax

Pred dvoma rokmi vyvolal návrh zákona z dielne ministerstva dopravy medzi kompetentnými búrlivú diskusiu. Reakcie vtedajšej opozície, ale aj koalície, neboli ani zďaleka len pozitívne. Jedným z najväčších kritikov tejto iniciatívy bol v tom čase poslanec Róbert Madej, ktorý pripravovaný zákon nazval likvidačným. K negatívnym ohlasom sa pridal aj Jirko Malchárek, ktorý zákon považoval za „užitočný, ale obsahovo zlý“. Po pár pozmeňovacích návrhoch bol zákon nakoniec schválený a uvedený do praxe. „Zákon o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 93/2007 Z.z. sa rodil veľmi ťažko. Na jednej strane stála odbornosť a cieľ posunúť výcvik z hľadiska prípravy uchádzačov o vodičské oprávnenia dopredu (zvýšiť kvalitu výstupu autoškôl a eliminovať dopravnú nehodovosť) a na strane druhej to bol lobbing osôb, ktoré presadzovali vlastné záujmy pred záujmom celospoločenským.“ hovorí po dvoch rokoch hovorca Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Mgr. Marián Jánošík.

Prvý zákon o autoškolách na Slovensku zastrešuje takmer všetky oblasti fungovania týchto inštitúcií. Jednou z najdiskutovanejších bola časť upravujúca technickú základňu školy, t.j. priestory školy, učebné pomôcky, trenažér, autocvičisko a výcvikové vozidlá. Pre mnohé autoškoly znamenal nákup vyhovujúceho trenažéru, prípadne prenájom cvičiska nemalé finančné prostriedky navyše. Preto sa ako o jednom z negatív pripravovaného zákona, hovorilo o možnosti zániku malých autoškôl. Ako sa však ukázalo, tento scenár poslanca Madeja sa nenaplnil. „Predmetné predpovede sa nesplnili, čo dokazujú aj štatistické ukazovatele. Kým v prvom polroku 2005 pracovalo na Slovensku 636 autoškôl, v prvom polroku 2007 ich bolo 641,“ hovorí Mgr. Jánošík.

Ďalšou spornou otázkou sa stali inštruktori v autoškolách. Kvalitná príprava budúcich vodičov v zásadnej miere závisí práve od nich. Kritiky na kvalitu inštruktorských kurzov je stále viac. „Chápanie pozície inštruktora je u nás ešte stále ako v jaskyni,“ hovorí Ing. Andrej Budaj, predseda Asociácie autoškôl. „Napriek tomu, že doškoľovanie inštruktorov je formálne vyriešené v zákone, realizácia je v pôvodnom stave. Aj preto máme na Slovensku stále nedostatok kvalitných inštruktorov.“

Po dvoch rokoch sa však ozývajú aj podporné hlasy. „Maximálne podporujem napríklad nariadenie o trenažéri alebo autocvičisku. Sú to podstatné veci, ktoré by mala v rámci kvalitnej výučby vlastniť každá autoškola. Podľa môjho názoru by zákon mohol byť pokojne aj prísnejší. A určite v ňom je čo meniť v otázkach vybavenia autoškôl, doškoľovania inštruktorov atď.,“ hovorí Ľubomír Tvorík, majiteľ autoškoly Alfa.
Názory na prvý zákon autoškolách teda stále nie sú jednotné. Väčšina odbornej aj laickej verejnosti sa však zhoduje v tom, že zákon o autoškolách je užitočný, je však potrebné urobiť v ňom viaceré zmeny. Hovorca MDPT SR, Ing. Marián Jánošík: „Aj napriek veľkému kompromisu je zákon vykonateľný v praxi a veci, ktoré boli predmetom sporu v minulosti, budú musieť byť opätovne otvorené, a to z pohľadu celospoločenského záujmu.“

Prvá pomoc v autoškolách?

Otázka kurzu prvej pomoci v rámci autoškoly sa stala jednou z najspornejších v tejto oblasti. Nezhodujú sa dokonca ani odborníci. Hovorca MDPT SR Ing. Marián Jánošík: „Príprava žiadateľov o vodičské oprávnenie v súčasnosti neobsahuje prípravu prvej pomoci, čo je na škodu. Avšak prijatá koncepcia Ministerstva zdravotníctva SR podporená Radou vlády SR pre bezpečnosť cestnej premávky uvažuje so zavedením takejto povinnosti, čo je podmienené novelou dotknutých zákonov (malo by sa tak udiať v roku 2008).“ Podobný názor má aj ministerstvo zdravotníctva: „Znalosť poskytnutia prvej pomoci vodičmi je dôležitou súčasťou zvyšovania bezpečnosti na cestách. Včasné a správne poskytnutie prvej pomoci zvyšuje pravdepodobnosť prežitia postihnutého. Vzdelávanie občanov v prvej pomoci je určite dôležité nielen v autoškolách, ale opakovane počas celého života,“ uviedla hovorkyňa ministerstva Mgr. Silvia Balázsiková. Avšak ozývajú sa aj hlasy proti zavedeniu povinných kurzov prvej pomoci v autoškolách. Podľa Ing. Andreja Budaja z Asociácie autoškôl je poskytnutie prvej pomoci povinnosťou každého občana a nielen vodičov. „Určite by som to nemiešal do osnov autoškoly,“ hovorí. Či sa teda budúci vodiči budú v autoškolách učiť aj poskytovanie prvej pomoci. je zatiaľ otázne.

Čo v autoškolách chýba?

Jednou z najpodstatnejších pre budúceho vodiča je určite praktická časť výcviku. Podľa viacerých názorov je práve táto nedostatočná. „Účastníci kurzu dostanú vodičský preukaz len na základe toho, že poznajú predpisy a chvíľku jazdili po meste,“ hovorí Ľubomír Tvorík z autoškoly Alfa. „Potom napadne prvý sneh a viacerí nevedia, ako sa majú na ceste správať. Vo viacerých štátoch EÚ toto funguje systémom, že ľudia, ktorí si robili „vodičák“ v lete, musia prísť v zime na preškolenie,“ dodáva. Podľa jeho názoru vodičom dnes chýbajú aj základné fyzikálne znalosti. „Nepoznajú pojem ako brzdná dráha, nevedia jazdiť rýchlo, nemajú znalosti o tom ako sa auto správa na rôznych povrchoch. Pre bezpečnú premávku sú to veľmi dôležité faktory,“ uzaviera Ľubomír Tvorík.

Preukaz inštruktora

Podľa spomínaného zákona č. 93/2005 o autoškolách je preukaz inštruktora vydávaný na obdobie päť rokov. Platnosť sa predĺži po úspešnom absolvovaní doškoľovacieho kurzu a následnom zvládnutí skúšky. Niektorí majitelia autoškôl a dlhoroční inštruktori však majú na túto problematiku iný názor: „Preukaz inštruktora by sa mal vydávať natrvalo, predlžovanie platnosti každých päť rokov sú zbytočné výdavky. Samozrejme podmienkou je kvalitné doškoľovanie, ktoré tu zatiaľ nefunguje,“ tvrdí Mikuláš Fitala z autoškoly IMF.

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie