Aktuality

Otvorenie nového Automotive Business Center

Otvorenie nového Automotive Business Center

V novorekonštruovaných priestoroch na Štúrovej 4 v Bratislave zamestnáva momentálne približne 180 zamestnancov. Do konca roka 2008 však plánuje spoločnosť vytvoriť ďalších 170 pracovných miest. Johnson Controls Automotive Business Center oficiálne otvorili John Fiori, výkonný viceprezident a prezident Johnson Controls International, Richard Johnson, viceprezident pre informačné technológie a generálny riaditeľ Johnson Controls Automotive Business Center a Ľubomíra Janicová, manažérka ľudských zdrojov, Automotive Business Center. „Rozhodujúcimi faktormi pri výbere vhodnej lokality boli výhodná stredová poloha Bratislavy v rámci regiónu, rozvinutá infraštruktúra a dostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Rovnako dôležitu úlohu pri rozhodovaní zohrala blízka vzdialenosť a dostupnosť rozvíjajúcich sa trhov strednej a východnej Európy,“ vysvetľuje Richard Johnson. Johnson Controls je jedným z globálnych lídrov vo výrobe automobilových interiérových systémov, elektronických zariadení a batérií. Johnson Controls pôsobí na Slovensku od roku 1993, v súčasnosti zamestnáva 3300 zamestnancov okrem Bratislavy aj v Trenčíne, Lozorne, Lučenci, Martine, Námestove a Žiline.

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie