Za akých podmienok môžete beztrestne opustiť miesto nehody? Zákon pripúšťa výnimky / Dopravná poradňa

Slovenská legislatíva rozlišuje útek z miesta nehody a odchod z miesta škodovej udalosti, ale obe sú problémovým konaním. Existujú však výnimky, kedy to možné je aj z pohľadu zákona.