Ktorú odbočku si mám teda vybrať? Križovatka pri Senci a zmätočné odbočovanie doľava

Dve cesty na odbočovanie doľava na jednej križovatke? Tak to môže vyzerať z pohľadu vodiča, ktorý potrebuje odbočiť doľava pri Senci.