Kontrola 155 čerpacích staníc pre nich dopadla zle. Tieto stanice neprešli kontrolou inšpekcie, mali problémy s benzínom aj LPG (aktualizované)

Slovenská inšpekcia životného prostredia za rok 2023 zistila pochybenia v kvalite paliva hneď na piatich čerpacích staniciach.